DIE BYBEL IS UNIEK IN SY BEWARING

Teoloë maak die gewaagde stelling dat die Bybel in die oorspronklike tale 99% is wat die oorspronklike skrywers geskryf het. Indien ‘n mens die bewering maak dat die Bybel in Grieks, Hebreeus en Aramees soos ons dit vandag het 99% is soos die skrywers dit oorspronklik geskryf het, moet ons so ‘n aanspraak op een of ander manier kan staaf.

In die tyd toe die Bybel geskryf is, was daar nie fotostaatmasjiene en drukperse ens. nie. As hulle daardie tyd meer as een afskrif van ‘n dokument wou gehad het, moes hulle dit oorskryf. Lees voort “DIE BYBEL IS UNIEK IN SY BEWARING”

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑