TIEN VRAE AAN CHRISTENE

Uit my bietjie kontak met mense wat meer krities na Christene kyk, is dit vir my duidelik dat daar ‘n hele paar tergende vrae is wat hulle graag vir Christene sou wou vra. Ek het ‘n lys gemaak van tien sulke vrae.

Laat my net eers sê dat ek met die vra van die tien vrae nie vir een oomblik die indruk wil skep dat ek ‘n klaar geformuleerde antwoord op elkeen van hierdie vrae het nie. Inteendeel, daar is sommige van die vrae waarop ek self graag ‘n duidelike antwoord sou wou hê. Hierdie is net vrae waarmee ek in my werk en in my kontak met ander mense oor die afgelope tyd mee te doen gekry het.

Die tien vrae is: Lees voort “TIEN VRAE AAN CHRISTENE”

Blog at WordPress.com.

Up ↑