‘N GELOOF VIR ONS TYD

Hierdie is nie my eie nie. Ek sal op ‘n stadium erkenning gee aan die skrywer, maar nou is nie die regte tyd nie. Ek sou graag wou hoor wat julle hiervan dink.

Baie gelowiges is beangs oor nuwerwetse filosofiese tendense. Hulle is bedreig deur die oop en vernuwende denke wat skynbaar die ou gevestigde geloofsuitgangspunte ondergrawe. Hulle is bekommerd oor teoloë wat skynbaar nie meer met stellige sekerheid uitsprake oor reg en verkeerd kan of wil maak nie.

Hoe kan mens aanhou glo as dinge soos die uniekheid van die Christelike geloof en die suiwerheid van die kerk ondermyn word deur voorste teologiese denkers? En wat gaan van ons geloof word as die kerk wat die geloofsisteem staande moet hou, blykbaar te lamsakkig is om dissipline in eie geledere toe te pas?

Elke tyd het sy eie filosofiese strominge en dit is nooit nét goed of nét sleg vir evangelie en kerk nie. Die tyd waarin ons lewe stel baie hoë eise aan kerk en Christendom, omdat dit ‘n tyd is waarin mense verby gestruktureerdheid beweeg het. Die ou strukture van samelewing en kerk interesseer die moderne mense nie meer nie en hulle voel al minder daaraan gebonde. Die ou tradisionele instrumente van die kerk soos belydenisskrifte, kerkorde en liturgie het kragteloos geword. Mense steur hulle al minder daaraan en die kerk kry dit nie meer reg om daarmee beheer uit te oefen nie.

Wat my bekommer is dat die kerke dit ook nie regkry om hulle lidmate te help glo in die nuwe tyd nie. Kerke gaan óf op in ‘n bolangse charismatiese wondergeloof wat mense vir die oomblik fassineer, óf hulle val terug in ‘n fundamentalisties-moralistiese prediking waar die ou inhoude op ‘n nog ouer styl verkondig word.

Intussen is daar ‘n groeiende groep Christene wat nie deur een van hierdie twee tendense aangespreek word nie. Daar ontwikkel ‘n kerklose Christendom. Dit is mense wat intellektueel aangespreek wil word. Mense wat ‘n geloof soek wat sin maak te midde van die moderne lewensgevoel. Mense wat net nie opgewonde raak oor kerklike programme wat wêreldvreemd aandoen nie. Mense wat ontnugter eenkant gelaat word deur naiewe godsdienstigheid. Mense wat smag na eerlike intellektuele diskoerse oor geloof. Intussen is daar opwindende raakpunte tussen die postmoderne lewensgevoel en die Christelike geloof. Om maar een voorbeeld te noem: Die postmodernisme word sterk beïnvloed deur filosowe soos Derrida en Foucault. Dit behels ‘n dekonstruktivistiese benadering. Bestaande magstrukture en –sisteme word bevraagteken, ondergrawe en gedekonstrueer. Daar is ‘n groeiende besef dat samelewingstrukture gewoonlik neig na ‘n soort magsbalans wat stabiel is, maar neerdrukkend vir sommige lede. Daarom die rustelose, voordurende bevraagtekening en dekonstruksie. Teenoor die neiging om strukture wat sekuriteit gee te omhels, het jy hier ‘n skeptisisme en daarom eerder ‘n omhelsing van die onsekere en paradoksale.

As mens die evangelie reg verstaan dan is dit een van die grootste dekonstruksies wat ooit plaasgevind het. Veral die opstanding van Jesus behels ‘n ondergrawing van menslike godsdienstige sisteme.

Die verhaal van Jesus, soos vertel deur die Evangeliste, is nie alleen ‘n verhaal van die groeiende bewuswording by Homself van sy Messiasskap nie, dit is ook ‘n verhaal van volgelinge se worsteling om sin te maak uit Hom en sy boodskap. Mens raak bewus van‘n groep mense rondom Jesus wat enersyds gefassineer is deur Hom, maar andersydsverskriklik hard probeer om beheer te kry oor die proses en om Jesus te kaap vir ‘n eie politiek-godsdienstige agenda. En dit is nie Jesus se vyande nie, dit is sy familie, vriende en dissipels.

Sy gesin wou van Hom ‘n familieman maak wat die gesin as eerste prioriteit sien. Hy het hulle egter ‘n koue skouer gegee en na die mense rondom Hom gekyk en hulle tot syfamilie verklaar. Toe Hy oor sy lyding begin praat, spreek Petrus hom aan en sê: ‘Dit sal beslis nie met U gebeur nie.’ (Matt 16:22). Die lydingskonsep het nie in sy raamwerk van ‘n politieke messias ingepas nie. Daarteenoor het die triomfantlike intog in Jerusalem en die tempelreiniging sekerlik aan Jesus se dissipels die indruk gegee, dat hulle besig is om iets groots te bou. Selfs sy kruisiging sou hulle waarskynlik nog binne hulle denkraamwerke kon verwerk het, maar toe…toe kom die opstanding wat elke moontlikmenslike godsddienstige skema omver werp.

In die opstandingsverhaal is daar ‘n onvoorspelbaarheid en onbeheerbaarheid. Jesus verskyn en verdwyn op die vreemdste plekke en maniere. Die Jesus wat ons in die verhaal van die Emmausgangers ontmoet (Luk 24) pas nie in een van hulle skemas in nie. Hy is sommer ‘n onbekende reisiger by wie mens jou nood kan bekla. Hy eet saam met hulle en verdwyn en eers by nabetragting besef hulle hoe brandend hulle harte geword het. Die opgestane Here is daar, maar Hy ontglip hulle ook die heel tyd.

So word die Jesus-geloof die geloof wat die mees verrassende wendings kan aanneem.Dit is ‘n geloof onvoltooid. ‘n Jesus wat nie binne die grense van of die hemel of die aarde vasgepen kan word nie. Jesus wat vir 2000 jaar telkens weer uit die magsgrepe van mense uitgestap het. So vind ons Hom deur die eeue op die plekke waar Hy nie gesoek word nie. Dáár waar daar géén mag of glans is nie. Tussen die armes en die vroue; die sondaars en prostitute; die hervormers en rewolusionêre, die gevangenes en die kinders. Jesus is tussen allerhande soorte mense wat geen mag het nie en wat nie inpas in die samelewing nie.

As daar ooit ‘n dekonstruksie plaasgevind het, was dit met die opstanding van Jesus. God is eenvoudig nie die God van die status quo nie.Die postmodernisme bevraagteken alles, ondermyn sekerhede en vra aandag vir paradokse. En dit is presies wat die ware evangelie ook doen. Die evangelie dwing ons weg van mensgemaakte sekerhede. Die evangelie help ons om geen struktuur, ook nie kerklike strukture nie, te ernstig op te neem nie. Die evangelie help ons om ook ‘n bietjie speels met die werklikheid om te gaan, want Jesus het opgestaan en hy kan enige oomblik sorg vir ‘n verrassende wending…

61 thoughts on “‘N GELOOF VIR ONS TYD

 1. Enige kommentaar op die stuk sal eintlik afbreuk doen aan die stuk self. Ek wens almal wil dit denkend deurlees. En dan nog ‘n keer. Maar ons weet mos lankal ‘n profeet word nooit in sy eie land geëer nie.

  Dit is sulke uittreksels van manne soos die wat my en baie ander sal laat terugkom na hierdie blog. Keer op keer. Maar dit het jy nou al agtergekom Attie. Vir my hoef jy nie te vra wat ek daarvan dink nie. Klink soos JM?

 2. Waarnemer

  Ek gaan reguit wees, skies At.

  Maar hoe help die strond my?
  Sit dit kos in my pens? Nee
  Bring dit my nader aand God? Nee
  Gaan ek hel toe as ek nou nie 100% reg glo nie? wat is 100% die waarheid? nie weet nie, ons spekuleer!
  En glo my vry die’teoriee is so oud soos die christendom self.
  Almal skeit op die katolieke maar as die dinges die fan strike help hulle, wanneer dit tel is hulle daar, onvoorwaardelik, ek het dit nie eenkeer gesien nie. Ou rev se die meeste van die wereld ken nie van teologie nie maar ken diens, is dit waaroor dit gaan nie?

  Eerder as om te stry oor Christus se verheerlike liggaam, moet sie kerk iets begin beteken vir die gemeenskap, moet ‘n voertuig word van hoop en DIENS, niks stop ons nie, nee ons sal eerder twak praat waarvan ons niks WEET nie, want ons WEET nie ons glo maar.

  JM praat van ons moet tolerant wees, maw verdraagsaam – wel verdraagsaamheid is arrogant, om te aanvaar is beter en is nederig, so aanvaar nou kerk, dat almal mense is en wil tuis voel in die huis van God al is hulle Danville Piete wat in moreletta park uitkom sonder dat enigiemand hulle snaaks aankyk oor hulle skurf is, God het hulle gemaak, aanvaar die Belhaar beleidenis, wat kan ons verloor ? ons egos?

  So waarnemer en Doom At, watse nonsens is dit? Help mense, doen iets vatbaar partykeer as mense honger is soek hulle nie bybels nie, hulle soek kos, skuiling ens.Dis winter daar buite! mense woord vermoor, verkrag, hulle het AIDS, hulle is arm, vrouens en kinders leef in vrees, my donner ons is boere! wat kan ons nie doen nie, wel saamstaan is seker een, maar ons het nou al deur die geskiedenis gewys wat in ons staan, God seen ons so mooi, en dan praat ons nonsens

  Kan verkeerd wees

 3. Tiens
  Ding hou van wat jy sê – tot ‘n groot mate.

  Doom en Waarnemer
  Ten spyte daarvan dat ding oor hierie ene meer soos Thinus voel, het ding begrip daarvoor dat daar diegene moet wees wat die betrokke stuk insiggewend en deeglik deurdag sal vind.

  Dis net: hierdie voel vir ding net te intellektueel; net te akademies. Soos ding daaroor reken, moet daar sulke goete wees – vir die professionals. As ding dit nou so mag vergelyk: daar is mense wie die straf-; bewys- en prosesreg as vakgebiede bestudeer. En dan is daar mense wie die lewe lewe en die reg oortree. Dit is diegene wie die betrokke vakgebiede intellektueel en akademies bestudeer het, wie die mense wie daardie kundigheid nodig kry, te hulp snel. Maar daai outjie wat die kundigheid van die geletterde nodig kry, wil nie hoor van al die hogere goete wat die geletterde moes bestudeer nie – hy wil bloot net sien hoedat die geletterde sy kennis toepas om hom uit die bollie te kry.

  Nou so is dit vir ding met geloof-goeters ook: dit maak my hart en denke en geloof rustiger wanneer ek weet daar is wel geletterdes in die Skrif en geloofsake wie intellektueel en akademies aktief kan deelneem aan die geloofsdebat. Maar ek persoonlik, ek wil eintlik maar net die geloof lewe.

 4. iemand lees hier: “Daar ontwikkel ‘n kerklose Christendom. Dit is mense wat intellektueel aangespreek wil word. Mense wat ‘n geloof soek wat sin maak te midde van die moderne lewensgevoel. Mense wat net nie opgewonde raak oor kerklike programme wat wêreldvreemd aandoen nie. Mense wat ontnugter eenkant gelaat word deur naiewe godsdienstigheid. Mense wat smag na eerlike intellektuele diskoerse oor geloof.”
  Nou lees iemand Thinus se kwaai kommentaar hier bo. Thinus vra: Sit hierdie saak nou kos in ‘n mens se maag? En iemand lees ding se getemperde kommentaar hier. Ding sê “te aktueel te akademies”. Tog lyk dit vir iemand asof dit die gesprek is wat almal se aandag trek. Die skrywer reken die intellektueles voel die kerk het hulle “gedrop” oor die kerk van hulle verwag om naïf te wees in hulle geloof.
  Nou lyk dit vir my asof Thinus en ding sover kies vir ‘n stukkie geloofs-naïwiteit – maar ek mag die twee menere verkeerd verstaan.

 5. Thinus: Dit lyk my jy verkies jou verhouding met God eenvoudig – in die mooi sin van die woord.
  Waarnemer: Dit lyk my tog daar is ouens wat hierop kommentaar wil lewer.
  Thinus: Sien jy ‘n gaping hier tussen teorie en praktyk?
  Ding: Hoekom slaap jy nie? Lyk my jy sê die debat kan maar deur akademici gevoer word, maar mense soos jy wil weet wat beteken dit vir my en hoe kan ek my hand aan die ploeg slaan selfs al verstaan ek nie alles van post-modernisme en dekonstrukte en paradokse nie.
  iemand: Kies jy vir hierdie naïwe geloofshouding?

 6. ‘n Groot gaping dominis, en wat ek nou gaan se moet jy nie vir my naar wees nie, maar ek sien te veel predikante wat nie hul hande wil vuil maak nie, hul meng met ‘n sekere klomp en dan ontstaan ‘n kliek, en dan is net ‘n show, die kerk sus sy gewete om tiende te betaal en hoflik te wees, hulle is mal, en hulle ontse hulle self van soveel vreugde om al daai mense te kan ken en te kan lief he, al is hulle arm en gom, so what hulle is die sout van die aarde.

  As ek mag vergelyk, die dominees se hulle swot soveel jare en kry min pay vir al die geleerdery, maar die Roman catholics meer spesifiek die Jesuits swot 14 jaar en is diensbaar en doeltreffent maak nie saak waar jy hul sit nie, hulle gewoonlik nie net priesters nie maar ook dokters, sielkundiges, ingeneurs, ens so nie net bedien hul die woord nie, maar as ek nerens het om te gaan nie kan jy maar na die catholieks toe en hulle sal jou help, want hulle glo hulle moet.

  Nee Doom ons het almal te glad geword, ons moet weer die mense vatplek gee, en al bwetaal iemand tiende met ‘n hoender of ses aartappels, is dit genoeg, de hel met al die nonsens, the proof is in the pudding, in die bediening, de hel met rick warren hy is nie suid afrikaner nie, nee se dit soos hy is, se dit uit die hart uit, want dit behoort aan God

  En selfde met die dokters, hulle word ryk

 7. Liewe Iemand

  Ons is nie naief nie, nee, ons weet al te goed, maar iets moet pertykeer practical wees, ons lees wat Liewe Jesus gedoen het, en dis hoe die Kerk moet wees, ons lees elke Sondag uit daai bybel maar ons maak nie soos dit se nie, ons gee nie om vir die teologie nie, veral nie as daar soveel werk is om te doen nie, ons het die teoloe nodig ek wil ook graag een wees, nie om wat ek kry of hoe mense my gaan sien nie, nee, ek wil graag die ondervinding he, ek dink dit moet opwindind wees, ek kom uit die agterstrate, ek is nie intelektueel nie, maar daar is geen plaasvervanger vir common sense nie, nee liewe Iemand, die kerk is ook daar om te dien, maar dit is nie alles die doom se job nie, die kerk is nie ‘n passesierskip waarop ons klim op ‘n sondag oggend vir ‘n joyride en afklim en dan huistoe gaan nie, nee, dis ‘n vissersbood ons moet graft, almal moet sy deel bring, dit moet half ‘n verpligting wees, dit moet verwag word.

  Miskien antwoord ek vir jou

  Tiens

 8. Ek het nou ‘n behoorlik stuk reaksie geskryf en toe verloor ek dit. Ek het nie tyd om dit alles te herhaal nie so ek gooi net ‘n paar sinne.

  Attie my huiwering om dadelik re reageer was nie om kommentaar te beperk nie maar ‘n poging om die aandag te vestig op ‘n stuk wat ek as uiters sinvol beskou. Was ek reg met die skrywer?

  Thinus mens spel stont met ‘n t en ek dink jy het die stuk totaal verkeerd gelees. Dit gaan juis oor die feit dat mens NIE alles 100 persent “reg” hoef te glo of te verstaan nie.

  Lees tot mooi wat staan daar: “So word die Jesus-geloof die geloof wat die mees verrassende wendings kan aanneem.Dit is ‘n geloof onvoltooid. ‘n Jesus wat nie binne die grense van of die hemel of die aarde vasgepen kan word nie.”

  Ding ek hou ook nie van akademiese taal nie maar ek dink nie die stuk is so vreeslik akademies nie. Dit is wel vir ‘n meer akademiese gehoor geskryf omdat dit skynbaar al taal is wat daardie spul verstaan.

  Ek sien Thinus maak ‘n verwysing na Rev maar ek is nogal bereid om mer as net ‘n ietsie te verwed dit is PRESIES soos wat Rev ook dink en redeneer as ek die goed op sy blog lees en interpreteer.

  Maar Attie jy is mos ‘n doomie swaer! Dit is mos jou werk om die goed in gewone Afrikaans vir jou gemeente te “vertaal” Ek meen jy vertaal altyd van die baie akademiese stront wat in die Bybel staan vir jou gemeente in gewone Afrkaans. En niemand moet tog nou vir my sê daar staan geen akademeise stront in die Bynel as die stuk hier bo dan sulke akademeise stont is nie. Ek is bereid om enige tyd daaroor te gesels.

  Kom Attie wees nou ‘n goeie doomnie en vertel vir on in plat Afrikaans wat verstaan JY van die stuk hier bo.

  Groete
  W

 9. Dominee Attie, jou stuk is baie insiggewend. Ek dink ook mens moet erns maak met mense en hul vrae en hul verstand. Daar sal altyd mense soos Thinus wees wat se^ “hou op vrae vra want Christene en honger mense gee nie regtig om oor die waarheid nie”, maar ek dink op lang termyn is dit onvermydelik dat die waarheid (of minstens die strewe daarna) gaan moet uitkom. Dan gaan die vraag wees of die kerk aan die kant van eerlikheid of aan die kant van gerieflikheid gestaan het.

 10. Waarnemer
  Jy het vir ding genoop om weer te loop sit en lees. Dankie daarvoor.

  Doom
  Waar Doom hierdie ookal gekry het, dankie dat Doom dit gedeel het.

  Waarnemer, ding weet nog steeds nie mooi wat om hiermee te maak nie. Ernstig. Wat ding agterkom, is dat die skrywer goete op ‘n heeeeel anner manier as wat ding dink en praat, sê, maar dit maak vir ding so sin dat ding niks het om daarop te sê nie. En DIT smokkel my kop.

  Is asof die skrywer van iets wat gewoonlik geskilder word, ‘n foto geneem het. Hoe verbeter / verander jy ‘n foto? Dis daar; dis klaar.

  Ding wil versigtig waagmoedig wees en sê dit is presies hoe dit vandag is – ding self voel so daaroor.

  Ding het met die vorige kommentaar net bedoel dat ding nie eers daaroor wil dink nie – ding lewe dit net. En presies DIT, lyk dit vir ding, is wat die skrywer probeer oordra. Is ding nou weer helemal dof?

 11. Waarnemer: Mens spel mos stront met ‘n “r’ of hoe? En in die vierde parragraaf moet daardie “tot” seker “tog” wees?

 12. Oôôiiiii!!!!
  Wie het die spelkompetisie begin?
  😆
  Kom ons praat met mekaar, toe? Julle maak vir ding so op sy spenuwees, hy bly druk die verkeerde toetse met sy Raka-kloue. Ding sal moet begin stilbly as ons nie eintlik met mekaar praat nie, maar regtig skryf.
  😳

 13. ding: Ek wonder nog steeds hoekom jy vannag net na drie nie geslaap het nie.
  Waarnemer ek gaan nou nog nie sê oor die skrywer en so meer nie. Ek het ‘n doel daarmee. Ek dink ek sou dit so kon vertaal dat die meeste van die mense in my gemeente kon verstaan wat daar staan, maar ek sal nie daardie taal gebruik vir dit wat in die artikel staan of dit wat in die Bybel staan nie.
  Bertus: Ek kry ook al hoe meer die gevoel mens moet erns maak met die vrae, maar ek dink ook ons moet erns maak met die vraesteller. Ek dink daar is meer vrae as net hierdie akademiese vrae. Daar is ook vrae wat vra na die nodigheid daarvan om die bietjie sekerheid wat daar is onder mense uit te ruk. Ek dink as ons klein bietjie sagter werk met die vraestellers gaan ons meer mense saamneem op die reis. Asseblief waarnemer ek verwys na jou reaksie op Thinus nie. Julle sorteer mekaar uit. Ek praat regtig hier in die algemeen omdat ek in die gemeente met hierdie vraestellers saamleef en omdat ek vir hulle baie lief is en omdat ek self maar dikwels een van die vraestellers is.
  ding: Ek is bly jy het weer gaan lees. Ek het gedink jy sal so reageer soos jy nou reageer.

 14. Attie ek vertstaan jou dilemma. En glo my dit is ‘n yslike dilemma. Jy weet en ek weet dat daar goed is wat jy in jou posisie nie aan die gemeente DURF sê nie. Ek sien daarna uit om later te sien wat was jou doel om die skrywer se naam aanvanklik nie te noem nie en jou motivering daarvoor.

  Ek sal baie graag daardie “vertaling” van jou hier wil lees en ek is seker die ander ook. Dan sal ek ook graag wil weet tot watter mate jy daarmee saamstem en tot watter mate jy daarmee verskil. Baie graag.

  Inderdaad moet mens erns maak met die vrae EN die vraesteller. Ek stem saam met jou. Dit lyk egter vir my jy is bekommerd dat die vrae dalk die “bietjie sekerheid” wat daar by sommige mense is odner hulle sal uitruk. Is dit ‘n korrekte afleiding?

  As dit is dan is ek baie bekommerd. Van watter “sekerhede” praat ons hier wat onder mense uitgeruk kan word Attie? Daar was ‘n tyd toe die kerk ook gedink het dit is ‘n “sekerheid” dat die aarde plat is en dat die son om die aarde beweeg. Mense soos Copernikus en Galileo is deur die kerk as ketters verklaar omdat hulle daardie “sekerheid” onder mense uitgeruk het.

  Ek is bevrees die kerk as breë instelling doen vandag nog presies dieselfde.

 15. Doom
  hehe … oor die slaap, ai. Ding sou kon sê hy slaap net as hy vaak is, né. Maar nee, werklikheid is dit is al vir jare meer die reël as die gewoonte, Doom. Daai tyd van die nag, Doom, is mos die tyd dat die engele sit en vergader oor die nuwe dag se werk wat wag. Ding hou daarvan om hulle dop te hou 😉

 16. Waarnemer: Nee jy verstaan verkeerd. Ek dink ek “durf” enige iets vir my gemeente sê. Ons kom ‘n baie lang pad en hulle weet dat ek nie die kansel gebruik om “sweeping satements” te maak of gewildheid na te jaag nie.Ek gaan net nie na een van die twee kante toelaat dat mense vir my voorskryf wat ek moet sê en watter uitsprake van waagmoed sou getuig en watter nie. Ek het ook my eie gewete om mee saam te leef en ek was in die doodsnikke van die apartheidsera reeds predikant, so ek sal nie weer daardie pad loop nie. Maar, ek is ook ‘n pastor. As pastor probeer ek die mens verstaan en met empatie behandel. Die kerk het soms meer geduld met “Fillistyne” as wat hy met sy eie mense het. En die ouens wat nou so seker is van wat die waarheid is en wat ge-“durf” moet word het ook maar geen waarborg dat dit oor ‘n paar jaar anders sal wees nie. Daar is ook teoloë van wêreldformaat wat van die skrywer en ander verskil op ‘n paar punte en mens sal hulle ook maar moet lees en beluister.

 17. Attie ek gaan nou nie met jou hare kloof oor wat jy durf of nie durf sê nie. Jy weet presies waarvan ek praat. Maar as jy dan enige iets vir jou gemeente durf sê is jy voorwaar uniek en baie gelukkig. Tensy jy natuurlik ‘n pastor is wat almal probeer tevrede stel. Ek weet glad nie wat is die sweeping statements waarvan jy paat nie.

  Verduidelik asseblief.

  Dink jy nie dit is ook ‘n sweeping statement om elke Sondag vir jou gemeente te vertel daar gaan ‘n dag kom wanneer daar miljoene dooie babas met hulle vleeslike liggaampies uit die grafte gaan opstaan nie? Het jy al met jou gemneente daaroor gepraat?

  Daar is baie sulke dominees wat meen dit is beter om maar so iewers tussen in te wees. Moet tog net nie lidmate verwar nie. Vroeër jare het dit dalk gewerk. Nie meer nie. Gewone lidmate is hulle leraars en pastors al in baie opsigte reeds myle verby. Hulle is nie dom nie en kan gou sien wanneer ‘n dominee besig is met woordgimnastiek of besig is om te bullshit. Baie gou.

  Wie is die Fillisteyne met wie die kerk meer geduld het as met sy eie mense Attie? Ek weet nie na wie jy verwys nie. En wanner gee jy vir ons jou opsomming en kommentaar van die “onbekende” skrywer wat jy hier gepos het. wat was dit wat jou gedryf het om dit hier te pos.

  Ek stel regtig belang.

  Groete
  W

 18. Waarnemer, speel die bal en nie die man nie en hou op om Tinus so suutjies-poeperig te beledig deur sy taal en spelfoute konstant te korrigeer. Thanks.

 19. Duskant as jy lus is vir balspeel kry iemand wat dit saam met jou wil doen. Ek het nie met jou gepraat nie.

 20. Ek het gedink hierdie sou ‘n sinvolle bespreking uitlok maar dit lyk vir my dit loop nou skeef.Ek vra verskoning as gasheer van die blog as iemand dalk bietjie aan die skerpkant van iemand anders se sleutelbord beland het.
  Hierdie is ‘n artikel wat Julian Muller in die Beeld geskryf het. Ek het dit geplaas omdat ek dink Julian Muller se ondersteuners doen hom met tye meer kwaad as goed en omdat ek dink baie mense beoordeel wat hy sê sonder oms elf te lees wat hy sê.
  Ek het hierdie artikel geplaas omdat ek persoonlik dit baie waardevol gevind het en omdat dit mens so ‘n bietjie ‘n kykie gee in Julian Muller se kop oor hierdie dinge. Ek moet eerlik wees en sê ek weet nog nie presies hoe ek oor alles voel wat Julian sê nie, maar ek lees van die goed wat hy skryf en ek put dikwels waarde uit dit wat hy skryf. En hy dwing my dikwels om te dink. Maar so ook doen NT Wright; Scott McKnight; Eugene Peterson; John Frye; Phillip Yancey; Leonard Sweet en vele ander.
  Ek het gedink dat as ek reg in die begin gesê het dat dit Julian Muller se artikel is, sou ‘n paar ouens dalk nie die moeite gedoen het om dit klaar te lees nie. Nou het ‘n paar dit gelees en sal hulle dalk moeite doen om nou en dan iets te lees. Mens hoef nie met alles saam te stem nie, maar mens kan hom maar lees.

 21. Beste Attie,

  Die skrywer van die artikel, wie dit ookal is, kan skryf – dis duidelik. Een ding wat tog jammer is, is dat “apartheid” nie net deur hierdie skrywer nie, maar redelik algemeen gebruik word om ‘n heeltemal ander punt te maak. Dis jammer want van die groot NG profete wat dekades gelede teen apartheid was, (dink maar aan mense soos proff Ben Marais, BB Keet, AB du Toit, Beyers Naude ens) sou heel moontlik ongemaklik wees met die konklusies wat die skrywer van die artikel trek oor aspekte van Jesus se opstanding. Vir een het prof AB du Toit ‘n tyd gelede bely dat hy in Jesus se liggaamlike opstanding glo.

  Groete
  willem

  Dis maar net

 22. Attie,

  Skuus man, jou skrywe (nr 23) het seker net voor myne ingeglip – ek het dit gemis. Ek dink daar is baie waar dinge wat prof Muller daar skryf maar dink die punt wat ek in (nr 24) maak is ook dalk geldig om te maak. Wat dink jy?

  groete
  Willem

 23. Attie op die ander draad skryf jy, jy weet nie waarmee Julian besig is nie.

  Jy skryf ook: “My probleem is dat Julian nie veel gedoen het om die persepsie reg te stel nie. By herhaling is daar vir Julian gevra of hy in die feitelike/historiese opstanding van Jesus glo. By herhaling het Julian gekies om die vraag nie te antwoord nie. Ek het my eie persepsie oor waarom hy nie antwoord nie, en daardie persepsie vlei nie vir Julian nie.”

  Nou moet ek in alle opregtheid vir jou sê ek weet nie waarmee is jy besig nie Attie. Wat is dan jou persepsie waarom hy nie geantwoord het nie. Is jy nie nou baie moedwillig om nie te sê wat is jou persepsie nie? Het jy dan nie Opstanding gelees nie Attie? Daarin vertel Julian presies waarom hy nie bereid is om net ja of nee te antwoord nie. En wat die artikel in Kerkbode? Sê Julian dan ook daarin waarom hy nie ja of nee antwoord nie? Moet ek hier plaas dat ons dit almal weer kan lees en daaroor praat?

  Jy praat van persepsies maar is dit wat jy op die ander draad gedoen het nie presies dit waarvan jy nou die media beskuldig nie. Watter persepsie het jy wat Attie is van Julian geskep met daardie pos?

 24. Willem: Bly om weer van jou te hoor. Wil jy bietjie uitbrei oor konklusies waarmee ander teoloë ongemaklik sou wees. Ek vra ter wille van ‘n gesprek en nie om jou vas te vra nie.

 25. Waarnemer: Hier is my woorde in hierdie pos. “Ek moet eerlik wees en sê ek weet nog nie presies hoe ek oor alles voel wat Julian sê nie, maar ek lees van die goed wat hy skryf en ek put dikwels waarde uit dit wat hy skryf. En hy dwing my dikwels om te dink.” Dit is hoe ek op hierdie oomblik daaroor dink.

 26. Ja ek weet dit is wat jy in HIERDIE pos gesê het Attie. Maar ek het jou verwys na dit wat jy in die ander pos oor Julian geskryf het. Lees weer my pos. Dit staan duidelik so daar asook jou woordelikse aanhaling.

  Ek sê weer, jy het daardeur OOK ‘n persepsie geskep omdat jy peritinent meld dat jou persepsie oor Julian se siening van die opstanding nie vleiend is nie. Jy het ondersteuners op hierdie blog wat ook hulle persepsies vorm na aanleiding van die wat jy sê. Ek het ook vir jou opheldering gevra oor ‘n paar ander dinge soos die sweeping statements waarna jy verwys waarop jy nie antwoord nie. Dalk het jy dit misgelees maar ek hoor graag van jou daaroor.

  Julian se standpunt waarom hy nie net ja of nee geantwoord het op die vraag oor die opstanding nie is baie duidelik. Hier is dit:

  “Ek het die vraag geantwoord, maar dit op my eie manier en nie net met ‘n ja of nee soos die vraagsteller wou hê ek moes doen nie. Waarom wou en wil ek dan nie positief antwoord op die vraag nie? Die blote feit dat dit weer en weer voor my kop gegooi word is vir my ‘n bevestiging dat ek in daardie vlietende oomblik die regte aanvoeling gehad het. Ek het immers nie ontkennend op die vraag geantwoord nie, ek het net gekies om dit in my eie woorde en op my eie manier te doen.

  Waarom word die vraag in die eerste plek aan my gevra? Nie met die motief van insluiting, soos in die liturgie nie, maar met die motief van konfrontasie en ontmaskering. Ek kon en wou nie met daardie magspel saamspeel nie, want soos ek dit sien, is die teologie wat agter die vraag sit, ‘n onverdraagsame, liefdelose teologie. Dit is ‘n teologie wat nie ruimte het vir ‘n ander standpunt of vir ‘n ander mens se eie verwoording van sy geloof nie. Dit is ʼn voorskriftelike en harde teologie wat met ‘n paar kern begrippe grense wil stel vir geloof en ongeloof. Dit is ‘n teologie wat die eie standpunt verabsoluteer en brandstapels bou vir die wat daarvan sou afwyk. Die vra van die vraag het soveel disrespek teenoor my gekommunikeer dat ek in my boek geskryf dat ek “behoefte het om met my hele hart daarteen te protesteer, omdat die vraag en die manier waarop die vraag geformuleer en gevra is, ’n teologie oor die opstanding verteenwoordig wat ek nooit kan onderskryf nie.”.

  Groete
  W

 27. Waarnemer: Ek is bereid om te erken dat ek oor baie van hierdie dinge dink. Ek is bereid om te erken dat ek nie alles weet nie en nie oor alles ‘n klaar antwoord het nie. Sedert daardie opmerking op daardie ander post het daar ‘n paar dinge gebeur wat my genoodsaak het om weer na ‘n paar dinge te gaan kyk. Onder andere ‘n gesprek of wat met dosente en so meer. Onder andere ‘n boek of wat en ‘n artikel hier en daar gelees. Jy moet bietjie meer gaan lees op hierdie “blog”. Jy sal agterkom dat ek al ‘n hele paar kere moes sê: Dit lyk my ek het nog nie klaar gedink oor hierdie saak nie.
  Oor “sweeping statements” het ek net na myself verwys. Ek gaan nie op ‘n kansel staan en populêre dinge sê net om gehoor te word nie. Ek sê ook nie enige iemand anders doen dit nie. Ek sê: Ek probeer om dit nie doen nie.
  Ek het gedink hierdie post sal ‘n paar ouens aanmoedig om opnuut weer te gaan kyk na wat Julian skryf. Maar, ek is bevrees…

 28. Waarnemer

  Ek praat ongv 99% van die tyd engels, ek is in die middeooste sonder ‘n woordeboek, en ek kan nie bleddie spel nie, en ek gee nie om nie.

  Aangesien ons nou moet dink, en vrae vra en so aan, hoekom betwyfel ons nie die hele bybel en christendom in sy geheel nie? want glo my jy amper niks bewys nie, so nou moet ek dink en wonder en dogmas opmaak vir presies watter rede? Waar ek eerder my medemens kan dien in eenvoud en respek?

  So wat aan die nuwe denkwyse is so significant? Die bebel se in prediker, wat was sal weer wees en wat kom het al, hierdie is niks nuuts nie, vir 2000 jaar glo mense een ding, hoekom wil ons nou verander?

  Tiens

 29. Thinus ek verstaan nie lekker wat jy met jou laaste pos bedoel nie. Jy HOEF nie te dink en vrae te vra as jy nie wil. Party ander mense WIL dink en vrae vra.

  Attie: Daar is niks mee verkeerd om van standpunt te verander nie. Trouens dit is juis ‘n teken van volwassenheid as mens dit doen. Ek het dit nie daarteen as jy van standpunt verander nie. Maar dan moet mens dit miskien net duidelik sê want ek het nog nêrens op jou blog gelees dat jy van standpunt verander het oor Julian se siening oor die opstanding nie.

  Trouens ek weet nie wat is jou standpunt in die verband nie want ek kry regtig die indruk jy probeer letterlik almal tevrede stel. Dit is seker baie mooi maar iewers tussen die hand en die mond val die pap dan dop die grond.

  Ek weet nie waarom is jy nou bevrees dat jou pos op die draad nie in sy doel geslaag het nie. Ek dink steeds dit is goed dat jy dit geplaas het want nou is daar ook ander sake rondom Julian opgeklaar wat andersins nie opgeklaar sou wees nie.

 30. Nee, dis die beauty of it all, ek dink nie ons is op aarde om die wereld te verander nie, nee my vriend ek dink ons is hier om die wereld te verstaan en om mekaar te dien, hoekom is jy lelik met my, ek het nie tanne nie

 31. Lelik met jou? Waarom is jy so fyngevoelig? Ek het jou doodgewoon ‘n vraag gevra. Moet asseblief nie alles so persoonlik opneem nie. Ek bedoel niks daarmee nie. Die storie oor die spelling was meer van ‘n grap as enige iets anders. My eie poste is VROT van spel en tikfoute. Ek het dit al self hoeveel keer uitgewys nadat ek gepos het. Ontspan, jaal diep asem en smile 🙂 . Ek veg met niemand nie. Wat my betref PRAAT ons met mekaar, dis al.

 32. waarnemer

  “Attie jy is mos ‘n doomie swaer! Dit is mos jou werk om die goed in gewone Afrikaans vir jou gemeente te “vertaal” Ek meen jy vertaal altyd van die baie akademiese stront wat in die Bybel staan vir jou gemeente in gewone Afrkaans. En niemand moet tog nou vir my sê daar staan geen akademeise stront in die Bynel”

  Dankie dat jy jou opinie oor die Bybel gegee het. Ekself beskou elke woord daarin as die Woord van God en sal dit waardeer as jy ophou om wat vir my Heilig is af te kraak en te probeer beledig. Hou ook sommer op om Attie uit te maak as iemand wat sy gemeente probeer mislei.

 33. Waarnemer

  Die blog is oor vrede, liefde, geloof, hoop en vertroue, jy maak afbreek daaraan my vriend, hoekom begin jy nie ‘n blog met al die tipe inhoud nie, glo my ek sal jou besoek, el het reeds ‘n blog jy kom hom oorvat as jy wil, ek dink jy bedoel goed, maar hier is nie die plek daarvoor nie, ek probeer nie met jou baklei nie, maar probeer verstaan.

  Groete

  Tiens

 34. Attie, moenie dat hierdie narrie maak dat jy jou doel met hierdie blog mis deur jou te laat ontspoor nie. Ek lees elke dag elke woord wat jy hier skryf en dit is vir my ‘n baken in die see van blogs om ons. Vir die onthalwe van ons wat hierheen kom, nie om jou met smalende strikvrae te laat twyfel in jou waarde as leraar nie, maar om in die skaduwee van jou bemoedigings en gentle woorde te kom sit – moet nie opgee nie.
  En namens ons almal….DANKIE VIR JOU INTEGRITEIT…

 35. Doom

  Jy van alle mense moet jy nie gaan nie, jy bereik soveel mense, jy het ‘n hart soos ‘minibus taxi, altyd plek vir nog! ons vind ons vrede hier, liefde geloof en hoop, nou vat ‘n blaaskans en chill, ons wag vir jou

  Tiens

 36. Attie, seriously nou! Jy kan en mag ons nie net so los nie!

  Eish, jy gaan nie dat n 1 of 2 poepolle jou wegjaag nie! En jy hoef nie eers te comment, of laat comment nie, praat net met ons asseblief?

  Ek sal even probeer ophou vloek, hehe!

  E

 37. Op ‘n manier dink ek dit is wat waarnemer wou gehad het! Hierdie ouens sal nie ophou praat totdat dit net hulle is wat praat nie. Hulle gee nie om hoeveel lyke los hulle langs die pad nie. Hulle selfliefde oorheers enige ander emosie. Hulle verdink in hulle eie kennis en insig en laat geen ruimte vir enige verskille nie. En waarnemer moenie tyd mors om te comment nie. Van die begin af het jy ‘n agenda gehad toe jy op hierdie blog begin skryf het. Ek gaan nie comment nie ek gaan nie kom lees nie. En as Julian Muller net die helfte soos jy is wil ek in elk geval niks van hom weet nie.

 38. waarnemer ek twyfel of jy weer hier sal kom lees. Jy het elke keer gesê jy baklei nie jy praat net, maar wat van jou opmerking teenoor duskant toe jy gesê het jy praat nie met hom nie. Een ding weet ek, jy mag dalk slim wees met jou woorde en met woorde kan speel sodat niemand weet wat jy regtig sê nie, maar van diplomasie en goeie maniere weet jy niks.

 39. En toe loop Attie weg van sy eie blog en ek is die vark in die verhaal. Dis oraait Attie jy kan maar terugkom. Ek sal nie langer jou koffietafel met my teenwoordigheid versuur nie.

  Dit is jammer almal wat my nou so uitskel doem dit sonder om te sê wat ek presies verkeerd gedoen het behalwe dat ek vrae gevra het en gewys het op ‘n paar teenstrydighede.

  Maar ag wat, dit is nie vreemd by ons volk nie. Ons trek maklik laer. Ons steek ons koppe in die sand as dinge taai raak. Ons skiet die boodskapper as ons nie hou van dit wat hy sê nie. Ek hoop die dag breek eendag aan dat ons sal leer om eerlik en reguit van mekaar te verskil sonder om weg te hardloop as dinge moeilik raak.

  Jy het ‘n dapper ding gedoen toe jy die veilige grense van jou gemeente oorgesteek en ‘n kuburgemeente begin het Attie. My grootste fout was egter om te dink jy sal die stryd dapper bly stry.

  Ek was verkeerd.

  Die oomblik toe jy nie meer ‘n captive audience het soos wat predikante oor dekdes aan gewoond is nie en die oomblik toe almal om die die koffietafel nie meer applous gee vir alles wat jy sê nie toe blaas jy die aftog.

  Jy gaan sluit jouself weer veilig toe agter die hoë mure van die kerk en los alles net so.

  Dit is regtig jammer want weet jy wie is ek Attie? Kom ek vertel jou wie is ek.

  Ek is die kerkraadslid in jou gemeente wat nooit my mond oopmaak in kerkraadsvergaderings nie omdat ek nie die vrymoedigheid het nie. Hier het ek dit gehad.

  Ek is jou leraar kollega wat so seker is van die waarheid en die Bybel voor ander mense maar hier diep binne in my groter twyfel het as jy. Ek het gehoop om daardie twyfel hier te verwoord.

  Ek is die fyn outjie wat in die apteek werk en glad nie meer kerk toe kom nie omdat die gemeente my so skeef aankyk as ek by die kerkdeur instap en bakhand vir mekaar fluister. Hier wou ek gemaklik inskuif sonder vrees dat ek gespot sou word.

  Ek is die tiener in jou belydenisklas wat smeek dat my stem ook gehoor word al is my stem so anders as wat al die ander kinders in die klas glo.

  Ek is tannie Pop en Oom Piet se kinders wat steeds baie de moer in is vir die kerk en vir dominees omdat hulle vir so lank vir my ma en pa gelieg het oor goed soos apartheid en baie ander dinge. Ja ek is op ‘n manier de bliksem in en en het verkeerdelik gedink hier is ten einde laaste ‘n dominee en ‘n kerk waar ek regtig kan sê hoe ek voel al is dit nie gewilde goed nie.

  Maar ek het ‘n fout gemaak Attie. Ek besef nou die kerk wil my soort nie hê nie. Ook nie jou koffiekerk nie. Ek het jou gemeente se boodskappe aan my gelees hier bo. Ek kry die boodskap. As mens nie saam met die stroom swem nie moet jy weg. Daar is nie plek in die kerk vir mense soos ek wat wil vrae vra nie.

  Ons hoort buite. Daar bestaan toe nie regtig ‘n ding soos ‘n kerk sonder mure nie. Nietzshke se mad man kon God ook nie in die kerk vind nie onthou jy? Toe sê hy God is dood. Vanaand wonder ek, was hy dalk reg?. Hét ons God nie dalk regtig lankal doodgemaak nie?

  Ons weet mos dat elkeen met bepaalde vrae worstel. Ons weet almal van die vrae wat by ons spook. By ALMAL van ons. Waarom anders sou die paar drade waaroor dit hier gaan soveel hits gekry het. Blaai maar daardeur en kyk self.

  Plattefuss, om my ‘n idioot te noem sal niks verander nie maar dankie, ek neem kennis van jou gevoel vir my. Ek dink ek sal dit ook oorleef.

  Alec ek het geen kommentaar op jou stellings nie.

  Iemand, jy hoef nie te comment nie en ek gaan ook nie op jou comment comment nie al weet jy baie goed jy het gejok toe jy gesê het jy sal nie hier kom lees nie. As net hierdie enkele leuen van jou, jou aan die dink sit wanneer jy tog wel hier lees het ek my doel bereik.

  En Thinus dalk hét ek ‘n blog. Dalk nie. Dalk hét jy my al iewers as iemand anders raakgelees. Dalk nie. Dalk ken jy my selfs. Wie weet, dalk hou jy selfs van my. Wie sal weet?

  Voordat ek my dan van julle koffietafel veskoon sodat Attie kan terugkom net dit. My wense vir julle paar ouens is regtig anders as julle wense vir my.

  Ek wens julle voorspoed toe. Ek wens julle vrede toe. Maar ek wens julle veral krag toe op julle geloofsreis vorentoe. Ons het almal daardie krag nodig. Ek het dit nodig, julle het dit nodig, Attie het dit nodig. Almal van ons. Die hele bleddie boksemdaais.

  Daardie krag kom deur kennis. En kennis kom deur vrae te vra en na antwoorde te soek al kry ons dit nie altyd nie.

  Mag julle dan almal God se genade ervaar, hoe jy hom dan ook mag definiëer en wat jou godsbeel ook al is.

  Vrede vir julle.
  Waarnemer.

  God is dead. God remains dead. And we have killed him. How shall we comfort ourselves, the murderers of all murderers? What was holiest and mightiest of all that the world has yet owned has bled to death under our knives: who will wipe this blood off us? What water is there for us to clean ourselves? What festivals of atonement, what sacred games shall we have to invent? Is not the greatness of this deed too great for us? Must we ourselves not become gods simply to appear worthy of it?
  – Nietzsche, The Gay Science, Section 125, tr. Walter Kaufmann

 40. Ds. Attie,
  Dit is bitter jammer om te hoor jy wil in die pad val. Ek hoop jy verander van plan. Al dink ek en jy anders oor baie dinge, was dit vir my baie aangenaam dat jy altyd bereid was om ander se menings te respekteer en mens te laat voel hulle word gehoor as hulle met jou kommunikeer. As ek dit nog nooit gesê het nie, wil ek dit net hier bevestg: Ek het ook iets by jou geleer, al is dit net hoe om respekvol om te gaan met mense wat van jou verskil.
  Ek hoop van harte jy keer terug.
  Bertus!

 41. Thinus, Rev val nie aan nie, hy respekteer mense…

  Hy veg sy gevegte waar dit hoort, hy veg die probleen, nie n mens nie, en nie op n ander ou se blog nie! En Rev het n sin vir humor!

  Waarnemer het Attie se mens en integriteit aangeval… Waarnemer kry homself jammer, hy moet miskien na homself kyk, en iets verander. Die lewe skuld hom niks!

 42. Attie
  Ek volg Waarnemer se blog met belangstelling vandat ek sy eerste inskrywing gelees het. Dit was vroeg duidelik dat hy ‘n spesifieke agenda het en dit is om jou blog te kelder. Ek dink hy is ‘n dominee wat sy geloof verloor het en nou soos ‘n wolf onder die skape almal aanval wat nog staande bly.
  Ek vermoed dat hy ‘n spesialis is en dat hy moeite doen om op hoogte te bly en sy vyand (die gelowiges) goed bestudeer, so het hy bv. iets in jou post van 4 maande gelede gesien wat hom kon help en dit dadelik baie goed gebruik teen jou. Ek is seker hy het gemaak dat baie Christen bloggers al moed verloor het en sy werk nou is om die volgende blog te soek en stil te maak.
  Hier is vir my ‘n baie belangrike les in te leer. As ek die Bybel reg verstaan word van ons Christene gepraat as Skape, Duiwe, ens. Alles goed wat nie bekend is daarvoor dat hulle aanvalle loods, of goed hulleself kan verdedig nie en dis vandag nog so, ons draai maar die ander wang. Ons kan nie anders nie want ons fondasie is liefde. Maar ons moet besef dat ons ‘n vyand het wat geen moeite sal ontsien om ons te vernietig nie en daarom moet ons onsself beskerm. Jy het in jou opregtheid eintlik mense uitgenooi om dooierus op jou te vat en aan te hou op jou skiet tot iets meegee in jou.
  Die enigste ding wat ek kan sien waarmee ons onsself kan beskerm is om konfrontasie te vermy en weg te staan van die veglustige wolwe wat rondloop soos ‘n brullende leeu om almal te verskeur. Almal wat jou blog lees kan sien dat daar ‘n goed gedefinieerde profiel is waarvan ons hou en waarbinne ons almal veilig en gemaklik voel, anders sou jy nie meer as 20 000 hits gehad het nie.
  So, die oplossing is om enige blogger wat nie met hierdie profiel identifiseer nie te help om aan te beweeg na ‘n ander blog toe DEUR HOM TE WAARSKU EN DAN TE VRA WAT ANDER BLOGGERS DINK en as daar 3 of meer is wat voel die persoon moet weg, DAN STOP JY HOM.
  Baie mense wat meer by jou blog gekry het as wat hulle by hulle kerk gekry het gaan voel ‘n Christen het hulle net so gelos maar meer nog, Christene wat daaraan gedink het om ook soos jy hulle eie blog te begin gaan dit dalk nou nie meer doen nie. Ek wil jou dus vra om te heroorweeg en aan te gaan.
  Beste wense.

 43. Weet julle wat vir n lang tyd het ek net hier gelees en niks komentaar gelewer nie. Tot my spyt, want toe waarnemer begin skryf moes ons amal hom net geignoreer het. Ek dink hy het gekom om Attie te sink!!!!
  Laag sou ek se
  MAAR onthou waarnemer wat jy uitdeel kom 3 keer meer terug na jou
  SO al wat ek vir jou kan se ……………

 44. Snaaks hoe mens op ‘n blog afkom. Ek het hier begin lees toe hierdie blog toevallig die laaste ruk hoog begin feature het as een van die gewildste blogs op wordpress se Afrikaanse blogs.

  Anders as die res van julle het ek die gesprekke wat Waarnemer aangeroer het uiters aktueel en stimulerend gevind. Dit lyk my egter of hy ‘n aar raak geboor het wat paty mense moeilik vind om tge sluk. Waarom anders sal almal nou soos wolwe op hom toesak?

  Dit laat my dink aan die gepeupel wat destyds geskreeu het: kruisig hom, kruisig hom! As ‘n buitestaander vind ek hierdie openbare teregstelling nogal heel amusant.

 45. Wat ek wil weet is waar is die Attie nou. Sit hy iewers in ‘n hoekie en sulk of wat. Selfs ou Steve Hofmeyer vat ‘n hou onder die kern soos ‘n man. Van wanneer af is dominees onaantasbaar. Alec ek het gesoek maar kry nie Waarnemer se blog nie. Kan jy my asseblief daarheen beduie. Ek wil bitter graag meer van sy goed lees. Hy prikkel my verstand.

 46. Hi Waarnemer.
  Alhoewel dit seker sterk te betwyfel is of jy weer hier gaan kom lees wil ek jou graag (soos my oupa altyd gesê het) op die pad sit met drie goed…ok twee, die derde is my eie wens vir jou.

  EEN…Onthou asseblief een ding (en ek copy en paste nou sommer net so uit ‘n vorige comment wat ek hier gemaak het): God is nie die Kerk nie. God is nie die NG Sinode nie. God is nie ‘n dominee nie.
  Skies, ek rephrase. God se waarheid is nie noodwendig die Kerk s’n nie. God se waarheid is nie noodwendig die NG Sinode s’n nie. God se waarheid is nie noodwendig ‘n dominee s’n nie. Ek kry die gevoel dat jy hengse issues met die kerk het…en dat die skeidslyn tussen God/Kerk/Predikant vir jou so bietjie distorted geraak het. Indien die Kerk jou ontnugter / seergemaak / kwaadgemaak het, deal with it…dit het niks met God se absolute waarheid en Sy wil vir jou lewe binne hierdie waarheid te doen nie. En as Christene dan moue oprol en vuiste maak omdat jy ontaktvol met hulle hartsgoed omgaan – moenie op die “waar-is-die-Christusliefde” of “die-volk-trek-laer” bandwagon spring nie. Ons is ook mense wat kwaad word, lag, hartseer en lojaal is teenoor dit wat ons Glo.

  TWEE…daar is ‘n spreekwoord wat sê “Assumption is the mother of all ****-ups” – jammer vir die Frans. Jy het telkemale verwys na teenstellings en teenstrydighede maar gaan lees jou eie comments…besef jy hoeveel ongegronde aannames jy maak? Jou “ek is…” uitbereiding in jou laaste post is vir my ‘n goeie voorbeeld…’n bietjie raad…MOET NOOIT AANVAAR dat jy weet wat die stil ouderling, die mede-leraar, die stil-apteker-outjie of die soekende tiener ervaar en dink nie. Dis om die minste te se, verwaand (en ‘n onregverdige manier om jou saak te “motiveer”). Net so op die kant, in jou “verligtheid” ervaar ek jou as een van die mees “opinionated” individue wat ek al teegekom het.

  Derdens…jy mag dink ek is antagonisties teenoor jou maar ek weet waar jy vandaan kom, ek was self daar. Daarom is my wens en gebed vir jou dat jy die God anderkant die kerk, die teologie, die instansie, sal leer ken en Sy liefde vir jou sal ervaar.

  Seën vir jou, uit my hart uit.

  Ek verander graag die hol-ruggeryde Nietzsche aanhaling:
  Post-Modernism is dead. Post-Modernism remains dead. And we have killed it.
  Lyk dit nie vir jou bietjie mooier nie?

 47. Attie
  Ek is n gereelde leser van jou blog alhoewel ek selde kommentaar lewer.Ek put baie uit jou blog en vir my is dit stimulerende sielekos.Asseblief,moenie dat iemand soos Waarnemer jou laat onttrek nie.Dit is jou blog en jy kan besluit wie om toe te laat.Jy kan ook duidelik sien hoe groot die ondersteuning vir jou is-vir meeste van ons is dit n positiewe ervaring en daar is nie plek vir sulke negatiwiteit,vyandigheid,ens. soos deur Waarnemer weerspieel word nie.Laat mens weer eens daaruit leer dat Christene altyd die hoogste bome is wat die meeste aanslae moet hanteer -dat juis hulle geteiken word.

  Ons selgroep gebruik baie jou blog as besprekingspunte tydens ons byeenkomste.Ai,jy kan ons mos nou nie so los nie.Waarmee gaan ons nou ons byeenkomste ophelder en verlewendig?!!

 48. gerhard, miskien het jy n punt. Ek stem saam elke ou het sy
  punt omte maak en gerespeteer te word, maar is daar nie maniere en maniere nie? Ekhet ook aan die begin gedink hier is n ou
  wat sy se n bietjie anders se, maar na n tyd voel jy wat te erg is is darem te erg. Ek glo glad nie aan n ‘kliek’ nie en sal my arms af baklei vir die ou wat te na gakom is af anders is maar weereens moenie beledigend of uitartend wees nie. Hierdie blog wil ons vrae vra en nie beledig nie.

 49. Johan, daar’s ‘n chat term.. FOAD!!! Asseblief, doen dit?

  Ek dink net Attie is g@tvol vir ‘n idiote wat probeer slim wees! Hy’t NIE die blog begin om persoonlik aangeval te word nie! Is iets heeltemal anders om iemand se integriteit aan te val, as wat jy stellings en sienings aanvat…. So…. maybe moet jy maar ook ‘n toon klap!

  Ek en die ander hier het ‘iets’ uit Attie se geselsies gekry…

  As jy so ‘n ‘Steve’ probleem het… gaan kuier op sy blog!!!!

 50. My liewe platpeestertjie. Get a life girl. Jou priester maak gatskoon en los al vier of vyf sy volgelinge alleen in die wildernis lyk dit my. En wat doen jy? Jy sulk saam. Get a life girl. Al wat ek wou weet is waarom spring hierdie skip se kaptein eerste af as die boot sink. What a pitty!!! Of is dit deek van ‘n predikant se perks? DINK POPPIE DINK!!!

 51. Wonderlik! Snaaks hoe die Heilige Gees mens lei. Prys die HERE en die LEWENDE GOD dat iemand my hierheen geleihet oinm die blig te lees!!! Dit is duidelik dat hierdie Waarnemer niks anders is as ‘n gesant van die duiwel nie.

  Dominee Attie jy moet asseblief terugkom. God het jou gestuur met ‘n doel om hier sy woord te verkondig. Die kerk het jou nodig dominee Attie. Moet assblief nie swig voor Satan se kinders soos Waarneemer nie. Satan loop rond soos ‘n brullende leeu.

  Alles is mos deesdae reg van homoseksualisme tot al wat gruwel is voor God. Ek vra dat almal hier op die blog vanaand saam met my bid dat God se toorn sal ontvlam oor die bose wat hier losgebars het.

  Ek stem saam met die meerderheid van hierdie mense dat Waarnemer ‘n gesant van die duiwel is. Prys die Here ons lewende en almagtige God drie enig dat hier ‘n einde gemaak is aan die godslatering op hierdie webwerf. My God is KONING PRYS DIE HERE.

  Dankie dominee Attie.

  Alles in diens van ons HERE EN ONS KONING JESUS CHRISTUS!!!!!!!!!!!!!!

  Ons wil nie Waarnemer se vrae hoor nie want on ken AL die antwoorde. Dit staan geskryf in die Bybel die WOORD VAN GOD. PRYS DIE HERE GROORT IS SY NAAM

Kommentaar is gesluit.

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: