DIE STRYD TEEN MANIPULEERDERS (4)

Fisiese intimidasie is die vierde groep manipuleerders. Saddam Hoesein en Robert Mugabe en Adolf Hitler is waarskynlik goeie voorbeeld van sulke manipuleerders in die openbare oog.

Niemand hoef vir jou te se dat jy in ‘n fisiese intimideerder se teenwoordigheid is nie. Hierdie mense se teenwoordigheid straal ‘n onmiskenbaar dreigende boodskap uit. Hulle dreigemente, seermaak en afbrekende woorde en onvoorspelbaar teisterende optrede, laat ‘n mens met die verwagting dat onbeheerbare woede en selfs die moontlikheid van geweld nie uitgesluit is nie.

Die fisiese intimideerders sal dikwels in gesprekke spog met hoe hulle in die verlede soortgelyke mense in soortgelyke omstandighede hanteer en uitgeskakel het. Baie mense was al die slagoffers van die fisiese intimideerder, ‘n teen-reaksie is gewoonlik nie moontlik nie, omdat die spel te fyn was en die manier waarop die persoon ander mense deel gemaak het van sy/haar spel laat ‘n mens verslae, omdat jy heel waarskynlik vir verkeerde persoon gaan kwaad wees. Lees voort “DIE STRYD TEEN MANIPULEERDERS (4)”

Blog at WordPress.com.

Up ↑