OM GEESTELIK VOLWASSE TE WEES

Tog snaaks hoe mense met ‘n verkeerde persepsie het van geestelike volwassenheid leef. Die een wat die Bybel die beste ken of elke godsdienstige vraag met die aanhaal van ‘n hele paar tekste kan antwoord of die persoon wat deur ander mense gesien word as ‘n geestelike leier of die persoon wat die maklikste en die meeste oor sy geloof kan vrae of die een wat ‘n vraag kan vra waarop iemand nie ‘n antwoord het nie of die persoon wat die meeste ure in gebed deurbring of die persoon wat die meeste Bybelstudie doen of die persoon wat al die meeste mense na “Jesus toe gelei het” – maklik en dikwels word hierdie mense gesien as die geestelik volwasse persson.

In ons Bybelleesprogram lees ons vandag 2 Korintiërs 13:5-10. Paulus bid onder andere vir die geestelike volwassenheid van die gemeente.

Die Korintiërs het gedink Paulus is ‘n swakkeling en het graag gespog met hulle eie geestelike krag teenoor die van Paulus. Daar was ‘n duidelike teken van geestelike hoogmoed – dalk selfs geestelike verwaandheid – by die gemeente te bespeur. In sy eerste brief aan hierdie gemeente beskryf Paulus dit so: “Ons is dwaas ter wille van Christus, julle is verstandig in Christus. Ons is swak, julle is sterk, julle geniet aansien ons word verag.” (1 Kor. 4:10) Volgens die Korintiërs was Paulus en nog ‘n paar van die apostels dwaas, swak en verag.

Aan die einde van sy tweede brief aan hierdie gemeente herinner Paulus hulle daaraan dat hy vir hulle bid. “Ons bid God dat julle niks verkeerd sal doen nie.” (2 Kor. 13:7) Geestelike hoogmoed of verwaandheid of die gedagte dat jy ten minste geestelik verder gevorder is as meeste van die mense rondom jou, kan baie maklik veroorsaak dat jy in jou verwaandheid ‘n verkeerde ding doen, daarom die gebed. En het die Korintiërs nie ‘n paar verkeerde dinge aangevang nie, daar is hofsake tussen gelowiges (6:1-8); Hulle vermy nie seksuele en ander sondes nie (6:9-20); Huwelikke loop ernstig skeef (7:1-40); Hulle gee nie om as hulle  ander Christen laat struikel nie (8:1-13); Afgodsdiens (10:1-11:1); Wanordelike deelname aan die nagmaal (11:2-34) Misbruik van die gawes van die Gees (12:1-11); ens.

Dit is eintlik die volgende saak waarvoor Paulus bid wat my aandag trek. “Ons is dus bly as ons swak is, as julle maar sterk is. Ons bid ook vir julle geestelike volwassenheid.” (2 Korintiërs 13:9)

Dit is die woordjie geestelike volwassenheid wat vanoggend my aandag trek. Hierdie is die enigste keer in die Nuwe Testament waar die Griekse woord as ‘n selfstandige naamwoord gebruik word. Dieselfde woord word egter dikwels as ‘n werkwoord gebruik.

Dalk kan die verskillende plekke waar die woord in die Nuwe Testament gebruik word, ons help om die saak van geestelike volwassenheid beter te verstaan.

“Net so het Hy die volste reg om sy oorvloedige heerlikheid bekend te maak oor die voorwerpe van sy ontferming wat Hy voorberei het om sy heerlikheid te ontvang.” (Romeine 9:23) – Geestelike volwassenheid is ‘n proses waar Hy voorwerpe van sy ontferming voorberei om sy heerlikheid te ontvang.

“Daarom het Christus, toe Hy hierdie wêreld ingekom het, verklaar: Diere- of graanoffers is nie wat U wou hê nie, maar die liggaam wat U vir my voorberei het.” (Hebreërs 10:5) – Geestelike volwassenheid is ‘n liggaam wat God vir Christus as ‘n offer voorberei.

“‘n Leerling is nie belangriker as sy leermeester nie. Maar die leerling wat hard werk, sal net soos sy leermeester word.” (Lukas 6:40) – Geestelike volwassenheid is harde werk waarin ek as leerling meer en meer soos my Leermeester (Jesus Christus) word.

… om God se mense toe te rus vir die werk wat hulle in sy diens moet doen. Hulle werk is om Christus se liggaam te bou.” (Ef 4:12) – Geestelike volwassenheid is om toegerus te word vir die werk wat ons in diens van die Here Jesus moet doen.

“‘n Entjie verder het Hy twee ander broers gesien: Jakobus, die seun van Sebedeus, en sy broer Johannes. Hulle was besig om aan hulle nette te werk.” (Matteus 4:21) – Nette word beskadig wanneer hulle gebruik word. Geestelike volwassenheid is om toelaat dat die Een wat my gebruik my heelmaak wanneer ek in Sy diens beskadig is.

“Dag en nag vra ons ernstig om julle weer persoonlik te sien en om die tekorte van julle geloof aan te vul.” (1 Tessalonisense 3:10) – Geestelike volwassenheid is om ander toe te laat om die tekorte van my geloof aan te vul.

“In sy onverdiende goedheid het God julle geroep om in Christus deel te hê aan sy ewige heerlikheid. Nadat julle ‘n kort tydjie swaargekry het, sal Hy julle self weer herstel; Hy sal julle moedig, sterk en standvastig maak.” (1 Petrus 5:10) – Geestelike volwassenheid is om God toe te laat om na ‘n tydjie van swaarkry herstel in my lewe te werk sodat ek moedig, sterk en standvastig kan wees.

“Liewe broers en susters, wanneer iemand iets doen wat verkeerd is, moet julle wat deur die Gees gelei word, daardie persoon in ‘n gees van nederigheid reghelp. Wees baie versigtig dat jy nie ook versoek word nie.” (Gal. 6:1) – Geestelike volwassenheid is om ‘n medegelowige wat vasgevang is in sonde reg te help.

Hierdie laaste vers beskryf waarskynlik wat Paulus in 2 Kor. 13:9. Hy skryf dan ook in vers 11: “Verder, liewe broers en susters, wees bly, ruk julle reg, aanvaar vermaning, wees eensgesind, leef in vrede. En die God van liefde en vrede sal by julle bly.”

Ek bid vandag vir elkeen wat hier kom lees se geestelike volwassenheid.

14 thoughts on “OM GEESTELIK VOLWASSE TE WEES

Add yours

 1. Doom Attie in party situasies voel my geestelike volwassenheid op die vlak van ‘n kruipende baba en soms voel ek toegerus om ‘n situasie te kan hanteer. Ek voel dus dat ek in elke omstandigheid moet bid vir die nodige geestelike volwassenheid. Is dit reg?

 2. EK dink jy is reg en dit is wat ek self vandag uit hierdie gedeelte geleer het. Ek dink ook daar is ‘n waarskuwing in die Bybel dat die een wat dink hy staan mpoet oppas dat hy nie val nie. Ons moet elke situasie maar ingaan wetend dat Hy in ons werk en dat Hy aan ons alles kan gee wat ons nodig het.

 3. Mev Marina
  En partykeer smaak dit asof jy mos sommer maar net kan aanhou bid – dis so asof jy eksamen moet skryf in ‘n vak wat jy nog nooit eers die naam van gehoor het nie, laat staan nog voorberei het voor! Maar Mev Marina stel dit gepas: ‘n kruipende baba. Want faal jy en val, val jy darem nie te ver nie – ten minste is God se hand sommer naby en val jy mos nie verder as Sy hand nie. EN kruipende baba, want dis mos die wonder van babas: hulle hou nie op met kruip nie – hulle hou eenvoudig aan met kruip totdat hulle dit uiteindelik regkry om te loop.

  Aits, en dan IS dit mos so, Doom: ‘n ou wat staan, val makliker as die kêrel wat klaar plat oppie grond is. Kyk, ding het mos maar grootgeword van loop-en-val, eintlik het ding homself groot geval en val hy nog steeds lekker. Maar val soos die Doom hier beskryf, is vir ding die ergste val – daai is so waar nie aangenaam nie. En ding het al hard geval; smaak partykeer asof ding nie ophou val nie. Doom, weet jy, party dae is dit kompleet asof daar iewers ‘n kortsluiting is.

  Nou wil ding vandag vir die Doom vra:
  Doom, hoe gemaak as manman voel daar’s ‘n kortsluiting en manman bid, maar so in die bid smaak dit of jy praat ‘n ander, onverstaanbare taal, of jy praat by die verkeerde Deur? Jy kry sommer klaar daai onrusbarende wete dat die nommers nie reg loop nie, maar jy kan vir dood nie agterkom wat dit is wat pla nie.

 4. Ding: Ai, ding, daardie ding gebeur darem net te veel na enige mens se maak. Ek meen daar is daardie tye wat dit vir jou voel asof jy hand aan hand met die Here deur ‘n tuin stap en sommer net alles kan sê wat jy graag wil sê en wonder bo wonder, kry jy nogal die belewenis van iets wat sommige mense ‘n tweegesprek sal noem. Daardie liedjie: I come to the garden alone… and He walks with me and He talks with me. Maar dan die ander kere…
  Ek kry ook daardie tye. Ek doen verskillende goed. Met tye los ek sommer die bid saak vir ‘n dag of wat. Ander tye skryf ek. Ek skryf wat ek vir die Here in gebed wil sê en ek skryf nuwe insigte wat in my gedagtes inkom. Ander kere byt ek vas en ek bid in elk geval van God luister nie net die kere wat ek voel dat Hy luister nie. Geloof is daardie tye vir my om iets vir die waarheid te aanvaar al het ek geen bewyse daarvoor nie. My gevoelens is nie altyd ‘n ware weergawe van die werklikheid nie.
  Ek hoor graag hoe julle (ding en plattetjie) daarop reageer.
  Patrys: Hy is besig om die nette reg te maak.

 5. Nee man, Doom – daai is darem nou nie regverdig nie. Nie so voor brekfis op manman se nugter maag nie. Om sommer so reguit vir ding te staat vertel van die deur die tuin loop – dit reën deesdae heel goed hier by ons, dankie: ek het water om mee te skeer die dae dat ek skeer – hoe kry ek nou die oogkrane toegedraai, hmm?

  Ding wou eintlik juis weet of dit maar in orde is om maar die bid eers te laat staan – maak my sommer net moeg en moedeloos. Dankie, Doom, ding sal skryf – ding het regtig vergeet van daai ene – dit werk nogals partykeer, ja.

  Issie dat ek dink of voel Hy’t my vergeet nie, Doom. Glad nie. Ek weeeeet Hy hou my in sy hand. As Hy nie het nie, was ek nog al die pad besig om te val, sien jy. Is net dat dit my smaak God sit en wag vir ding om bietjie te loop – kyk, g’n baba kruip mos vir altyd nie – en ding voel hy kry nie daai reg nie.

  Dankie Doom.

  eplaaaatmettiestrepie – nou hoe dan nou so, jongie?

 6. ding… ek onthou een keer toe ek so liederlik geval het dat ek nie herwaarts of derwaarts geweet van die skuldgevoelens nie. Toe reën dit ook so. Daardie tyd het ek nog bietjie gedraf as ek die kansie kry, toe vat ek my tekkies en ek draf en terwyl ek so draf toe word die reën se smaak wat by my lippe uitkom al hoe meer sout. Wie sal nou weet of dit reën of trane is, mos net ek en die Here. En op daardie draffie worstel ek hierdie ding met die Here deur en daardie “sameste” reën was my silwer skoon daardie dag. Wat ek probeer sê: Somtyds is die reëndrupples op mens se vel die Here se manier om te sê: Hier is ek! Waar was jy?

 7. Doom At

  Goeie more

  Vertel nou vir my, ek lees en het nou al gehoor oor die geestelike hoogmoed en die een is heiliger as daai en so aan.

  Ek het al baie my hart vir die Here gegee veral as ek die happie klappies besoek het, dan het hul altyd ‘n altar calling, hulle bedoel natuurlik baie goed, maar weet jy ek is nog steeds dieselfde Thinus, as ek nou bekeerd raak wat verander nou eindlik?

  Ek voel altyd soos ‘n satan tussen die ander “heiliges” en ek weet eenvoudig nie wat ek moet doen om meer te wees nie, en wanneer ek probeer, bv ophou vloek, rook ( 18de dag vandag ) en stoute gedagtes oor die anties en so aan is dit vir my vreeslik moeilik en dit voel onnatuurlik en as ek die groot christene vra daaroor dan se hul dis aanvalle van die duiwel omdat ek die regte keuses gemaak het, my vraag is, het ek rerig wat is nou eintlik die doel, om hemel toe te gaan? om ryker te word? om gelukkig te wees? want ek weet die bad luck en good luck tref almal, ons gaan almal groet eendag dan is alles te vergeefs.

  Hierbo mag dalk arrogant klink maar relevant.

  At jy het ‘n mooi manier om iets te verduidelik, se vir my wat ek moet maak en wat sal verander as ek nou bekeerd raak

  Tiens

 8. thinusc – Dis hierdie jaar my 31ste jaar wat ek opgehou het om te rook. Ek hoop nou nie ek traop tone nie, maar die “altar call” is nou nie juis vir my die antwoord nie. Een van die dinge wat gebeur is mense sê: EK het opgestaan en daar voor gaan staan. Ek het myeelf bekeer (Denkfout – niemand kan homself bekeer nie). Intussen gaan die lewe net so aan soos die lewe altyd aangegaan het. Die rook en die vloek en die anties en al daardie dinge. Vir daardie persoon beteken geloofsekerheid dat ek weet dat ek weet dat ek weet dat ek hemel toe gaan.
  Geloof beteken dat mens aanvaar dat Jesus se sterwe aan die kruis my sondeskuld by God betaal het. Ons roeping en taak is dan om al hoe meer te word wie en wat ons reeds in Christus is. Ek dink daar word te veel klem geplaas op die feit dat bekering daarmee te make het dat ‘n mens minder sonde (rook, vloek, die anties) doen. Skuif jou klem. Hou op om te vra: Waar moet ek verander? Begin om te vra: Wat wil U hê moet ek vir U doen? Dalk is daar ‘n honger persoon wat kos nodig het of ‘n eensame persoon wat ‘n besoek nodig het. gaan doen dit en terwyl jy die dinge doen, dan laat jy die Here toe om die ander dinge in jou te werk.
  Met ander woorde: Skuif jou klem: Moenie vra: Waarvan (rook, vloek, anties) word ek verlos nie, maar vra: Waartoe (Om my lewe te wy aan die goeie werke waartoe Hy ons bestem het – Ef 2:10) word ek verlos?
  My egdagtes, maar iemand mag maar van my verskil hier.

 9. Kom ek kyk of ek lank genoeg ophou hoes om te kan ‘praat’… Ding, ja wel, jy ken meer v my lewe as baie ander…

  Ek bid soms nie, dan kry ek myself praat met die Here sonder dat ek besef… En ek baklei ook soms. Soms dink ek Hy is unfair, soos nou. Dan vra ek vrae, en worry Hy gaan my straf omdat ek so voel… Maar sekerlik weet ek Hy luister altyd, ek is net te haastig?

  Ek rook, ek vloek… Ek is n groot sondaar? Nou wonder ek…

  Word my familie gestraf oor my sondes?

  Vandag het ek baie hoekoms… Vandag sukkel ek om te bid…

 10. Doom At, mag ek asseblief antwoord soos die Gees my wys om te doen?
  Tinus
  Wanneer jy voor ander bely dat jy Christus as jou Here en Saligmaker aanneem (soos wat jy reeds gedoen het) gebeur dat iets in die hemel; Openbaring 3:5 en Ek sal voor my Vader en voor sy engele verklaar dat hy aan My behoort en Ek sal nooit sy naam uit die boek van die lewe uithaal nie.

  Openbaring 3:20 Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek by hom ingaan en saam met hom die feesmaal hou, en hy saam met My. Daar is so ʼn klein a) wat verwys na Op 19.9 Toe se die engel vir my “Skryf op: “Geseënd is hulle wat na die bruilofsmaal van die Lam uitgenooi is”

  Wanneer jy ‘bekeer’ ontvang jy die Heilige Gees wat IN JOU WOON. Efesiërs 6: 18 Doen dit alles biddend en smeek God by elke geleentheid deur die GEES. (Mind blowing stuff) Vra die Gees om jou te antwoord, jy sal verstomstaan wat gebeur met mosterdsaadjie geloof en al. Jou gebede gaan via Die Gees na God en Satan het geen mag oor Hom nie, dit beteken God hoor jou! of jy nou dit voel of nie.

  Op 3: 5 Nog nooit tevore in die geskiedenis is die geheimenis aan die mensdom bekend gemaak soos God dit nou deur die Gees aan sy …. Vra Hom om jou te wys hoekom jy voel wat jy voel, Hy is ‘jou’ geskenk van God, (((((((D)))))))

  Louie Giglio se 2 DVD’s Indescribable en How great is our God. Kry dit by Cumboeke.

 11. platterfuss: Mensie, daardie kere wat jy so met die Here praat sonder dat jy dit besef – ek dink dit is die eintlike kere wat jy bid.

  Mens maak mos sommer heeltemal skoon in sulke tye.
  My dosent in pastoraat het my geleer dat as jy kwaad is vir die Here en jy voel Hy is “unfair”, sê dit vir Hom, Hy kan dit vat. As my vrou vir my kwaad is, verkies ek dat sy dit vir my sê eerder as dat sy my vermy en maak asof ek nie bestaan nie. Ek dink die Here is ook so.

  Gaan kyk bietjie wat het ek vir thinusc geskryf. Moenie vra: Waarvan (rook, vloek, anties) word ek verlos nie, maar vra: Waartoe (Om my lewe te wy aan die goeie werke waartoe Hy ons bestem het – Ef 2:10) word ek verlos? (HIER HET EK NOU EERS ‘N 2 YRE KRAGONDERBREKING GEHAD. MY WEBBLAAIER HOU GELUKKIG DIE GOED VIR MY.)

  Ek het al baie kere in my lewe sonde oorwin deurdat ek gedoen het wat ek weet die regte ding is om te doen en die Here dan toe te laat om op sy eie tyd die dinge te laat gebeur. As jy moes weet watter sonde ek al moes oorkom, kom lees jy dalk nooit weer hier nie.

  Natuurlik is dit belangrik dat ek met die verloop van tyd van daardie dingetjies verlos word, maar ai die oormatige skuldgevoelens as al daardie dingetjies nou nie op een dag regkom nie, is darem nou ook nie heeltemal in pas met die gedagte van die Bybel dat bekering ‘n lewenslange proses is nie.

  Kom ek sê dit so jy sien jouself nou as ‘n verskriklike sondaar omdat jy rook en vloek… Dis die sigbare dingetjies. Maar dan is ek nou weer een wat sukkel om mense te vergewe as hulle my en my gesinnetjie te na gekom en dan kan ek nog redelik maklik op my perdjie spring en ‘n paar dinge sê… nie minder sondaar as jy nie platterfuss.

  Nee ek dink nie jou familie word gestraf nie. Nooit nie sal God dit doen nie. Hy is anders. Moenie ook nie “worry” oor die bid nie, ek dink Hy het oor jou skouer geloer toe jy getik het en toe sê Hy: Kyk hoer velang sy na my, is dit nie wonderlik dat sy my so liefhet nie.

  Sommer net gedagtes deur my vingers.

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: