IMMANUEL – OORDEEL OF HOOP?

Agas was koning in Jerusalem, Jesaja was profeet in Jerusalem. Die Aramese koning  Resin en Israel se koning Peka het ‘n veldtog teen Jerusalem geloods. Agas  en sy mense was baie bang en hulle het dit oorweeg hulp te soek by die koning van Assirië. God is koning oor die ganse en aarde, en oor Jerusalem. Jesaja het die taak om Agas te oortuig dat hy nie enige ander hulp nodig het nie, aangesien God aan sy kant is.

God stuur vir Jesaja na Agas (vir ‘n tweede keer) en sê vir hom: “Vra van die Here jou God ‘n teken, enigiets, diep uit die doderyk of uit die hoogtes daarbo.” (Jesaja 7:10) God se doel met die teken is om vir Agas te wys dat hy nie enige ander hulp nodig het nie, maar dat God aan sy kant is. Agas wil nie glo wat Jesaja sê nie, nou is God bereid om vir Agas ‘n teken te gee om te wys dat Hy wel teenwoordig en aan sy kant is.

Agas se reaksie is nogal mooi vroom: “Ek sal niks vra nie, ek sal die Here nie tart nie.” (Jesaja 7:11) Agas het klaar besluit wat hy gaan doen. Lees voort “IMMANUEL – OORDEEL OF HOOP?”

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑