DEBIETE EN KREDIETE EN EK EN GOD

‘n Rekenmeesters het by geleentheid ‘n baie interessante ding gedoen. Hy het ‘n rekenkundige joernaal oopgemaak. Hy wou alles neerskryf wat die Here vir hom gee en dan ook alles neerskryf wat hy vir die Here gee. Hy het dus met ‘n debiet en krediet boek tussen hom en God begin.

As iemand vir hom iets goeds of iets moois gedoen het, het hy dit opgeskryf. Hy het die son wat skyn en die skoonheid in die natuur neergeskryf as iets wat God vir Hom gedoen het. So ook die weer wat hy het, die kos wat hy eet, sy gesondheid, sy vriende, sy familie en baie ander mooi en goeie dinge in sy lewe.
Aan die ander kant het hy alles neergeskryf wat hy vir die Here gedoen het. Op die ou end het hy moed opgegee en gesê: “Dit is onmoontlik vir my om hierdie boeke te balanseer. Ek besef nou dat God se goedheid enige iets wat ek ooit kan doen by verre oortref. Ek sal nooit vir God kan terugbetaal vir dit wat Hy vir my gedoen het nie.”

Paulus het so gevoel oor alles wat God vir hom gedoen het. Hy kon net nie uitgepraat raak daaroor nie. Efesiërs 1:3-14 is een van die besondere gedeeltes in die Bybel oor alles wat God vir ons gedoen het.

Paulus dink in hierdie gedeelte aan die feit dat God hom gekies het. Paulus het nooit aan homself gedink as iemand wat gekies het om God se werk te doen nie. Hy het altyd daaraan gedink dat dit God is wat hom gekies het. In Johannes 15:6 deel Jesus dieselfde gedagte met sy dissipels. Hierin lê ‘n stukkie wonderwerk: Dit is nie ‘n wonderwerk dat ek vir God gekies het nie, die wonderwerk is dat God my gekies het. Te veel kere dink ons dat Hy iets aan my verskuldig is omdat ek Hom die guns gedoen het om Hom te kies.

Paulus dink aan die rede waarom die Here hom gekies het. Hy het ons gekies om ons in Christus te seën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. (Ef. 1:3) Ons is dikwels daarvan oortuig dat daar sekere dinge is wat ons vir onsself kan doen. Ek kan hard werk en goed doen in my werk en sodoende werksekuriteit kry en ‘n mooi huis koop ens. En dan kan ek daardie seëninge toeskryf aan my eie prestasies.

Ek verkies om soos die rekenmeester hierbo alle goeie dinge in my lewe op God se boekie te skryf. Ek was by geleentheid “down and out” sonder werk en sonder inkomste en sonder huis. Die Here het my daar in die “gutter” kom optel en my weer op my voete laat staan. God het my uitgekies om my te seën met daardie dinge wat ek nie vir myself kan kry nie – al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. Seëninge wat net Hy vir my kan gee. Vandag is daar min dinge in my lewe wat ek nie toeskryf aan God se seën nie.

Paulus dink ook aan die doel waarvoor God hom gekies het. … om heilig en onberispelik voor Hom te wees. (Ef. 1:4)

Eers onberispelik. Die Engelse sê hier “blameless”. Jy kan nie ‘n vinger wys nie. Jy kan nie beskuldig nie. Sonder skuld. Die bloed van Jesus Christus reinig my van al my sonde. Hy het my gekies sodat ek onberispelik voor Hom kan wees. Ek is dit reeds. Hy kyk na my deur die kruis van sy Seun en hy sien my – ‘n vlekkelose lam.

Ek moet net al hoe meer word wat ek reeds in Christus is. Ek moet al hoe meer lewe sodat ek myself ook as onberispelik kan sien. Ek moet al hoe meer so lewe dat mens my ook as onberispelik kan sien. Ek moet alles word wat ek reeds in Christus is. Daarom het Hy my ook gekies om heilig te wees.

Heilig het die bedoeling van anders wees. God het my gekies om anders te wees. Heilig het ook die bedoeling van eenkant gesit vir spesiale gebruik.

Hierdie andersheid en afgesonderdheid is een van die uitdagings wat die kerk kan aangryp. In die vroeë kerk, het die Christene hulle roeping om anders (selfs wêreldvreemd) te wees verstaan. Hulle het verstaan dat hulle andersheid en hulle afgesonderdheid selfs tot gevolg kan hê dat die wêreld hulle haat, maar selfs sou kon doodmaak.

Hierdie andersheid is nie daardie tipe andersheid wat mens uit hierdie wêreld uit wegneem nie. Die Christen se andersheid moet sigbaar wees in die kantoor en die skool en die fabriek en die myn en die sportveld. ‘n Christen werkgewer se gesindheid teenoor sy werknemers behoort anders te wees as die nie-Christen werkgewer. Die Christen-werknemer se gesindheid behoort heeltemal anders te wees as die nie-Christen werknemer.

Ons het hierdie andersheid ‘n lewe gemaak wat sekere dinge (sondes) nie doen nie en weer teruggegaan na die wet toe. Intussen kan die Christen maar sy werkgewers se tyd misbruik en sy werknemers uitbuit en die landswette verontagsaam… net solank ek darem nou nie so sleg is soos daardie dwelmverslaafdes en hoere en dronklappe en wapenskandaal-mense en… is nie. (Ek wonder, hoor jy ook die Fariseër en die tollenaar?)

Ons moet al hoe meer word wat ons reeds in Christus is.

Ek het twee vrae waaroor ek graag jou antwoord sou wou hoor.

1. Wat is die een ding in jou lewe waarvoor jy die Here die meeste dankbaar is omdat jy weet dat jy dit nie verdien het nie?

Ek is die Here die meeste dankbaar vandag vir die feit dat ek agter my lessenaar mag sit, by my venster uitkyk en die gras sien wat besonder groen is omdat Hy die wonderlike reën gestuur het en dat ek selfs die mooie Magaliesberg deur my venster kan sien. Hy is vir my goed.

2. Ek wonder vandag in my stilligheid oor ‘n vraag. Mag ons vandag nog van Christene verwag om hierdie andersheid en afgesonderdheid uit te leef?

Ek wil graag ja sê op hierdie vraag, maar ek dink min Christene sien kans vir hierdie andersheid en afgesonderdheid. Ek wonder ook of hierdie gedagte nie Christene so wêreldvreemd gaan maak dat niemand meer na hulle sal luister nie.

Ek lees graag jou gedagtes.

10 thoughts on “DEBIETE EN KREDIETE EN EK EN GOD

Add yours

 1. Hallo
  Vir my Vader wil ek net dankie sê dat Hy my as sy kind gekies en – en vir die Heilige Gees wil ek net dankie sê dat Hy my gelei het om die keuse te maak om God as my Vader aan te neem. Ek weet ek is kosbaar vir Hom – ek het Hom lief. Ek dank Hom ook vir my gesin en vir alles waarmee ons seën. Ek is soos ‘n blom vir Hom wat nooit sal verdroog nie, want Hy (die Lewende Water) sal my altyd versorg. Daarom:
  BELIEVE : Because Imanuel Live I Expect Victory Everyday
  Ja, dis vir my baie hartseer en ontstellend dat daar Christene is wat nie die verantwoordelikheid wat gepaard gaan met “Kind van God wees”, aanvaar nie. Wat my die meeste ontstel is mense (Christene) wat weekliks kerk toe gaan, Sy boodskap hoor, maar dan gaan leef hulle net soos hulle wil. Ek kan dit nie aldag begryp nie – seker omdat iemand baie na aan my (my eie pa) een van hierdie christene is. Ek kan dit nie aldag verwerk nie, want daar is baie verhoudings wat skade lei agv hiervan en groot hartseer bring.
  Ek besef ek is nie volmaak nie, maar as jy werklik vir God wil leef moet jy meer en meer streef om soos Hy te word – maw Sy Woord prakties deel maak van jou lewe, want dis die enigste betroubare Woord.

 2. 1. Elke oggend met my stiltetyd (ek werk nog aan die 12 punte) dank ek eers God vir die rus van die aand, ook vir die beskerming deur die nag, ek dank Hom vir die nuwe dag en wat ook al in die dag gaan gebeur, ek dank Hom vir my gesin wat nog slaap, familie reg oor die wêreld maar ek dank Hom spesiaal vir vriende in my lewe, sonder vriende waarmee jy jou hartseer en blydskap kan deel sou die lewe leeg gewees het. Ons deel soms goed saam wat ek nie eens die vrymoedigheid het om met Doom of voor familie te deel nie.
  2. As Christen MOET ek anders lewe, optree en praat. Die woord Christen sê dit: Christ-in ons. Ek dink ook dit is waar gister se deeltjie in kom van on-vrede as ons dan van Christene verwag om ander te lewe en nie op te tree soos ek/hulle soms optree nie.

 3. Ek lees hierdie blog gereeld, soms meer as een keer ‘n dag, net soms weet ek nie wat om te comment nie, woorde is soms hier aan die min kant. Die HERE is my HERDER!! HY lei my vandag, môre elke dag en elke aand is die HERE teenwoordig – al BID ek nie, ek weet HY is daar. Het al vanoggend meer as een keer vinnig gebid ons wag nog steeds om te hoor of die bank ons studente lening gaan goedkeer, intussen gaan my seun maar klas, ek het hierdie week al so baie geld uitgehaal, ek kon nie eers al my skuld betaal nie. HERE ek vra U help ons, sien U ‘n weg vir ons! Amen

 4. Die Here is so groot!! Ons sal Hom nooit kan vergoed vir wat Hy in ons lewens doen nie. Ons afhanklikheid van Hom is so groot. Ek dank Hom net elke dag vir al die seëninge en alles wat ek het in die lewe want dit is alles van Hom af. Sonder Hom is ek niks.
  Dankie doom vir hierdie wonderlike blog.. lees elke dag hier maar “comment” nie altyd nie.

 5. Ek lees nou vandag weer hoe Steve daardie dominee uitmekaar haal omdat hy dit durf waag het om hom aan te spreek. Moet my asseblief nie verkeerd verstaan nie, ek dink nie die trant van die dominee se brief was so baie lekker nie en ek kan heeltemal verstaan dat Steve beleef het dat hy veroordeel en geoordeel en al daardie dinge genoem word. Steve se antwoord is hy het in Standerd 8 tot bekering gekom en basta. Kan ons as Christene van mekaar verwag dat ons lewens dieselfde taal as ons monde moet praat? Kan ons as Christene van mekaar verwag om anders te lewe? Ek wil graag hoor wat dink julle.

 6. Ek sukkel met die deel van eenkant wees (Heilig wees) en ‘n verskil in die wereld maak (Betrokke raak). Dit raak vir my al groter teen strydigheid en maak dit moeilik om te leef soos ek voel. So ja ek sukkel ook met “ek het in Standerd 8 tot bekering gekom en basta”

 7. Alec: Ek dink jy raak ‘n belangrike punt aan. Kan dit wees dat ons “heilig” so gedefinieer het dat dit vir ons onmoontlik is om “betrokke” te wees? Het ons verstaan van “heilig” en “anders” wees nie tot gevolg gehad dat die kerk sy impak op die gemeenskap verloor het nie omdat ons verstaan van ‘n heilige lewenswandel maak dat ons vassteek by ‘n lys van moets en moenies. Of omdat ‘n heilige lewenswandel soos die meeste van ons dit verstaan ‘n afgesonderde lewe sou beteken waar ons weinig indien enige kontak met die wêreld het.
  Wat dink jy?

 8. Attie.Toe ek die opskrif lees toe dink ek dadelik …hier is moelikheid vir my….dieselfde rede as Alec..Hoe lewe ek hoe lewe ek “anders of heilig”……..Ek het ook Steve se blog gelees……ja, maar dit daar gelaat ek kan nie daarop antwoord nie, want dan wyk ek af.
  Wat jou vrae aanbetref:
  1. Jy weet ek is toe al paniekerig, want dt en kt is ek regtig in die meoilikheid al probeer ek hoe hard….maar my eerste gedagte was moet ek dankbaar wees vie n goeie man…o jene nou moet ek “worry en begin dankie se of tweede gedagte is ouers, maar toe dink ek vir myself….raak rugstig en ek kry een wonderlik berusting”DIE LIEFDE VAN GOD”
  Dit is my grootste dankbaarheid, want al het ek al die ander goed verkeerd gedoen en vaal ek, bly God my liefhe…Kan ek myself nooit genoeg indink hoe lief Hy my het nie en daarvoor sal ek altyd dankbaar wees.
  2 Hierdie is n moeilike een..ek se vir Mannie partykeer se ek ons gesin is anders(met als wat daar gebeur) is dit partykeer Jesus wat ons anders maak om mense te leer, al is dit vir ons hoe moeilik?????
  en hoe sou ek oor die algemeen moes optree? Reg in Jesus se oe?
  Wat my ook laat dink het is hoe jy se van wat ons vir ons self koop, om te se ekberderf my self?????

 9. Sonnekind: Daai dankbaar vir die liefde van God is baie spesiaal. Ek kan nie sy liefde verdien nie en ek dink op ‘n punt moet mens ook sê: Hierdie beeld het sy leemtes. God verwag nie dat ons sy goedheid moet uitbalanseer met ons gehoorsaamheid nie. Hy bly ons as sy kinders liefhê selfs al is daar maar min “dankies”.
  Oor die reg in Jesus se oë: Dink bietjie hieroor: Dit is belangriker om so te lewe dat mense deur my die liefde van God vir hulle beleef as wat dit is om aan ‘n lang lys van moets en moenies gehoorsaam te wees.

 10. Hierdie inskrywing laat my dink aan die rubber armbandjies wat baie mense gedra het en dalk nog steeds dra, waarop staan: WWJD (What would Jesus do). Miskien moet ons onsself meer kere dié vraag afvra as ons in ‘n situasie is en ons nie seker is wat om te doen nie. Die andersheid van ‘n Christen sien ek raak wanneer so ‘n persoon bv. in ‘n vertrek instap – dis asof ‘n lig aangeskakel word.

  Ek is die Here elke dag dankbaar vir my wonderlike eggenoot wat ‘n kind van die Here is en al 3 my seuns wat naby aan God leef. Ek is ook dankbaar elke oggend as ek opstaan en die voëltjies buite hoor fluit en die mooi natuur aanskou en ek en my gesin is gesond!!

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: