HOE LANK NOG HERE?

Ek wens geloof en Christenskap was alles net lekker “plain sailing” gewees. In aansluiting by gister se gedagtes oor vyandskap, dink ek dit is waar dat ons as Christene dikwels self verantwoordelik is vir die vyandskap wat oor ons pad kom. Maar, dit is nie altyd so nie, daar is ook die mense wat daarop uit is om Christene te verkleineer en te verneder.

Ons menings en standpunte en oortuigings word soms op die mees brutale en gevoellose wyse aangeval en uitmekaar geskeur. Enige soortgelyke optrede van Christene se kant af word onmiddelik uitgewys as die rede waarom mense nie glo nie. Daarmee saam is dit ons primêre roeping om God en medemens lief te hê, met die gevolg dat ons soms soos vlugtelinge leef. Ons bly net, net buite bereik van die mense wat ons jag. Ons wil nie terugslaan nie, want die saak waarvoor ons lewe is baie belangriker as ons eie reputasie en ons selfs ons eie lewe.

Ons bly net op die vlug. Terwyl mens so op die vlug is, wonder jy: Is dit alles die moeite werd? Hoekom doen God nie iets hieraan nie? Mens se gedagtes klink soms so: Lees voort “HOE LANK NOG HERE?”

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑