GEDAGTES OOR FILIPPENSE: AGTERGOND

Filippense is ‘n brief geskryf deur Paulus aan die gemeente in Filippi. (1:1)

DIE DORP/STAD FILIPPI.

(i) In die Filippi omgewing was daar goud en silwer myne wat tot so ver terug as die tyd van Feniciërs bewerk is. In die tyd wat Paulus Filippi besoek het, was die myne reeds uitgewerk, maar die myne het van Filippi ‘n ryk stad en gemeenskap gemaak.

(ii) Filippus, Alexander die Grootte se pa in 368v.C. het die stad begin ontwikkel op die ruïnes van ‘n antieke stad met die naam Krenides. Fillippi was op die hoofroete tussen Europa en Asië en dit is een van die redes waarom Paulus gekies het om in die dorp die Goeie Nuus oor Jesus te gaan verkondig.

Een van die grootste veldslae in die geskiedenis, wat die toekoms van die Romeinse Ryk bepaal het, het by Filippi plaas gevind toe Anthony vir Brutus en Kassius verslaan het.

(iii) Nie lank na die groot veldslag nie, het Filippi ‘n Romeinse kolonie geword waar ten minste 300 oud Romeinse soldate en hulle gesinne hulle gevestig is. Dit het beteken dat die mense van Filippi baie trots was op hulle status as Romeinse burgers.

In Handelinge 16 word Paulus en Silas in die tronk gegooi en en verse 20-21 is die belangrikste beswaar dat Paulus en Silas hulle vreemde gewoontes wil aanleer terwyl hulle trotse Romeinse burgers is – hulle leef volgens Romeinse gebruike en gewoontes, en hulle is baie trots daarop.

Juis daarom beklemtoon hierdie brief dat ons eerste lojaliteit is ons burgerskap van die hemel en nie in enige aardse burgerskap nie.

PAULUS IN FILIPPI Lees voort “GEDAGTES OOR FILIPPENSE: AGTERGOND”

GEDAGTES OOR FILLIPENSE

Ons gemeente begin more in ons Bybelleesprogram om Paulus se brief aan die Filippense te lees. Die boek dra die kenmerk van ‘n brief van ‘n vriend aan ‘n vriend.

Van more af gaan ek elke dag ‘n paar gedagtes oor die gedeelte wat die dag gelees word hier kom skryf. Ek sal ook aan die einde vir jou ‘n paar vragies gee waaroor jy op jou eie kan nadink. Lees voort “GEDAGTES OOR FILLIPENSE”

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑