SOMS WORD ONS VERVOLG EN VERWERP

Ons lees vandag die gebed van Stefanus. Stefanus is bekend as die eerste martelaar van die kerk. Stefanus was eintlik gekies as een van die eerste diakens (Handelinge 6:5) in die eerste Christelike gemeente.

Stefanus het groot wonders en tekens onder die volk gedoen. (Handelinge 6:8) Party van die lede van die sinagoge het mense omgekoop om te sê dat Stefanus teen Moses en God gelaster het, (Handelinge 6:11) wat tot Stefanus se inhegtenisneming gelei het. (Handelinge 6:12).

Stefanus het toe ‘n baie lang toespraak voor die Joodse raad afgesteek (Handelinge 7:1-53) Stefanus se toespraak het die lede van die Joodse raad woedend gemaak. (Handelinge 7:54) Die lede van die Joodse raad het op hulle tande gekners en hulle woede onder druk, maar toe Stefanus sê dat hy die Seun van die mens aan die regterhand van God sien staan, toe kon die lede van die Joodse Raad nie langer hulle woede inhou nie. Hulle het op hom afgestorm en hom uit die stad uit gesleep en hom gestenig. (Handelinge 7:57) Stefanus se gebed terwyl hy uitgesleep word en gestenig word is ons gebed vir vandag: “Here Jesus, ontvang my gees!” (Handelinge 7:59) Lees voort “SOMS WORD ONS VERVOLG EN VERWERP”

WAT VERWAG DIE HERE VAN MY IN 2008?

Hierdie is die preek wat ek gister in ons gemeente gepreek het. Hou dus in gedagte dat die preek op die lidmate van ons gemeente gemik was.

Teks: 2 Konings 20:1-111

Tema: Wat verwag die Here van my in 2008?

Hiskia was ‘n goeie koning. Hy was vyf en twintig toe hy koning geword het, (1 Konings 18:2) en hy was baie lief vir die Here. Alles wat Hiskia gedoen het, het hy vanuit ‘n persoonlike verhouding met die Here gedoen. Persoonlike verhouding het drie dinge beteken: Een: Hiskia vertrou die Here ten volle. Twee: Hiskia gehoorsaam die Here. Drie: Hiskia leef in die teenwoordigheid van die lewende Here. “Hiskia het op die Here die God van Israel vertrou. Nie een van al die konings van Juda voor of na Hiskia was soos hy nie. Hy was getrou aan die Here en hy het nie van Hom af weggedraai nie. Hiskia was gehoorsaam aan die gebooie wat die Here aan Moses gegee het. Die Here was by Hiskia, en Hiskia was voorspoedig in alles wat hy onderneem het.” (2 Konings 18:5-7a)

As koning het hy dadelik met ‘n godsdienstige regruk program begin, aangesien die volk vasgevang was in afgode. Enige iets wat God se plek in ‘n mens se lewe inneem en dan belangriker word as god, is ‘n afgod. In Israel se geval was dit hoogtes, klippilare, gewyde pale en ‘n koperslang. Lees voort “WAT VERWAG DIE HERE VAN MY IN 2008?”

HOE LANK NOG HERE?

Ek wens geloof en Christenskap was alles net lekker “plain sailing” gewees. In aansluiting by gister se gedagtes oor vyandskap, dink ek dit is waar dat ons as Christene dikwels self verantwoordelik is vir die vyandskap wat oor ons pad kom. Maar, dit is nie altyd so nie, daar is ook die mense wat daarop uit is om Christene te verkleineer en te verneder.

Ons menings en standpunte en oortuigings word soms op die mees brutale en gevoellose wyse aangeval en uitmekaar geskeur. Enige soortgelyke optrede van Christene se kant af word onmiddelik uitgewys as die rede waarom mense nie glo nie. Daarmee saam is dit ons primêre roeping om God en medemens lief te hê, met die gevolg dat ons soms soos vlugtelinge leef. Ons bly net, net buite bereik van die mense wat ons jag. Ons wil nie terugslaan nie, want die saak waarvoor ons lewe is baie belangriker as ons eie reputasie en ons selfs ons eie lewe.

Ons bly net op die vlug. Terwyl mens so op die vlug is, wonder jy: Is dit alles die moeite werd? Hoekom doen God nie iets hieraan nie? Mens se gedagtes klink soms so: Lees voort “HOE LANK NOG HERE?”

VYANDE SE BEDOELINGS …

Uit die aard van my werk dink ek baie aan Jesus se kruisiging. Onder andere kan ek nie anders as om te dink aan die soldate wat Jesus gekruisig het nie. Hulle was net mense wat opdragte uitgevoer het. In ons Bybelleesprogram lees ons vandag Lukas 23:32 en 46. Jesus se gebed aan die kruis vir die soldate.

Iemand het vir die groep soldate se bevelvoerder die opdrag gegee om hierdie man te kruisig. Dit was nie ‘n vreemde opdrag nie, want baie mense is in daardie tyd gekruisig. Daar is eintlik nie veel verskil tussen die kruisiging en om iemand op te hang as straf vir moord of dan die doodstraf deur middel van die elektriese stoel of ‘n inspuiting. Dalk ‘n klein bietjie meer beskaafd, maar die eindresultaat is dieselfde, ‘n mens sterf vir die wandade wat hy gepleeg het.

Is daar mense wat al onverdiend en onnodig gesterf het? Natuurlik! Verlede week is ‘n man in die VSA vrygelaat wat vir 17 jaar onskuldig in die tronk was en nou het DNA toetse bewys dat hy onskuldig is.

Terug by die soldate wat Jesus gekruisig het. Lees voort “VYANDE SE BEDOELINGS …”

SOMS IS DIE DAE DONKER

Dawid is een van my gunsteling karakters in die Bybel.

Ek respekteer hom vir sy waagmoed toe niemand anders Goliat wou aandurf nie;

Ek respekteer hom vir sy nederigheid toe hy bereid is om harp te speel vir ‘n versteurde koning terwyl hy self reeds geweet het dat hy die volgende koning was;

Ek respekteer hom vir sy selfbeheersing om nie vir Saul dood te maak toe hy die kans gehad het nie;

Ek respekteer hom vir die manier waarop hy eerder van sy seun Absalon af wegvlug alhoewel hy met die klap van sy vingers kon verseker dat Absalon doodgemaak word;

Ek respekteer hom vir sy eerlikheid dat hy dadelik teenoor Natan erken dat hy die skuldige persoon is;

Ek respekteer hom vir sy foute onder andere met Batseba en die opvoeding van sy kinders want dit verseker my dat daar vir my ook hoop is.

Meeste van alles, respekteer ek Dawid vir die verhouding wat hy met die Here gehad het. Die liedere wat hy geskryf het, getuig van ‘n intiem en baie persoonlike verhouding met die Here. In alle tye en in alle omstandighede was hy in kontak met die Here. Ten spyte daarvan, was daar ook die tye wat Dawid neerslagtig – dalk selfs depressief was. Depressie en neerslagtigheid is nie ‘n aangename belewenis nie. Lees voort “SOMS IS DIE DAE DONKER”

JESUS SE GEBED IN GETSEMANÉ

Ons lees vandag Jesus se gebed in Getsemanè. Ek kan my nie indink wat Jesus moes deurgaan terwyl Hy daar in die tuin so geworstel het nie. Jesus het geweet wat die wil van die Vader was – Hy moes sterf. Niemand wil op 33 doodgaan nie. Jesus wil lewe, Hy weet hy moet sterwe en Jesus sukkel, stry, stoei, veg, worstel, baklei om Hom te onderwerp aan die wil van die Vader.

Met elkeen van ons gebeur daar dinge wat ons nie kan verstaan nie. Wanneer dit gebeur, word geloof tot op sy uiterste beproef. In sulke tye is dit goed om te weet dat Jesus in die tuin van Getsemanè dieselfde worsteling gehad het. Ons sien hoe Jesus in sy worsteling leer om die dinge te aanvaar wat Hy nie kan verstaan nie. Lees voort “JESUS SE GEBED IN GETSEMANÉ”

HELP MY OM U WIL TE DOEN

Ek het in 1977 tot bekering gekom en een van die eerste dinge wat ek deur my groepie geestelike mentors geleer is, is hoe belangrik stiltetyd is. Ek moes daagliks tyd gee om Bybel te lees en te bid. Aangesien dit ‘n dissipline is, moes ek die gewoonte aanleer. Oor ‘n tydperk van drie weke moes ek ‘n “geestelike dagboek” hou waarin ek aantekening gemaak het oor my tyd alleen met die Here. Vrydae-aande was dit koffiekroeg. Elke Vrydagaand het ek ‘n ander een van my “mentors” ontmoet en gesels oor my week se stiltetyd. Na drie weke was die gewoonte gevestig. Vandag is die gewoonte nog steeds daar.

Gebed was altyd vir my die grootste uitdaging. My gebede het vir my so lusteloos en sonder inhoud geklink. Lees voort “HELP MY OM U WIL TE DOEN”

BYBELLEESPROGRAM: 7-13 Januarie 2008

Ons gemeente volg ‘n Bybelleesprogram. Die doel is maar net om mense wat graag Bybel wil lees, maar nie regtig weet wat om te lees nie, te help om ‘n sinvolle stukkie te lees. Vir Januarie fokus ons bietjie op verskillende gebede in die Bybel. Net soos mens nie altyd weet wat om te lees nie, weet jy ook nie altyd wat om te bid nie. Persoonlik is die verskillende gebede in die Bybel vir my baie waardevol en ek gebruik ek dit graag in my persoonlike gebedslewe. Ek lees op hierdie stadium in die oggend die gebed en dan bly ek deur die dag met daardie gebed in my gedagtes besig.

Die week se program lyk so: Lees voort “BYBELLEESPROGRAM: 7-13 Januarie 2008”

2008 OPPAD WAARHEEN?

Hier is my preek van die laaste Sondag van 2007.

Dinsdag is dit Nuwe Jaar. Dit is daardie tyd van die jaar wanneer ‘n mens vir jouself begin vra: Wat wil ek graag bereik in 2008? Die begin van ‘n nuwe jaar is eintlik die ideale geleentheid om te vra: Is my lewe op koers? Is ek tevrede met die rigting waarin my lewe op hierdie stadium beweeg?

Ek dink aan Jesus se lewe op aarde. Ek dink daaraan dat ons as kerk die taak het om die werk wat Jesus begin het voort te sit. Ek dink daaraan dat die kerk uit mense bestaan. Elke Christen is deel van die kerk.

Dit sou ons kon help as ons in 2008 besig sal wees met die dinge waarmee Jesus besig sou gewees het. Waarmee was Jesus besig toe Hy op aarde was? Lees voort “2008 OPPAD WAARHEEN?”

GEDAGTES OOR DIE KONINKRYK VAN GOD

Die onderwerp van die koninkryk van God is baie interessant en ek gaan waarskynlik nog ‘n hele paar kere daaroor skryf. In Matteus 11:12 staan hierdie moeilike woorde: “Sedert die dae van Johannes die Doper tot nou toe breek die koninkryk van die hemel vir homself ‘n pad oop, en mense wat hulle kragtig inspan, kry dit in besit.”

Ek wonder of Matteus onder andere probeer sê dat sedert Johannes in die tronk gegooi is, het die geweld teen die koninkryk van God nog nie opgehou nie.

Reg van die begin af was daar mense wat die koninkryk uit mekaar wou breek en dit wou vernietig, vandag is dit nog steeds so. Uit hierdie vers blyk dit dat die persoon wat in die koninkryk wil ingaan tot ‘n sekere mate desperaat, baie ernstig en baie opreg moet wees. Lees voort “GEDAGTES OOR DIE KONINKRYK VAN GOD”

Blog at WordPress.com.

Up ↑