VYANDE SE BEDOELINGS …

Uit die aard van my werk dink ek baie aan Jesus se kruisiging. Onder andere kan ek nie anders as om te dink aan die soldate wat Jesus gekruisig het nie. Hulle was net mense wat opdragte uitgevoer het. In ons Bybelleesprogram lees ons vandag Lukas 23:32 en 46. Jesus se gebed aan die kruis vir die soldate.

Iemand het vir die groep soldate se bevelvoerder die opdrag gegee om hierdie man te kruisig. Dit was nie ‘n vreemde opdrag nie, want baie mense is in daardie tyd gekruisig. Daar is eintlik nie veel verskil tussen die kruisiging en om iemand op te hang as straf vir moord of dan die doodstraf deur middel van die elektriese stoel of ‘n inspuiting. Dalk ‘n klein bietjie meer beskaafd, maar die eindresultaat is dieselfde, ‘n mens sterf vir die wandade wat hy gepleeg het.

Is daar mense wat al onverdiend en onnodig gesterf het? Natuurlik! Verlede week is ‘n man in die VSA vrygelaat wat vir 17 jaar onskuldig in die tronk was en nou het DNA toetse bewys dat hy onskuldig is.

Terug by die soldate wat Jesus gekruisig het. Hulle voer net hulle opdragte uit. Niks anders nie. Die raadslede van die Joodse volk het Jesus uitgelag, hoekom sou die soldate nie dieselfde doen en deel word van die spot nie. Selfs die een wat saam met hom gekruisig het, het Jesus gespot. Nie eers op die dood se drumpel was dit anders nie.

Vir hulle almal was Jesus net nog ‘n man wat ‘n paar wilde stellings gemaak het en ‘n paar hoog op mense ernstig kwaad gemaak het. Die soldate se bedoeling was nooit om die Seun van die lewende God dood te maak nie. Die soldate se bedoeling was nooit om die Messias waarvoor die Jode gewag het dood te maak nie. Die soldate het opdragte uitgevoer.

Ek dink Jesus sien dit ook so. Hy bid: “Vader, vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie.” (Lukas 23:34)

Christene se getuienisse is nie meer orals welkom nie. Met ons getuienis bedoel ek: Wanneer ons aan ander mense iets van ons ervaring van God in ons lewens probeer vertel. Dit kom baie keer krom en skeef uit. Want God is en bly ‘n groot stuk onverstaanbaarheid. Ek weet met my hele hart God bestaan en God is ‘n werklikheid, maar ek kan nie vir jou presies sê hoe God is nie. Elke keer as ek dink ek weet, dan verras God my weer en ek besef: Ek ken Hom slegs ten dele.

Ons sou ons nou kon terugtrek en sê: Ek praat net met mense wat soos ek dink en soos ek voel. Ek sien net nie kans vir die bespotting en die uittarting van die wat as gevolg van my gebrekkige kommunikasie vermoëns nie sin kan maak uit dit wat ek sê nie.

Onttrekking sou ‘n fout wees. Ons is geroep om die koninkryk van God tot by mense te laat kom. Omdat ek God met my hele hart en met my hele siel en met my hele verstand en met al my krag liefhet, wil ek nie terugdeins vir hierdie spot en dikwels verkleinering nie. As ons nie skouerskuur met hulle wat anders as ons dink en voel nie, kan die koninkryk van God nie tot by hulle kom nie. My eie seerkry kan nie belangriker wees as my liefde vir God nie.

Ons kan ook die spesifieke spotter veroordeel. Ons kan maak soos die seuns van Sebedeus by geleentheid wou maak toe mense Jesus gespot het. Hulle wou bid dat ‘n weerligstraal die mense vernietig, dan sou dit ‘n les wees vir ander potensiële spotters en verkleineerders.

Veroordeling en woede en kwaad word sou ook ‘n fout wees. Ek is geroep om die koninkryk van God tot by mense te laat kom en die grondwet van hierdie koninkryk is die wet van die liefde. Jy moet jou naaste liefhê soos jouself. Ons weet mos woede en kwaad word bring afstand en vernietig verhoudings.

Daarom kan ons maar net in navolging van die Here Jesus hierdie woorde bid: “Vader, vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie.” (Lukas 23:34) Nie as ‘n siniese opmerking om die minderwaardigheid van die kritici en die spotters te probeer uitwys nie. Nee! Gedryf deur opregte liefde vir God en my medemens is dit regtig my bedoeling dat die Vader hulle sal vergewe vir wat hulle doen, want hulle verstaan nie. Die mense van die wêreld kan nie verstaan en sien wat ons net met geloofsoë verstaan en sien nie. Die Bybel sê ons kyk in ‘n dowwe spieël. As ons nie 100% opreg is wanneer hierdie woorde agter Jesus aanbid nie, dan beteken dit eintlik niks nie.

Maar dan… dan moet ons altyd in dieselfde gesindheid ook teruggaan na die Here toe en gaan sê: “Here, ek het probeer om iets van U wonderlike heerlikheid aan mense oor te dra. Ek kry dit nog nie baie goed reg nie. Vergewe my ook my aandeel in mense se gebrekkige respek en eerbied vir U.” Uit elke stukkie kritiek moet ons leer. Uit elke stukkie spot moet ons tegniek verfyn word.

Ons as Christene kan nie met ‘n gesindheid van meerderwaardige hoogmoed en alwentenheid rondloop en veroordelend reageer teenoor die mense wat nie in die God glo wat ons verkondig nie, helaas – soms lyk die God wat ons verkondig eerder na ‘n afgod as die ware God.

Soms moet ek ook maar vir myself bid: “Vader, vergewe my want ek weet nie wat ek doen nie.”

13 thoughts on “VYANDE SE BEDOELINGS …

Add yours

 1. Naand Attie. Ek het toe via Rev se blog op jou blog geland. Interessant. Ek wonder maar net. Waarom moet ons die mense wat Jesus gekruisig het vergewe? Dit is mos nie vir hulle vir wie ons moet kwaad wees as ons die Christelike geloof tot sy logiese konsekwensie wil deurtrek nie. Dit is mos God wat Jesus laat kruisig het.

  Hy het mos sy Seun gestuur om vir ons sondes te sterf word ons geleer. Eintlik was dit selfmoord aangesien God en Jesus een is. Maar dan ook nie veel van ‘n selfmoord of opoffereing as hy in elk geval geweet het hy gaan na drie dae weer springlewendig opstaan uit die dood nie. Wat was nou eintlik die offer?

  Of mag mens nie sulke vrae vra nie?

 2. Waarnemer: Dit is Jesus wat gebid het dat die Vader hulle moet vergewe . Ek gee nie om om vra te antwoord wat eerlik op soek is na antwoorde nie, maar jy het op Rev, se “blog” die opmerking gemaak dat ek “tjol” praat en dat alles net “woordgimnastiek” is en dat jy net mooi genoeg gehad het van hierdie tipe van taal van dominees, so sou ek onredelik wees om te vermoed jy vra die vraag met die doel om weer een van daardie opmerkings te maak?

 3. Mag ek ook ‘n opmerking maak oor waarnemer. Waarnemer: Ek het nou gaan kyk wat jy daar by Rev. se blog gesê het. As ‘n Christen jou op dieselfde manier aangeval het, sou jy waarskynlik daardie persoon se aanval gebruik het as ‘n goeie rede waarom alle Christene en hulle God verwerplik is. Gaan lees gou weer jou opmerking hier bo. Jy vra die vraag en jy gee sommer selfs die antwoord. Ek dink nie iets wat enige mens sê sal jou ander oortuig nie. Ek glo dat God deur die Heilige Gees geloof in ons werk. Begin daar. Begin by die punt: Ek wil glo Here, help my om te kan glo.
  ek wonder…

 4. Ek lees gereeld hierdie “blog”, maar ek het nog nooit kommentaar gelewer nie. Waarnemer se opmerking dwing my egter. Ek het ook by Rev se “blog” gaan kyk wat daar geskryf is. Ek wil net vir waarnemer sê dat ek nie weet of iemand sy vrae bevredigend sal kan antwoord nie. Want partykeer vra mens net vrae waarop jy klaar ‘n sekere antwoord het en jy gaan die vraag bly vra tot jy iemand kry wat die antwoord gee wat jy graag wil hoor.
  Ek dink aan Jesus en die ryk jong man wat kom vra het wat hy moet doen om die ewige lewe te beërwe. Ander kere het Jesus gesê jy moet God meer liefhê as enige iets anders en die mense rondom jou soos jouself. Hierdie keer gee Jesus ‘n ander antwoord. Jesus sê vir die jong man: Gaan verkoop alles wat jy het, kom hier en kom volg My. Dit was nie die antwoord wat die man verwag het nie. Hy het omgedraai en weggestap. Hy het nie kans gesien om die prys van dissipelskap te betaal nie. Maar die Bybel sê ook dat Jesus hartseer was, want Hy het die jong man lief gekry. Dit sou vir my hartseer wees Waarnemer as jy jou rug op Jesus draai omdat jy nie die antwoorde kry wat jy verwag het nie.

 5. Ek wil in alle billikheid sê dat ek nie weer terug is na Rev se “blog” nadat ek die vorige keer op waarnemer se opmerking kommentaar gelewer het nie. Daarom plaas ek graag hier sy opmerking nadat ek hom geantwoord het. Ek dink dit wys iets van sy gesindheid en ek het daarvoor waardering.
  Hy skryf so: “Attie ek is jammer ek het nie besef jy is regtig ‘n dominee nie. Ek hoop nie jy voel ek het jou beledig nie. Ongelukkig het ek al soveel skynheiligheid by dominees bespeur dat ek oor die algemeen redelik agterdogtig en skepties is teenooor daardie spesie. Daar is wel uitsonderings. Dit is veral wanneer hulle vir my probeer wysmaak dat hulle meer weet van God as ek of enige ander gewone sterfling dat ek sommer my moer pluk. As jy in dieselfde rigting dink as Rev mag ons mekaar dalk vind. Hy is een van min dominees wat my nog opgewonde maak oor geloof as ek sy goed so lees.”
  Nou wil ek sê: Ek ontdek elke dag hoe baie ek gedink het ek weet en hoe min ek regtig weet. Ek worstel om God te verstaan en dit lyk nie vir my dit is moontlik om Hom ten volle te begryp nie. Ek kan Hom net ken uit die Woord en uit sy skepping, en dan is my insig elke keer nog baie beperkend en moet dikwels aanpassings maak in hoe ek oor God gedink het. Ek weet nie hoe om jou vrae te antwoord nie, maar die probleem lê by my en nie by God nie.

 6. Attie dankie dat jy my pos wat ek op Rev se blog geplaas het ook hier pos. Die kerk het baie onbetaalde rekenings Attie. Of jy dit weet of nie. Dominees sal moet leer om nie net Jesus se nederigheid te predik nie. Hulle sal moet leer om dit te lééf as hulle ernsitg opgeneem wil word. Daarmee wil ek nie nou vir jou preek nie want nommer een ken ek jou nie en nommer twee haat ek dit om vir ander te preek. As jy wat sê jy is ‘n dominee worstel om God te verstaan moet jy nie probeer om in die 21ste eeu maklike antwoorde vir ons gewone siele te gee nie. Dit werk nie. Ek het waardering vir jou laaste sin waarin jy sê jy weet nie hoe om my vrae te antwoord nie. Dit is eerlik. Ek dink ook nie die probleem lê by God nie (hoe ons hom ook al mag definieer). Ek dink die probleem lê by die prentjies wat ons self van God geskep het. Ek dink die probleem lê dikwels juis daarin dat ons ‘n god van die Bybel maak en die Bybelk gelykstel aan God. Ons wil ons eie god skep deur middel van allerhande dogmas en mens uitgedinkte “onveranderlike waarhede” wat eeue gelede deur MENSE op boekrolle geskryf is en as dit noodwendig duisende jare later nie meer vir ons sin maak nie dan sê ons eenvoudig ons verstaan God nie. Eintlik het dit dikwels weinig met God te doen.

  Sterkte met jou werk en dalk loop ons mekaar weer eendag raak 😉

  Groete

 7. Ek wonder en Stephan het albei op my vrae hiewr bo reageer. Dit is vir my vreemde reaksies. Nie een van die twee bespreek die vraag nie. My geloof word verdag gemaak omdat ek sulke vrae stel. Waarom doen so baie Christene dit? Daar is mos geen basis waarop ek met julle in gesprek kan tree as dit die reaksie is nie. Ek wil ook nie Attie se blog daarvoor misbruik nie en sal my skaars maak. Maar op die manier sal julle beslis niemand van “buite” af innooi om deel van te word van julle geloofsgemeenskap nie. Maar ek het al lankal agtergekom baie Christene verkies dit om ekslusief te wees. Dit is baie veiliger. Ek het vrede gemaak daarmee.

  Vrede vir julle ook.

 8. Waarnemer: Dankie vir jou woorde. Ek dink jy is reg die kerk het baie onbetaalde rekenings. Dit is juis daarom dat daar iets soos vergifnis is. Sodat mense en kerk se skuld afgeskryf kan word. En ja, elkeen van ons probeer maar op sy eie manier nederigheid preek en nederigheid leef. Inderdaad is die Bybel nie God nie, en moet ons aanvaar dat God meer is as wat die Bybel en mense woorde ooit sou kon beskryf, maar ons kan ook darem nie sê omdat ons nie met die Bybelskrywers saamstem nie, is on reg en hulle verkeerd nie. Vir ons is die Bybel die openbaring van God. God se Woord in mensetaal het Ferdinand Deist dit genoem. Dit is die beste wat ons het.
  Dan oor Stephan en ek wonder se opmerkings. Ek verstaan nou nie mooi nie. Mag hulle nie reageer op jou opmerkings nie, of hoe moet ons dit verstaan?
  Nederigheid het mos nou daarmee te make dat my standpunt en my mening nie onaanvegbaar en absoluut is nie. Help ons bietjie om te weet of ons met jou in gesprek mag gaan oor hoe jy dink en voel en of ons maar moet aanvaar dat aangesien ons nie alles weet en reg verstaan nie, wel…
  Ek sou wou aansluit by Stephan se woorde en dit so ‘n klein bietjie verander. Hy het gesê: “Dit sou vir my hartseer wees Waarnemer as jy jou rug op Jesus draai omdat jy nie die antwoorde kry wat jy verwag het nie.” Dit sou hartseer wees as jy jou rug op Jesus draai omdat mense jou nie tevrede kon stel nie.

 9. Attie dit is alles baie mooi wat jy sê oor vefgifnis maar verfignis sonder dade is natuurlik ‘n kamma vergifnis. Dis leeg. Net soos die kerk se hart dikwels koud en leeg is. As ek jou duur vulpen sou steel gaan jy my seker nie vergewe as ek die pen hou nie. Jy sal darem seker van my verwag om die pen terug te gee of op een of ander manier te vergoed vir die onreg wat ek jou aangedoen het. Jammer alleen is nie genoeg nie.
  Vir jou is die Bybel die openbaring van God. Vir die Islam is die Korahn die openbaring van God. Vir die Jood is die Torah dit. Vir my is alles mensewoorde OOR God.

  Oor Jesus. Waarom sê jy en Stephan vir my ek moet nie my rug op Jesus draai nie. Dit klink erg paternalisites en dit is juis een van my probleme met baie predikante en christene in die algemeen. Nie een van julle ken my nie. Kom ons gesels dus oor my vrae as julle wil maar moenie vir my kom prekies maak oor Jesus nie. Julle het geen idee wat ek van Jesus dink nie.
  Groete en vrede

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: