PASOP VIR MISLEIDING

Ek het hierdie inskrwying uitgevee omdat ek oortuig is (jy kan ook maar lees deur die reaksie oortuig is) dat die manier waarop ek dit verwoord het nie billik was teenoor George Claassen nie en nie gesprek tussen Christene en andersdenkendes bevorder het nie.

Ek stem nog steeds nie saam met sy standpunt nie.

As ek na alles hierdie inskrywing  moes oorskryf, sou ek nie my standpunt wysig nie, maar dit anders verwoord het.

Blog at WordPress.com.

Up ↑