WETENSKAP EN GELOOF

Net die opskrif van hierdie inskrywing is al genoeg om ‘n hele paar mense se hare te laat regop staan en selfs ‘n paar verwoed na hulle sleutelborde te laat gryp, aangesien die twee onderwerpe al te dikwels as onversoenbaar verstaan en selfs bely word. Sommige is daarvan oortuig dat mens nie gelyktydig aan die waarheid van die wetenskaplike navorsing kan vashou en terselfdertyd bely: “Ek  glo in God die Vader, die Skepper van die hemel en die aarde…” nie.

Daar is verskillende redenasies hieroor en Tim Keller het onlangs ‘n boek geskryf: The Reason for God: Belief in an Age of Skepticism. Ek dink die titel spreek vanself. Op Scot McKnight se blog Jesus Creed is daar tans ‘n bespreking oor hierdie boek. Die bespreking word gely deur RJS, ‘n Chemie professor aan ‘n bekende Universiteit in die VSA, en dus self ‘n wetenskaplike  – sy kan nie haar naam en haar Universiteit bekend maak nie, aangesien sy die risiko sal loop om haar werk te verloor.

RJS begin haar inskrywing met hierdie opmerking: “We all know, or have heard repeated over and over … Science has Disproved Christianity… the elite and intelligent know it … it is only a matter of time before average Americans come to their senses and realize it.”

RJS gaan dan voort om drie opmerkings hieroor te maak na aanleiding van hoofstuk 6 in Tim Keller se boek. Lees voort “WETENSKAP EN GELOOF”

BID SAAM MET DIE KERK OOR DIE WêRELD.

Baie Christene dwarsoor die wêreld maak gebruik van PRAYING THE HOURS van Phyllis Tickle. Jy kan die geskiedenis van die gebruik HIER gaan lees. Jy sou ook die gebede vir die verskillende ure – hulle is elke dag en elke uur anders – HIER kan kry. Die gebede word drie maal per dag op sekere ure gebid.

So beskryf Phyllis Tickle hierdie gebruik: Lees voort “BID SAAM MET DIE KERK OOR DIE WêRELD.”

WAAROP HOOP ONS?

EK het op Blixer se blog gelees hoe negatief sy moedersdag in een of ander gemeente beleef het. Dit kom in kort daarop neer dat die dominee ge-“brag” het met die R100 000.00 klanksisteem wat hulle so pas in die gemeente geïnstaller het. Dit het by haar die vraag laat ontstaan of die kerk nie dalk die “kat-aan-die-stert beet-het” en geld op die verkeerde dinge spandeer nie. Op die ou end dink ek doen sy die regte dinge om te sê dat sy nie die kerk afskiet nie, maar die manier waarop lidmate se bydraes ( in daardie gemeente) bestuur word.

Ek was eerstens verbaas oor hoe gereed mense is om die kerk aan te val. Ek was tog in die tweede plek ook verbaas om te sien hoe sekere mense nie huiwer om op te staan vir die kerk van die Here Jesus nie. Lees voort “WAAROP HOOP ONS?”

‘N NUWE SKEPPING IN WORDING

Die laaste paar weke is ek baie besig om na te dink oor die gedagte dat God besig is om alles nuut te maak en dat die kerk in hierdie nuutmaakproses ‘n baie belangrike instrument in God se hand is.

As bv. Handelinge 3:1-26 lees, dan is dit duidelik dat God ‘n mate van kontinuïteit tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament ingebou – of kontinuïteit tussen tussen Israel en die kerk (Die Nuwe Israel).  ! Kor. 5:18 stel dit dan ook dat God die  bediening van die versoening aan ons (Die wat reeds ‘n nuwe skepping is omdat hulle in die Here Jesus glo) toevertrou het. Die kerk bedien die versoening aan die wêreld.

Hierdie nuutmaakproses begin op Pinskterdag wnneer die Heilige Gees uitgestort word. Lees voort “‘N NUWE SKEPPING IN WORDING”

KERK TOE GAAN – OF NIE

Ek het gisteraand met die tieners gepraat oor eredienste. Nou help dit nie mens praat met tieners oor eredienste as hulle nog nie ‘n besluit geneem het oor kerk toe gaan nie. Ons ervaring is dat ‘n groot groep van die tieners wat aan die einde van die jaar belydenis van geloof aflê, wegraak en dan soms eers terugkom kerk toe wanneer hulle kinders laerskool toe gaan.

Ek het toe vir die tieners tien redes gegee wat mense gebruik om te verduidelik waarom hulle nie kerk toe gaan nie. Die tien redes was:

1. Ek is as kind gedwing om kerk toe gaan.

2. Mense in die kerk is skynheilig – hulle dink hulle is beter as ander.

3. Daar is soveel verskillende kerke, ek kan nie besluit na watter een toe om te gaan nie.

4. Ek het gegaan, maar ek het gou verveeld geraak en toe besluit om nie weer te gaan nie.

5. Ek gaan met spesiale geleenthede kerk toe.

6. Nie baie van my vriende gaan, so ek gaan ook nie kerk toe nie.

7. Ek sal gaan wanneer ek bietjie ouer is.

8. Ek het net nie tyd nie, my program is te vol.

9. Die kerk is of te warm of te koud.

10. Die kerk is net agter geld aan.

Ek het hulle bietjie hieroor laat gesels, en toe die volgende vergelyking gebruik wat hulle aan die giggel gesit het: Lees voort “KERK TOE GAAN – OF NIE”

CHRISTENE BUITE DIE KERK

Ek praat Sondag-aand met ‘n groep tieners oor die erediens. Ek vermoed dit sal nie van veel waarde wees om tieners te probeer oortuig om eredienste by te woon as hulle reeds skepties is oor die rol van die kerk in ons gemeenskap nie. Ek wil probeer om met hulle in gesprek te gaan oor die saak, maar ek wil met hulle in gesprek gaan oor die redes waarom mense hulle rug op die kerk draai.

Ek het reeds in Engels oor hierdie saak ge”blog”, maar intussen het ek die snit raakgeloop van Dan Kimball, die outeur (Dan Kimball) van die boek “They Love Jesus but not the church.” Ek sou graag ‘n paar lesers se oor hierdie saak wou hoor.

Dan Kimball se waarnemings na gesprekke met mense buite die kerk het hom die volgende gevolgtrekkings laat maak: Lees voort “CHRISTENE BUITE DIE KERK”

DIE EINDE VAN TWEE BESONDERE WEKE

Ek sal vanmiddag 16:00 lughawe toe vertrek om Scot en Kris McKnight te gaan afsien wanneer hulle teruggaan na die North park University in Chicago. In hierdie twee weke het ek en Renate en Scot en Kris goeie vriende geword en het die Here hom gebruik om weer my geloof te versterk.

Ek het Scot McKnight leer ken toe ek in Augustus/September 2007 vir opleiding in Pittsburgh in die VSA was. Ek het ‘n manier gesoek om vir die mense by die huis en veral ons kinders op hoogte te hou met wat aan die gebeur was. Toe ontdek ek “blogs” en ek begin skryf elke dag hoe dit met ons gaan en wat ons doen.

Op ‘n stadium kom ek toe agter dat hier nogal ‘n redelike “blog-wêreld” is en begin wonder of dit dalk ‘n manier is om die waarheid, die evangelie aan mense te verkondig. . Ek het begin kyk wat ander ouens op hulle blogs doen en toe “google” ek “Christian blogs” en een van die “blogs” waarop ek toe afkom is Scot McKnight se blog, Jesus Creed. Deur sy blog en die kommentaar wat ek so nou en dan gelewer het, het ek hom leer ken.

In November 2007 het ons besluit om hom te nooi om Pinkster in Rustenburg te kom hou, en ek was heeltemal uit die veld geslaan toe hy redelik vinnig instem om wel te kom. Ek moes my huiswerk doen om seker te maak dat hy nie teologies op ‘n wa sal wees wat omstrede sou wees nie. Ons het behoefte gehad aan ‘n Pinkstertyd waar ons positief opgewonde kon raak oor die werk van die Heilige Gees in ons tyd en nie ‘n tyd waar ‘n teologiese stryd gevoer word omdat die prediker een omstrede uitlating na die ander maak nie. Scot was alles wat ons verwag het, en nog meer. Lees voort “DIE EINDE VAN TWEE BESONDERE WEKE”

SKAKEL DIE LOSSTAANDE PUNTE AAN MEKAAR

Ons het gisteraand laat by die huis gekom. Ons was vir die naweek saam met Scot McKnight en sy vrou in Stellenbosch. Scot het Sondag drie keer by by Stellenbosch gemeente van Theo en WIlma Geyser gepreek en Maandag ‘n drie ure lange lesing gegee oor die “Missional Jesus.” en “Teaching the gospel to a Post-Modern generation.

Scot McKnight is een van die leidende Nuwe Testamentiese denkers in die wêreld en is veral goed ingelig oor die sogenaamde “emergent” beweging wat veral daarop wil fokus om die wonderlike waarheid van die evangelie aan die post-moderne geslag te verkondig. Alheowel Scot baie begrip het vir die “emergent” beweging, is hy ook bereid om krities by hulle betrokke te wees.

Vir my persoonlike het Scot soos ‘n vars briesie gewaai omdat hy bereid was om onomwonde te sê dat Hy in die liggaamlike opstanding van die Here Jesus glo. Natuurlik is hy nie die enigste een nie, NT Wright, die leidende Nuwe Testametiese teoloog in die wêreld huiwer ook die om dit te sê in verskeie van sy skrywes en dan ook in die boek wat ek nou gelees het: Surprised by Hope.”

Donderdagaand het Scot vir ons hierdie video gewys om ons daarvan bewus te maak dat ond die “dots” aan mekaar moet link. Die “dots” wat ons aan mekaar moet skakel is veral in die skrywes van Lukas, wat ons sal laat verstaan hoe belangrik “fellowship” in die kerk is.

Die video snit was vir my goed en ek wil dit graag wys. Kyk bietjie hierna: Lees voort “SKAKEL DIE LOSSTAANDE PUNTE AAN MEKAAR”

FELLOWSHIP IN THE CHURCH

Scot had a wonderful teaching last night on The Power of Pentecost to Fellowship.

These were the three main points he made.

1.The Dots of Fellowship.

Follow the dots in Luke and you will realize how important the church was in the live, death and ressurection of Jesus.

2. The Day of Fellowship.

When Pentcost happens a church is born and the first sign of the church is fellowship. Lees voort “FELLOWSHIP IN THE CHURCH”

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑