DAG VAN GEBED VIR VREEMDELINGE HAAT

OPROEP TOT GEBED AAN ALLE CHRISTELIKE KERKE

Transformasie Afrika, Jerigo Mure en die Jesus Projek doen ‘n beroep op alle gemeentes om komende Sondag besondere aandag aan gebed te gee n.a.v. ‘n soortgelyke oproep van die AGS vandeesweek.

Sag 7:9-10 : So het die HERE van die leërskare gespreek en gesê: Spreek ‘n eerlike vonnis uit en bewys liefde en barmhartigheid die een aan die ander. En moet nie die weduwee en die wees, die vreemdeling en die arme verdruk nie en kwaad in julle hart teenoor mekaar bedink nie.”

Die Bybel is duidelik dat ons vreemdelinge onder ons moet liefhê. Tans beleef ons ongekende geweld teen immigrante en vlugtelinge van ander lande in Suider Afrika. Lees voort “DAG VAN GEBED VIR VREEMDELINGE HAAT”

WETENSKAP EN GELOOF

Net die opskrif van hierdie inskrywing is al genoeg om ‘n hele paar mense se hare te laat regop staan en selfs ‘n paar verwoed na hulle sleutelborde te laat gryp, aangesien die twee onderwerpe al te dikwels as onversoenbaar verstaan en selfs bely word. Sommige is daarvan oortuig dat mens nie gelyktydig aan die waarheid van die wetenskaplike navorsing kan vashou en terselfdertyd bely: “Ek  glo in God die Vader, die Skepper van die hemel en die aarde…” nie.

Daar is verskillende redenasies hieroor en Tim Keller het onlangs ‘n boek geskryf: The Reason for God: Belief in an Age of Skepticism. Ek dink die titel spreek vanself. Op Scot McKnight se blog Jesus Creed is daar tans ‘n bespreking oor hierdie boek. Die bespreking word gely deur RJS, ‘n Chemie professor aan ‘n bekende Universiteit in die VSA, en dus self ‘n wetenskaplike  – sy kan nie haar naam en haar Universiteit bekend maak nie, aangesien sy die risiko sal loop om haar werk te verloor.

RJS begin haar inskrywing met hierdie opmerking: “We all know, or have heard repeated over and over … Science has Disproved Christianity… the elite and intelligent know it … it is only a matter of time before average Americans come to their senses and realize it.”

RJS gaan dan voort om drie opmerkings hieroor te maak na aanleiding van hoofstuk 6 in Tim Keller se boek. Lees voort “WETENSKAP EN GELOOF”

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑