TIENERS – IS GROEPSDRUK ‘N “ISSUE”?

Tieners is kudde diere. Hulle leef, beweeg en bestaan in groepe.

My matrikulant tiener stap Vrydag-aand met ‘n lang gesig by die TV kamer in. Toe ek vra wat aangaan sê sy al haar vriende gaan vanaand by ‘n sekere kuierplek wees en sy het gesê sy het reeds gesê dat sy nie sal kan gaan nie, want sy weet ek sal haar nie toelaat om na ‘n plek toe te gaan waar onder andere drank bedien word nie en nog die potensiaal het dat ‘n groot klomp ander dinge ook kan gebeur. Einde laaste voel ek my kind se sosiale lewe kan nie lei onder my rol in die gemeenskap nie. Ek gee my toestemming dat sy mag gaan. Natuurlik was die manipulerende lang gesig toe vergete. My enigste voorwaarde was ek stap saam met haar in en gaan kyk wat daarbinne aangaan en as ek dink dit is nodig, dan kom sy saam met huistoe.

Ek voel omtrent soos ‘n “celebrity” toe ek daar instap, want die meeste van die tieners wat my ken is bly om my te sien. Lees voort “TIENERS – IS GROEPSDRUK ‘N “ISSUE”?”

SOMS WORD ONS VERVOLG EN VERWERP

Ons lees vandag die gebed van Stefanus. Stefanus is bekend as die eerste martelaar van die kerk. Stefanus was eintlik gekies as een van die eerste diakens (Handelinge 6:5) in die eerste Christelike gemeente.

Stefanus het groot wonders en tekens onder die volk gedoen. (Handelinge 6:8) Party van die lede van die sinagoge het mense omgekoop om te sê dat Stefanus teen Moses en God gelaster het, (Handelinge 6:11) wat tot Stefanus se inhegtenisneming gelei het. (Handelinge 6:12).

Stefanus het toe ‘n baie lang toespraak voor die Joodse raad afgesteek (Handelinge 7:1-53) Stefanus se toespraak het die lede van die Joodse raad woedend gemaak. (Handelinge 7:54) Die lede van die Joodse raad het op hulle tande gekners en hulle woede onder druk, maar toe Stefanus sê dat hy die Seun van die mens aan die regterhand van God sien staan, toe kon die lede van die Joodse Raad nie langer hulle woede inhou nie. Hulle het op hom afgestorm en hom uit die stad uit gesleep en hom gestenig. (Handelinge 7:57) Stefanus se gebed terwyl hy uitgesleep word en gestenig word is ons gebed vir vandag: “Here Jesus, ontvang my gees!” (Handelinge 7:59) Lees voort “SOMS WORD ONS VERVOLG EN VERWERP”

WAT VERWAG DIE HERE VAN MY IN 2008?

Hierdie is die preek wat ek gister in ons gemeente gepreek het. Hou dus in gedagte dat die preek op die lidmate van ons gemeente gemik was.

Teks: 2 Konings 20:1-111

Tema: Wat verwag die Here van my in 2008?

Hiskia was ‘n goeie koning. Hy was vyf en twintig toe hy koning geword het, (1 Konings 18:2) en hy was baie lief vir die Here. Alles wat Hiskia gedoen het, het hy vanuit ‘n persoonlike verhouding met die Here gedoen. Persoonlike verhouding het drie dinge beteken: Een: Hiskia vertrou die Here ten volle. Twee: Hiskia gehoorsaam die Here. Drie: Hiskia leef in die teenwoordigheid van die lewende Here. “Hiskia het op die Here die God van Israel vertrou. Nie een van al die konings van Juda voor of na Hiskia was soos hy nie. Hy was getrou aan die Here en hy het nie van Hom af weggedraai nie. Hiskia was gehoorsaam aan die gebooie wat die Here aan Moses gegee het. Die Here was by Hiskia, en Hiskia was voorspoedig in alles wat hy onderneem het.” (2 Konings 18:5-7a)

As koning het hy dadelik met ‘n godsdienstige regruk program begin, aangesien die volk vasgevang was in afgode. Enige iets wat God se plek in ‘n mens se lewe inneem en dan belangriker word as god, is ‘n afgod. In Israel se geval was dit hoogtes, klippilare, gewyde pale en ‘n koperslang. Lees voort “WAT VERWAG DIE HERE VAN MY IN 2008?”

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑