GEEN VOLMAAKTE MENSE NIE ASSEBLIEF! (2)

Hierdie is die eerste hoofstuk van John Burke se boek: “No Perfect People Allowed”. Sy titel vir die hoofstuk is: The first Corinthian church of America.

IN DIE WÊRELD MAAR NIE VAN DIE WÊRELD NIE

As ons kan verstaan wat die Here deur die gemeente of kerk wil doen, sal mense ervaar dat die onsigbare Jesus sigbaar gemaak word deur die liggaam, die plaaslike gemeente. Die probleem is, dat hierdie manier van kerk wees, soms ‘n bietjie “morsig” (Burke noem dit “messy”) kan raak.

Die gemeente sal byvoorbeeld in gedagte moet hou dat mense wat kerk toe kom nie altyd dieselfde oortuigings as hulle gaan hê oor sake soos die skepping, samelewing, aborsie, seks buite die huwelik, drankgebruik, ens. nie. Dit beteken nie dat die gemeente alle morele sake ignoreer nie, maar die belangrike punt Burke hier maak is: Ons kan tog nie van ‘n sekulêre (buite-kerklike) gemeenskap verwag om soos ‘n Christelike (kerklike) gemeenskap te leef nie.  Lees voort “GEEN VOLMAAKTE MENSE NIE ASSEBLIEF! (2)”

GOD VOORSIEN

Wat behoort ‘n mens te verstaan onder die gedagte: God voorsien?

God is almagtig, alomteenwoordig en die Skepper van hemel en aarde. As Skepper het Hy nie sy skepping – waarvan die mens die belangrikste is – alleen gelaat nie, maar is Hy eerder op ‘n wonderbaarlike tog misterieuse manier betrokke by alles wat gebeur. Lees voort “GOD VOORSIEN”

Blog at WordPress.com.

Up ↑