Monthly Archives: Februarie 2008

GENADE ALLEEN – Sola Gratia!

Een van die klassieke werke wat elke Christen na my mening behoort te lees is “The Pilgrims Progress” geskryf deur John Bunyan. Ek verstom my net elke keer oor die besondere rykdom in hierdie werkie. As jy die boekie op die internet wil lees kan jy hier “click” en lees: “The Pilgrims Progress”

Vandag wil ek net een parragrafie uit hierdie boek aanhaal:

“By Laws and Ordinances you will not be saved, since you came not in by the Door. And as for this Coat that is on my back, it was given me by the Lord of the Place whither I go; and that, as you say, to cover my nakedness with. And I take it as a token of his kindness to me; for I had nothing but Rags before; and besides, thus I comfort myself as I go: Lees voort

Advertisements

18 Kommentaar

Filed under Die Christelike Lewe

WAT SÊ DIE AANHALING VIR JOU

“Jy moet sê: So sê die Here my God vir Jerusalem: Kanaän is die land van jou herkoms en jou geboorte. Jou pa was ‘n Amoriet, jou ma ‘n Hetiet.

Toe jy gebore is, is jou naelstring nie afgesny nie, jy is nie gebad nie, nie met sout ingevryf nie en nie in doeke toegedraai nie.

Niemand was oor jou besorg of het soveel vir jou oorgehad dat hy een van dié dinge vir jou gedoen het nie. Jy is met afsku behandel en in die veld weggegooi die dag toe jy gebore is. Lees voort

30 Kommentaar

Filed under Die Bybel, Preke

DISSIPLINE VAN DIENSBAARHEID

Daar is hierdie besondere verse oor gebruike in die Ou Testament.

“Wanneer jy ‘n Hebreeuse slaaf koop, moet hy ses jaar vir jou werk, maar in die sewende jaar moet jy hom vrylaat sonder dat hy jou iets daarvoor betaal.” (Eks. 21:2) “As die slaaf egter uitdruklik sou sê: ‘Ek is lief vir my eienaar en vir my vrou en my kinders. Ek wil nie vrygelaat word nie,’ moet sy eienaar hom in die teenwoordigheid van God bring, by die heiligdom se deur of kosyn, en daar moet die eienaar ‘n gaatjie in sy slaaf se oor steek met ‘n els. Dan is hy vir altyd sy eienaar se slaaf.” (Eks. 21:5-6)

Dan lees mens in die Nuwe Testament hierdie woorde van Paulus: “Hoewel ek vry is en van niemand afhanklik nie, het ek my aan almal diensbaar gestel om soveel mense as moontlik vir Christus te wen.” (2 Kor 9:19)

Die slaaf van Eksodus was vry, dit was sy keuse om slaaf te bly. Paulus was heeltemal vry – dit was sy keuse om homself diensbaar aan God te stel. Die Griekse woord wat met “diensbaar” vertaal word is ‘n verbuiging van die woord “doulos” wat gewoonlik met slaaf vertaal word. Daar dan die effense kontak met die Eksodus 21 gedagte. Lees voort

1 Kommentaar

Filed under Die Christelike Lewe

VOETE WAS AS ‘N GEESTELIKE DISSIPLINE

Ek wonder hoeveel keer het ek al oor die voete was gedeelte in Johannes 13 gepreek.

Jesus en sy dissipels sit aan tafel. Judas wat Jesus sou verraai; Petrus wat Jesus sou verloën; Johannes en Jakobus wat saam met Petrus aan slaap sou raak nadat Jesus vir hulle gevra het om saam met hom te bid; Markus wat kaal sou weghardloop toe hulle Jesus arresteer, hulle sit almal aan tafel. Eintlik lê hulle aan by ‘n redelike lae tafel. Elkeen se voete is naby aan die ander een se gesig en aan sy bord kos. Voete moet skoon wees. Vuil voete moet gewas word. Al die dissipels is te belangrik. Voete was is ‘n werk vir die laagste van die laagstes. Nie vir dissipels nie.

Dan doen Jesus die onverwagse. Dit is nie vir ons onverwags nie, want ons ken die storie. Ons weet al wat gaan gebeur. Ons weet Petrus gaan sê dat Jesus nie sy voete gaan was nie en as Jesus hom teengaan wil Petrus sommer sy hele lyf laat vas. Altyd vir my interessant dat Petrus wel wil keer dat Jesus sy voete was, maar nie keer dat Jesus die ander se voete was nie, of dan nog meer, dat hy nie aanbied om self die skottel te vat en hierdie vernederende werkie klaar te maak nie. Lees voort

14 Kommentaar

Filed under Die Christelike Lewe

DIENSBAARHEID IS BLOOTSTELLING

Ons leef in ‘n wêreld en in ‘n tyd waar mag baie maklik misbruik word. “Julle weet dat dit by die nasies so is dat die regeerders oor hulle baasspeel, en dat die groot manne die mag oor hulle misbruik. (Matteus 20:20)

Jesus het nie gekom om op ‘n troon te sit nie, maar aan ‘n kruis te hang; nie om die septer te swaai nie, maar die die skottel en die doek rond te dra. Daarom kon die mense van sy tyd Hom nie verstaan nie. Die mense van Jesus se tyd het gedroom van die Messias, maar hulle het aan die droom hulle eie inhoud gegee en die Messias gemis.

Vandag gebeur dit nog steeds dat ons ‘n prentjie van Jesus skilder wat nie Skrifgetrou is nie. En die kerk is nie heeltemal onskuldig in die hierdie ver-tekening van Jesus nie. Soos Willem se kommentaar op ‘n ander inskrywing skryf dat hy vriende verloor omdat mense hulle rug op die kerk draai – let wel op die kerk en nie op God nie. Lees voort

5 Kommentaar

Filed under Nagedink

BYBELLEESPROGRAM 18 Februarie – 25 Februarie

Ons Bybelleesprogram vir hierdie week is:

Maandag: Matteus 20:20-28

Dinsdag: Johannes 13:1-17

Woensdag: Eks. 21:2, 5-6, I Kor. 9:19

Donderdag: Kolossense 3:23-25

Vrydag: Romeine 12:9-13

Saterdag: Matteus 25:31-39

Sondag: Lukas 10:29-37

Geniet dit!!

4 Kommentaar

Filed under BYBELLEESPROGRAM

VERSOEKINGS – WAT JY WAAR KRY? (3)

Die onderwerp van versoekings het my baie aan die dink gehad.

My oorspronklike bedoeling was om Sondag-aand ‘n bietjie met die tieners hieroor te gesels. Ek gebruik gewoonlik die reaksie op die “blog” om my te help nadink oor die onderwerp. Tieners is ook deel van die dink-proses. Ons het ‘n tiener-selgroep waar min of meer 45 tieners elke Dinsdag-aand by die kerk bymekaarkom en dan kuier ons in vier groepe. Ek het ‘n groep van 14 meisies tussen Graad 10 (Standerd 8 ) en Graad 12 (Standerd 10). Die gesprek met daardie tieners Dinsdag-aand was baie interessant. Die ander groepleiers se belewenis was grotendeels dieselfde.

Ek het hierdie gevolgtrekking gemaak: Dit is vir die meerderheid van die tieners in daardie groep nie belangrik om versoekings te weerstaan en plekke en situasies te vermy waar die versoekings hulle kan oorweldig nie.

Dit is natuurlik weereens ‘n bevestiging van wat ons al baie lankal weet, maar sukkel om te hanteer. Daardie groepie tieners gaan nie nou skielik besluit om “nee” te sê vir ‘n versoeking en om weg te bly van die plekke af waar die versoekings is, net omdat ek wat hulle dominee is so sê nie. Lees voort

9 Kommentaar

Filed under Christen tieners., Die Christelike Lewe, Geloofsekerheid., Koninkryk van God, Nagedink