NIE VREDE NIE – DIE LEWE!

Jesus sê hierdie baie besondere woorde: “Moenie dink dat Ek gekom het om vrede op die aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie maar die swaard. Ek het gekom om tweedrag te bring tussen…” (Matteus 10:34-35a)

Volgelinge van die Here Jesus maak soms vyande en beleef dat mense nie van hulle hou nie en dan haal hulle hierdie vers aan om te verduidelik hoekom dit so is. Intussen is die vyandskap en die onvrede die gevolg van die manier waarop die Christen sy getuienis uitleef. Ons kry mos die idee dat mense dit aan ons verskuldig is om na ons te luister as ons teenoor hulle wil getuig. Intussen wil ons nie getuig nie, ons wil oortuig en intussen gaan dit nie oor God nie, maar dit gaan oor my en met die grootste arrogansie en vermetelheid druk ons ons oortuigings in ander se kele af. Ons antwoord, “Jesus het gesê dit sal so wees.” Nie waar nie! Glad nie waar nie! Lees voort “NIE VREDE NIE – DIE LEWE!”

Blog at WordPress.com.

Up ↑