BLYE HERINNIRINGE

Paulus noem homself en Timoteus dienaars van Christus Jesus. Uit die ander briewe is dit duidelik dat wanneer Paulus na homself verwys as ‘n dienaar (slaaf) van Christus Jesus, dan bedoel hy drie dinge:

(i) Die Here Jesus is sy eienaar, omdat Hy hom met ‘n prys gekoop het. (1 Korintiërs 6:20)

(ii) Hy beklemtoon daarmee dat hy absolute gehoorsaamheid aan die Here Jesus verskuldig is.

(iii) In die Ou Testament was die titel van die profete dikwels diensknegte van die Here. (Bv. Amos 3:7 asook Moses, Josua, Dawid.) Dit is die mees besondere titel wat aan enige mens gegee kan word.

Paulus noem homself ‘n slaaf en hy noem die Christene die wat deur Christus Jesus aan God behoort.  Die direkte vertaling van die Griekse woord sou heiliges wees. Die woord wil eintlik net die Christen se andersheid beklemtoon. Lees voort “BLYE HERINNIRINGE”

Blog at WordPress.com.

Up ↑