CHRISTENE BUITE DIE KERK

Ek praat Sondag-aand met ‘n groep tieners oor die erediens. Ek vermoed dit sal nie van veel waarde wees om tieners te probeer oortuig om eredienste by te woon as hulle reeds skepties is oor die rol van die kerk in ons gemeenskap nie. Ek wil probeer om met hulle in gesprek te gaan oor die saak, maar ek wil met hulle in gesprek gaan oor die redes waarom mense hulle rug op die kerk draai.

Ek het reeds in Engels oor hierdie saak ge”blog”, maar intussen het ek die snit raakgeloop van Dan Kimball, die outeur (Dan Kimball) van die boek “They Love Jesus but not the church.” Ek sou graag ‘n paar lesers se oor hierdie saak wou hoor.

Dan Kimball se waarnemings na gesprekke met mense buite die kerk het hom die volgende gevolgtrekkings laat maak:

1. Die kerk het te veel kere ‘n politieke agenda wanneer hulle die Evangelie verkondig.

2. Die kerk is gans en al te vinnig om te veroordeel.

3. Dit gaan vir die kerk te veel oor mans en daar is nie genoeg ruimte vir vrouens nie.

4. Die kerk gee te veel aandag aan homseksualiteit terwyl hulle ander sondes ignoreer.

5. Die kerk is arrogant in hulle standpunte met betrekking tot ander godsdienste.

6. Daar is te veel fundamentaliste in die kerk wat alles wat die Bybel sê letterlik opneem en glo.

Kyk bietjie na hierdie snit van Dan Kimball:

Indien jy nie video op die “blog” kan kyk nie, kliek HIER omte kyk.

Twee vrae:

1. Watter een van die ses punte dink jy het die grootste invloed op Christene wat hulle rug op die kerk gedraai het?

2. Wat dink jy behoort die kerk se antwoord op hierdie saak te wees?

19 thoughts on “CHRISTENE BUITE DIE KERK

Add yours

 1. Attie,
  Eerstens dink ek dat Kimball se navorsing hoogstens in sekere dele van waar hy sy navorsing gedoen het voorkom. Ek het al heel ander en teenoorgestelde standpunte gehoor wat ook waar kan wees. Ek ken Christene wat nie meer kerk toe gaan nie omdat die kerk volgens hulle homoseksuele verhoudings goedpraat en alle godsdienste gelyk wil stel om net twee te noem.
  EK is nie doodseker waar dit inpas nie (dalk nr 1) maar ekself kan vertel van skoolvriende wat die kerk verlaat het oor een groot rede. ‘n Klompie jare gelede toe dit baie goed gegaan het met hulle besigheid, was die dominee elke maand daar om te kuier en die maandelikse “koevertjie” af te haal. ‘n Paar jaar later het die besigheid ‘n groot duik gevat. Nooit weer het die dominee opgedaag om te kom kuier nie. Hierdie skoolvriend van my is bitter vir die kerk wat klaarblyklik in sy geval net omgegee het as jy geld het. Hy gaan nie meer kerk toe nie.
  Die oplossing? Nie so eenvoudig nie! Ek het al gesien hoe geld in gemeentes en onder predikante probleme kan veroorsaak.

  Ek het die afgelope tyd se berigte oor Scott baie insiggewend gevind. Dankie daarvoor.

  Willem

 2. Willem: Dankie vir jou inset. Ek is ook maar versigtig om alles wat Kimball sê sonder meer net so te aanvaar, maar ek wil dit graag as vertrekpunt gebruik om ‘n gesprek an die gang te sit. Daardie skakel is veronderstel om ‘n DVD snit te wys. Hy werk by my, maar ek gaan ook die skakel plaas sodat mense dit by YouTube kan kyk.

 3. Attie, nie een van die 6 redes geld vir my nie, al is ek nie ‘n gereelde kerkganger nie (synde dat ek hier in die Ooste sit). Maar selfs in SA is ek nie altyd gereeld in die kerk nie. Jou inskrywing laat my dink aan my eie redes (wat nie een van die 6 is wat jy aandui nie). Persoonlik sal ek graag dit met die bankwese wil vergelyk: Jy was by een bank se tak wat jou baie swak diens gegee het, nou verkondig jy wyd en syd dat die betrokke bank *@* is. Maar tog was dit net een individuele ervaring en jy ekstrapoleer dit sodat dit universeel moet geldig wees. Dus: dis hoe dit baie keer met die kerk gaan. Jy het een slegte ervaring by ‘n spesifieke gemeente of met ‘n spesifieke leraar en nou is die hele NG Kerk skielik *@*.
  Ek dink bogenoemde 6 punte is….wel…sal ek se “baie gerieflik”. Dood moet ook mos altyd ‘n oorsaak he. Om weer na bg. te verwys: Omdat jou wiskunde-onderwyser op skool nie ‘n goeie onderwyser was nie en jy wiskunde gedruip het, beteken dit tog nie alle skole in die land is swak en alle wiskunde-onderwysers is onbeholpe nie!
  Ek dink baie mense wil Christenskap plooi soos dit hulle pas.
  Daar is baie NG gemeentes in die RSA (en selfs in die buiteland), om nie eens van al die ander denominasies te praat nie. Baie goeie (Afrikaanse) vriende van my gaan bv. na ‘n Presbiteriaanse kerk, want dis waar hulle tuis voel.
  Wanneer mense gereeld kerk toe gaan impliseer dit dat hulle op een of ander stadium moet betrokke raak en ek dink baie mense is so besig (of lui) dat hulle nie wil betrokke raak nie. Dis dan ook gerieflik om na redes te gryp waarom hulle besluit om nie kerk toe te gaan nie.
  Ten laaste….ek vermoed ek sal tuis voel in jou gemeente. Ek het waardering vir die denkende en nederige manier waarmee jy met jou roeping omgaan. Ongelukkig vermoed ek ook dat jou kaliber leraar miskien net te skraal gesaai is.
  Wat my uiteindelik by my eie redes waarom ek nie by ‘n gemeente betrokke sal raak nie, bring. Ek vind dikwels die leraar of senior mense in die kerk nie denkend genoeg nie (veral in jou meer Charimsatiese omgewing). Ek was eenkeer in Moreleta Park gemeente en dit het bv. glad nie tot my gespreek nie.
  Maar dan skryf ek nie die hele NG familie en alle ander denominasies af nie (en nog minder Christenskap in sy geheel). Ek skakel in waar my eie behoeftes aangespreek word.

  Vir mense wat gereeld die kerk kritiseer: het julle geweet mens kry selfs eerlike prokureurs? Moenie stereotipeer nie en moenie aanhou om te veralgemeen nie. Ek dink dis baie so met die kla-kouse wat heeldag oor SA kla: Raak deel van die oplossing! Om net te staan en kritiseer is so maklik en bring jou nerens.

 4. Ds. Attie
  Ek wonder of mens nie skynheiligheid van leiers in die gemeente nie ook as ‘n rede moet noem nie. Ek verwag nie van leiers meer as wat ek van myself verwag nie, maar daar is leiers wat werklik met dinge besig is wat hulle nie bereid sou wees om in die openbaar te erken nie, of dit sou regverdig met die gedagte – “God het reeds al my sonde vergewe. Die dinge wat ek nou doen het tog geen invloed op die feit dat ek gered is nie.” Een van die gevolge is dat daardie leier al hoe meer sondes en verkeerdhede in mense se lewe moet regverdig ten einde sy eie leefstyl te regverdig. En pas op… dit is dalk nie so ver van jou lyf af as wat jy graag sou wou hê dit moet wees nie.

 5. Attie,
  Hierdie vrae ontketting ‘n hele klompie nuwe vrae.
  Hulle hou van Jesus, maar nie van die kerk nie, is dit nie so dat as jy Jesus liefhet jy uiteindelik deel van die kerk word nie.
  Ek dink die kerk maak hom daaraan skuldig dat hulle ‘n persepsie geskep het dat sommige sondes klein is en ander groot, terwyl die Woord ons leer dat daar geen plek is vir sonde in die Koningkryk van God is nie. Jesus het nooit doekies omgedraai nie.

  Dit laat my dink dat Paulus ons gewaarsku het om nie werelgelykvormig te word nie, is dit nie presies wat hier gebeur nie?
  Dit het tyd geword dat die kerk uitstaan en nie inpas nie.

  Jesus was baie pertinent dat Hy sonde haat maar die sondaar lief het, en ek glo dit is presies waar ons tekort skiet – ons hou ook nie van die sondaar nie. (vergeet gerieflikheidhalwe dat ons almal sondaars is)
  Dis soos jy tereg se “Kerk begin as jy by die Kerk uitstap, dan moet jy juis dit leef”

 6. ?????: Ek dink soms die mense wat ongehoorsaamheid ligtelik neem, het die Evangelie en God se genade goedkoop gemaak.
  Magda: Ek is in my hart daarvan oortuig dat liefde vir die here ook liefde vir die kerk behoort in te sluit. Maar… ek sien ook dat daar baie mense is wat deur die kerk en die mense in en van die kerk seergemaak is. Ek dink egter ook dat die here deur die Bybel ons die hele tyd daaraan probeer herinner dat die kerk uit onvolmaakte mense bestaan. Dit mag ons egter nooit die reg gee om ongehoorsaamheid te regverdig nie.

 7. Doom

  Joh 3:16, God het die wereld so liefgehad dat hy sy enige gebore Seun gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie…

  Nou maak jou oe toe en wonder hoekom het God die wereld so lief gehad, as ons nou nie met die wereld moet “meng” nie, dan hoekom het God die wereld so lief gehad…. Wonder.

  Party keer vergeet ons dat God alles en almal gemaak het, diegene in die kerk en buite die kerk, per slot van rekening behoort almal aan God, want slegs God kan skep en niemand anders nie, nou as ons na ‘n ongelowige, heiden, homo, lesbeen, misdadiger, rasis kyk, sien ons die slegtigheid raak of sien ons ‘n meesterstuk raak wat deur die Hand van God geskep is, ons kerke het vergeet dat al mal in die wereld eintlik broers en susters is, en dat God almal gemaak het.

  Vrees het gemaak dat ons verdeelt geraak het, vrees vir die onbekende, vrees vir gevolge. vrees vir ons lewens, ens

  Maar God het ons nie ‘n gees van vrees gegee maar van liefde, krag en selfbeheersing. sou ons ontslae raak van die vrees kry ons geestelikheid sy ware betekenis, haat en boosheid is ‘n magtige krag, maar liefde is ‘n miljoen keer sterker.

  Ons kerke het die basisse van ons geloof en doel op aarde vergeet, ons het verdeelt geraak oor ras, kleur, taal, kultuur, teologie en waardes.

  Maar in die Gees word alles weer herenig, in die Gees kry ons ons ware betekenis en ons doel op aarde ord duideliker.

  My vraag vraag is, wat beteken kerk…..?

 8. Is Kerk ‘n gemeente, of ‘n gemeenskap?
  Is kerk ‘n instansie war ons Sondag heen gaan of ‘n leefwyse?
  Is kerk ‘n Gebou of ‘n huis?
  Is kerk net vir christene of vir almal?
  Is kerk ‘n polities korrekte instansie of ‘n liefdes instelling?
  Is kerk ‘n sekere denominasie of ‘n universiele lig vir waarheid en liefde?
  Is kerk ‘n hof waar jy veroordeel word of is dit ‘n woning waar jy aanvaar word, maak nie saak wie jy is nie, want God het jou gemaak?
  Wie is die hoof van die kerk? Dominee, pastoor, ouderling, diaken, geente of Christus?
  Hoekom is daar kerk? wat doen dit? wat is die evangelie wat verkondig moet word? Wie bepaal wat is reg en verkeerd, wie mag oordeel?
  Wat is ‘n model christen? hoe lyk hy/sy, waar kom hul vandaan, wat se taal praat hul, wat is hul nationaliteit? in watter kerk is hulle?

  Miskien le die evangelie in die antwoorde van die’ vrae

 9. Hi Thinus – lekker om weer van jou te hoor.
  Die kerk is ook ‘n instelling van God waarin onvolmaakte mense God aanbid deur Sondae saam te kom, maar ook deur in die wêreld te leef. As onvolmaakte mense soms veroorsaak dat die kerk nie alles is wat die kerk behoort te wees nie, beteken nie dat God sy plan met die kerk laat vaar het nie.

 10. Beste Attie en die ander,
  In my eie lewe het ek al die fout gemaak deur God gelyk te stel aan die kerk. Hiervolgens het ek my nare ervaringe van mense in die kerk op God geprojekteer en sodoende ‘n wanpersepsie oor God geskep in my eie hart. Ek onthou spesifiek dat dit in die tyd van die Hansie Cronje skandaal gebeur het. Maar deur God se genade het hy my by die punt gebring om te besef dat elkeen – selfs hulle in die kerk wat my seergemaak het – verantwoording voor God sal doen. Ekself kan daarom nie my eie God skep na my beeld en my ervaringe nie. Dit bring my by die ses punte wat jy van Kimball aangehaal het. Kan dit wees dat sekeres in die Emerging Church in ‘n poging om te kompenseer vir die liefdeloosheid en lelike dinge van die institusionele kerk plek-plek die kern van die Evangelie aantas? EK dink ek het op Scott se Jesuscreed iewers gelees dat daar sekere basiese geloofswaarhede is wat ons altyd moet behou (bv die vroee belydenisse van die kerk).
  Ek sien ‘n baie interessante artikel op Christianity Today wat aantoon dat Willowcreek se fokus nou verskuif vanaf Seeker Sensitive na meer diepgaande Bybelse waardes. EKself was een maal by Willow by ‘n Arts Converence – het dit baie eniet maar onthou dat ons gasheer (‘n lidmaat van die gemeente) op daardie stadium gevoel het dat daar nie genoeg Bybelse diepte in die eredienste was nie – die fokus was klaarblyklik te veel gefokus op hulle wat skepties en alergies vir die kerk geword het. Lyk my daar is iets soos ‘n balans.

  Groete
  Willem

 11. Ek dink geld is ‘n probleem en dis so jammer dat ‘n kerk geld nodig het om effektief te funksioneer.
  Verder dink ek Scott was reg toe hy gese het die kerk het sy fokus verkeerdelik laat val op slegs ek en God. Hoewel dit waar is leer die Bybel ons dat God belangstel in die gelowiges as ‘n gemeenskap. In die O.T. was dit die volk Israel en die N.T. is dit ‘n nuwe volk van gelowiges.

 12. Willem: Ek dink almal van ons het al seer gekry deur mense in die kerk. Maar, miskien moet ons ook daaraan dink dat net so min as wat ons die kerk gelyk kan stel aan God, kan ons ook die die kerk gelykstel aan mense binne die kerk. Die kerk is vir my meer as ‘n groep enersdenkende individue bymekaar. Die kerk is vir my die liggaam van Christus waarin onvolmaakte mense deur God gebruik word.
  Alec: Scot se gedagtes oor die verkeerde klem op individuele geloofsekerheid in plaas van die kerk, gaan ons nog baie laat dink. Ek is ook bevrees dat sommige mense bitter min te sê gaan hê as alles nie net oor geloofsekerheid gaan nie.

 13. Waar twee of drie in Sy naam vergader, daar is Hy, dus kan mens nie die onderlinge byeenkomste versuim nie. Ons moet dus as gemeente (kerk) bymekaar kom volgens Heb. 10 v 25. Mens moet net passop vir Simon die towenaars, waarvan ons lees in Hand. 8. Hulle wat nog onsekerheid ervaar, moet maar bly soek en hulle sal wel vind.

 14. Net nog ‘n gedagte; om te sê ek is ‘n Christen buite die kerk, is om te sê, dat ek ‘n lid is, soos ‘n finger, wat van die liggaam afgesny is. Wat word van so ‘n lidmaat wat afgesny is? Om dat daar geen bloed deur daardie lid (finger) vloei en geen senuweë verbintenis is, sterf die lidmaat en het dit geen lewe meer. Ons reedelike godsdiens is, om ons liggaam diensbaar te stel, sodat God ons kan gebruik. Hoekom wil God ons gebruik? Om die Liggaam van Christus (Die Gemeente/ Kerk) op te bou. Ons moet dus nie vreemdeling of bywoners wees nie, maar wel deelgenote. Lees Rom. 8 v 1, in die ou vertaling en sien, dat daar geen veroordeling is, vir die wat in Christus Jesus is (teenwoordige tyd). Ek sou dink, een moet ‘n deelgenoot in Sy Liggaam, wat die Gemeente is, wees. Ek wil dus nie ‘n Christen in verbeelding wees nie, en hulle buite die kerk, het net so veel swakhede ens. as die, in die kerk.

 15. Hi Ds. Attie.

  Christo se al lankal vir my om te vra en te se wat ek voel…
  Ek dink jou blog is skitterend!
  Ek was tot so 3 jaar terug lidmaat van ons kerk hier en toe tree snaakse dinge in. Die aand voor die kerssangdiens word seen gevra vir die opkomende fiets wedren en golf toernooi, maar geen blessing word gevra vir God se diens nie.

  Dit was nie die hoofrede dat ek op gepak het nie, dit was maar net die oog oopmaker. Die res van die storie gaan van skrikwekkend tot ongelooflik.

  Ek korrespondeer in daardie staduim baie met Prof. Johan Malan by bibleguidance.com en ek het hom pertinent gese/vra wat as ek waai by my kerk. Sy antwoord “ek is bly as mense uit dooie kerke loop want dan groei hulle vinniger”

  Ek bou toe my eie kerkie hier in my agterplaas en ek vroulief en seun is daar…nie net Sondae nie…ook nie altyd saam nie….maar WAT ‘n voorreg! En ek sien wat Johan Malan bedoel het met..”dan groei mens vinniger”.

  Hoe die kerkie (die Ark) gerealiseer het is ‘n wonderwerk op sy eie. Nou het ons ons eie stukkie heilige grond hier in die agterplaas. Te heerlik as die broers en suster kom kuier en ons speel kitaar en sing praise en worship.

  Dan het ek ‘n orkessie wat soms vir die jeug, ou mense en spesiale skole gaan speel en gospel sing.

  Natuurlik is ek nie naief om te besef daar is kerk en Kerk nie. Christo is gelukkig, Fanie is gelukkig, en my sussie in Polekoane raak nie uitgepraat nie…. maar vir nou is ek waar God my wil he..en is Hy besig om my EN my familie toe te rus.
  Natuurlik mis ek die samekoms en die mense… maar geestelike hoogmoed..

  Die ark is nie net vir ons nie, ek besef dit. Dit is ook vir ons geleen. Dit is kosteloos beskikbaar vir selgroepe en gebedsgroepe van sowat 50 lede… wat ek waar kry?

  Maar om by die onderwerp te bly… Ek gaan kerk toe. Hier in my agterplaas. nie net sondae nie want Sondag is mos eintlik ‘n rusdag?
  Elke dag is Worship dag hier.

 16. Hello Attie vanuit Sydney Australie

  Die kerk is n gebou in Jesus se tyd het mense in hulle huise bymekaar gekom. Miskien is dit juis die probleme baie kerke en elkeen het sy eie geboutjie met sy eie naam. Ek gaan soontoe want so en so preek vanaand of nee ek gaan net as so en so preek. Het groot geword in die NG Kerk toe word ek wedergebore gedoop en loop n pad saam met Jesus tot vandag toe groei deur sy woord te lees. Sommige het ook dan gese ek is nou n wededoper. Die probleem is almal interpreteer die bybel soos dit hom pas. Ek weet van n predikant wat gese het ek is gereformeerd want dit pas my. Asseblief. Ek is deur sy wonderlike Genade gered n absolute geskenk van God. Dogma het my nooit geleer om n persoonlike verhouding met Jesus te he nie maar sy Gees het my n nuwe lewe gegee alles het nuut geword en ek gun dit vir elke christen want nie alle christene is wedergebore nie. Gaan op jou kniee bely jou sondes en vra Jesus om van jou lewe besit te neem. Dat sy Heilige Gees jou sal lei in die waarheid. Jy moet opreg berou he oor jou sonde. Lees die boek Handelinge en sien wat daar staan n klein kindjie kan dit verstaan. Bekering en doop. Mag die Here elkeen se geestelike oe oopmaak om sy woord te kan verstaan en uitleef. Groete in Jesus. Magda

 17. Die konsep van kerk en gemeentes is volledig bybels, ou en nuwe testament. Kyk maar na die tempel, tent van samekoms en sinagoges in die ou testament en die gemeentes aan wie Paulus sy sendbriewe geskryf het, asook dié in Openbaring.

  Wanneer ek die besware teen lidmaatskap van kerk en veral gemeentes lees kan ek nie anders as om die onkunde [en valsheid] oor die onderwerp van kerklidmaarskap waar te neem nie. Een so’n persoon wat aanspraak maak op die vryheid en vreugde wat hy ondervind sedert hy “deur die Here gelei is om die kerk te verlaat” noem die sogenaamde verbintenis van die NG kerk met vrymesselary as ‘n rede. Net hier ontbloot hy die feit dat hy erg deur ‘n sekere splintergroep wat ‘n byltjie te slyp het met die NG kerk, be-invloed is en na my mening ‘n ander “gees” se raad aanvaar het en nie ‘n openbaring van die Here nie.

  Sedert die bestaan van God se opdragte en reëlings betreffende samekomste het splintergroepe hul verskyning gemaak tot waar ons vandag meer as 30 000 denominasies het. Vanaf die Handelinge klein huisgemeentes wat nie eens ‘n nuwe testament gehad het nie, het die verrotting stadig ingetree met die ontstaan van die Roomse kerk met sy Jesus + siening oor verlossing instede van onverdienstelike genade.

  Die reformasie het weer na genade prediking teruggekeer maar is nie die verskynsel van splintergroepe gespaar nie. Selfs Calvyn en Luther het hul verskille gehad en Arminius en ander het ook hul aanhangers gehad. Met die ontstaan van die Pinksterbeweging etlike jare gelede het versplintering groot afmetings aangeneem en dit lyk of dit mode geword het om die hoofstroom Protestantse kerke oor ‘n verskeidenheid redes te verlaat.

  Wat probeer ek sê? – Die kerk as liggaam van Christus, die hoof, bestaan uit mense wat ieder en elk tot sonde geneig is, van die predikant en kerkraad tot die mees betrokke lidmaat selfs al is hy/sy ‘n opregstrewende, wedergeboorte Christen.

  Die een wat die kerk verlaat omdat sy leraars, kerkraad en lidmate sondaars is of dat die fokus van dié kerk afwyk van wat dit volgens bybelse maatreëls behoort te wees, versaak sy eie verantwoordelikheid om binne dié kerk betrokke te raak en deel van die oplossing van die afvalligheid te word, instede van die skip te verlaat en onder valse vreugde ongebonde rond te dobber.

  Iemand het gesê: :As jy op ‘n volmaakte kerk afkom, moet asseblief nie daarby aansluit en dit met jou eie sondige natuur besoedel nie”. Die kerk waarby jy as lidmaat hoort is die kerk wat die suiwer waarheid van Christus se “VOLKOME” verlossing predik, nieteenstaande die prediker of lidmate se tekortkominge. Dis die kerk waar jy betrokke moet wees om die liggaam van Christus te help bou en die stukkende mure weer aanmekaar te help messel instede van die hasepad te kies.

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: