JÝ KAN LANGER BID!! (2)

Die eerste periode van vyf minute het gegaan aan lof en aanbidding. Die tweede periode van vyf minute is ‘n periode van wag.

“Bedaar en erken dat Ek God is, hoog bo die nasies, hoog bo die aarde. Die Here die Almagtige, is by ons, die God van Jakob is vir ons ‘n beskutting.” (Psalm 46:11-12)

Hierdie is ‘n periode van stilte in die teenwoordigheid van God. Ek verkies om dit te sien as ‘n tyd waar ek my afsluit van alles rondom my en enige moontlike invloede van buite uitskakel. Ek bevind my deur geloof in die teenwoordigheid van die lewende God. Ek het geen bewyse nodig om te weet dat ek in sy teenwoordigheid is nie, ek aanvaar dit omdat ek glo en weet dat Hy die alomteenwoordige en onsienlike God is.

Hierdie periode is ‘n tyd waar ek my oorgawe en toewyding aan God bevestig en herhaal. Ek probeer om met my hele wese (gedagtes – verstand; emosies – hart; persoon – siel; dade – liggaam)  te fokus  op wie God is.

Hierdie periode van wag is soms ‘n periode van intieme kommunikasie waar gedagtes gevange geneem word in gehoorsaamheid aan Christus. Lees voort “JÝ KAN LANGER BID!! (2)”

OP SOEK NA DIE ONSIGBARE GOD (2)

Die tweede hoofstuk van Yancey se boek is geneig om mens van alle pretensies oor jou geloof te stroop en jy voel welkom in die gemeenskap van twyfelaars wat glo. Met besondere diplomasie beskryf Yancey hoe sommige mense se een-tot-een vriendskapsverhouding verhouding met God ander mense verbaas en hoe ander hulle lewe lank op soek was na daardie intimiteit wat hulle nooit gekry het nie.

“Why, then, do we find it so difficult to relate personally to this God? At various times people tended to pray to local saints, who seemed more accessible and less scary. Protestant Reformers and Catholic mystics, though, challenged us to relate to God directly, without intermediaries. And modern evangelicalism summons us to know God, to talk to God in conversational language, to love God as one might love a friend. Listen to the “praise songs” in modern churches, which sound exactly like love songs played on pop radio, with God or Jesus substituted as the lover. Lees voort “OP SOEK NA DIE ONSIGBARE GOD (2)”

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑