DEBIETE EN KREDIETE EN EK EN GOD

‘n Rekenmeesters het by geleentheid ‘n baie interessante ding gedoen. Hy het ‘n rekenkundige joernaal oopgemaak. Hy wou alles neerskryf wat die Here vir hom gee en dan ook alles neerskryf wat hy vir die Here gee. Hy het dus met ‘n debiet en krediet boek tussen hom en God begin.

As iemand vir hom iets goeds of iets moois gedoen het, het hy dit opgeskryf. Hy het die son wat skyn en die skoonheid in die natuur neergeskryf as iets wat God vir Hom gedoen het. So ook die weer wat hy het, die kos wat hy eet, sy gesondheid, sy vriende, sy familie en baie ander mooi en goeie dinge in sy lewe.
Aan die ander kant het hy alles neergeskryf wat hy vir die Here gedoen het. Op die ou end het hy moed opgegee en gesê: “Dit is onmoontlik vir my om hierdie boeke te balanseer. Ek besef nou dat God se goedheid enige iets wat ek ooit kan doen by verre oortref. Ek sal nooit vir God kan terugbetaal vir dit wat Hy vir my gedoen het nie.”

Paulus het so gevoel oor alles wat God vir hom gedoen het. Hy kon net nie uitgepraat raak daaroor nie. Efesiërs 1:3-14 is een van die besondere gedeeltes in die Bybel oor alles wat God vir ons gedoen het. Lees voort “DEBIETE EN KREDIETE EN EK EN GOD”

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑