2008 OPPAD WAARHEEN?

Hier is my preek van die laaste Sondag van 2007.

Dinsdag is dit Nuwe Jaar. Dit is daardie tyd van die jaar wanneer ‘n mens vir jouself begin vra: Wat wil ek graag bereik in 2008? Die begin van ‘n nuwe jaar is eintlik die ideale geleentheid om te vra: Is my lewe op koers? Is ek tevrede met die rigting waarin my lewe op hierdie stadium beweeg?

Ek dink aan Jesus se lewe op aarde. Ek dink daaraan dat ons as kerk die taak het om die werk wat Jesus begin het voort te sit. Ek dink daaraan dat die kerk uit mense bestaan. Elke Christen is deel van die kerk.

Dit sou ons kon help as ons in 2008 besig sal wees met die dinge waarmee Jesus besig sou gewees het. Waarmee was Jesus besig toe Hy op aarde was?

Dalk help Markus 1 ons. “Nadat Johannes in die tronk opgesluit is, het Jesus na Galilea toe gegaan en die evangelie van God verkondig. Hy het gesê: ‘Die tyd het aangebreek, en die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie.’” (Markus 1:14-15)

“Die tyd het aangebreek.” Die tyd waarvoor die Jode gewag het. Die tyd waarop almal gehoop het. In besonder oor die laaste 300 jaar van eers Griekse en toe Romeinse onderdrukking het die Jode die verwagting gehad dat die Messias sou kom. Die tyd het aangebreek. Die Messias sou ‘n nuwe koninkryk vestig.

“… en die koninkryk van God het naby gekom.” Ek weet nie watse koninkryk die Jode verwag het nie. Wat hulle gekry het is die koninkryk van God. In Jesus was die koninkryk van God nie meer iets ver in die toekoms nie. Die koninkryk van God is baie, baie naby aan julle. Hoe naby?

“Toe die Fariseërs vir Jesus vra wanneer die koninkryk van God dan kom, het Hy hulle geantwoord: ‘Die koms van die koninkryk van God kan nie uit voortekens bereken word nie. Hulle sal nie kan sê: ‘Kyk, hier is dit!’ of: ‘Daar is dit!’ nie, want die koninkryk van God is hier by julle.” (Lukas 17:20-21)

Die koninkryk van God, dit is waarmee Jesus Hom besig gehou het terwyl Hy op aarde was. Natuurlik was dit belangrik dat Jesus mens moes word. Natuurlik was dit belangrik dat Jesus aan die kruis moes sterf en begrawe moes word en weer uit die dood uit moes opstaan en moes teruggaan na die Vader sodat Hy nou aan die regterhand van God kan sit en op Pinksterdag vir ons die Heilige Gees kon gee. Maar nie een van hierdie dinge is die eindbestemming waarna Jesus oppad was nie. Al hierdie dinge gebeur sodat die koninkryk van God kan kom.

Alles wat Jesus gedoen het, was op hierdie saak ding gefokus: Die koms van die koninkryk van God. Ek wonder darem watter impak sou dit op hierdie gemeente en hierdie dorp en hierdie land en hierdie wêreld hê as hierdie paar mense wat hier is oor 2008 sê: Alles wat ek doen gaan gefokus wees op die koms van God se koninkryk.

Jesus het bedoel dat die koninkryk van God ook vir ons belangrik sal wees. Uit die gebed wat Jesus ons as sy volgelinge geleer het om te bid, is dit duidelik dat Jesus bedoel het dat die koninkryk van God vir ons ook belangrik moet wees.

Jesus leer ons om so te bid: Ons Vader wat in die hemel is, laat U Naam geheilig word; laat U koninkryk kom; laat U wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel.” (Matteus 6:9-10) Laat U koninkryk kom…

Alles wat Jesus gedoen het was gefokus op die koms van die koninkryk van God.

Alles wat die volgelinge van Jesus doen moet fokus op die koms van die koninkryk van God.

Maar die koninkryk van God is nie iets daar ver nie. “… want die koninkryk van God is hier by julle.” (Lukas 17:21) In die lewe van die volgelinge van die Here Jesus Christus kom die koninkryk van God nog steeds tot by mense. Deur ons is die koninkryk van God nie iets daar ver nie. Die koninkryk het naby gekom. Ons kan in die wêreld ingaan en presies dieselfde boodskap preek as wat Jesus gepreek het: “Bekeer julle en glo die evangelie.’” (Markus 1:15)

Ek dink dat as Jesus in 2008 gelewe het, sou Hy gefokus gewees het op die koms van God se koninkryk. Ek en jy sou kon sê: My fokus in 2008 is ‘n koninkrykslewe.

1. Die begin van die koninkrykslewe.

Die lewe in die koninkryk van God moet êrens begin. Terug by ons teks van vanoggend: “Jesus het na Galilea toe gegaan en die evangelie van God verkondig. Hy het gesê: Die tyd het aangebreek en die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie.” (Markus 1:15)

Die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie. Bekering is die begin van ‘n nuwe lewe – die koninkrykslewe. Bekering is amper soos om vir ‘n tweede keer gebore te word. Deur bekering begin ‘n mens se lewe in die Vaderhuis van God of in die koninkryk van God, net soos ‘n mens se geboorte die begin is van jou lewe in jou ouerhuis.

In Jesus het die koninkryk van God naby gekom. Bekering, plaas my binne in die koninkryk van God.

Lewe in die koninkryk – koninkrykslewe – begin hier en nou. Die boodskap van die evangelie is dat Jesus Christus mens geword het. Hy het in ons plek aan die kruis gesterf het. Hy het vir ons die dood oorwin toe Hy uit die dood opgestaan het. Hy pleit nou vir ons aan die regterhand van die Vader. Om die evangelie te glo is om te aanvaar dat Jesus dit alles vir my gedoen het. Jesus vat dit alles saam en sê: “Die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie.” Sonder bekering het die koninkryk net naby gekom.

Wanneer ek die evangelie glo stoot ek die deur oop en stap ek in die Vader se huis in. Ek begin om in die Vaderhuis – of in die koninkryk van God te lewe. Die Vaderhuis – of die koninkryk van God, die koninkrykslewe is nie iets wat eers in die lewe hierna gebeur nie. Die koninkryk is nie daar ver nie. Die koninkryk is hier by julle.

Bekering is die begin van ‘n persoonlike verhouding met die Here. Ek raak al hoe meer tuis in my ouerhuis – die Vaderhuis. Ek leer God al hoe beter ken.

Maar, die lewe in die koninkryk van God kan nie net ‘n persoonlike verhouding met die Here wees of bly nie. In ons kom die koninkryk van God weer naby mense. Daarom kan die koninkrykslewe nie stop by ‘n persoonlike verhouding met die Here nie. Die koninkrykslewe beteken ‘n nuwe leefstyl.

2. Die leefstyl van die koninkrykslewe.

In Jesus se tyd was dinge bietjie anders as vandag. Ons dink aan ‘n koninkryk as ‘n land met duidelike grense en daar is beheer oor wie inkom en wie uitgaan. In Jesus se tyd was dit anders. Vir 300 jaar leef die Jode in die koninkryk van die Grieke. Toe kom die Romeine en hulle verdryf die Grieke en toe leef hulle weer in die koninkryk van die Romeine. Oral rondom hulle is die Romeinse koninkryk. Hulle kom elke dag in aanraking met die Romeinse koninkryk. Romeinse soldate en Romeinse gewoontes en Romeinse gebruike. Romeinse leefstyl het saam met die Romeinse koninkryk gekom.

Die leefstyl van die koninkryk bring mense elke dag in aanraking met die koninkryk van God. Wanneer Jesus sê die koninkryk van God het naby gekom, is dit wat sy hoorders hoor. Net soos die Grieke en die Romeine hulle nuwe leefstyl gebring het, so bring Jesus ook ‘n nuwe leefstyl. Die leefstyl van die koninkryk van God. Wat ons hieruit moet leer is: Die koninkryk van God is nie ‘n plek – die koninkryk van God is ‘n manier van lewe. Die koninkryk van God is nie ‘n afgesonderde plek waar die mense wat in die koninkryk leef amper niks kontak met die wêreld het nie. Die koninkryk is naby. Mense wat die koninkrykslewe leef, bring die mense rondom hulle elke dag in aanraking met die koninkryksmense en koninkryk-gewoontes en koninkryk-gebruike. Die koninkryk het naby gekom.

Ek kan dit nie genoeg beklemtoon nie: Die leefstyl van die koninkryk is nie ‘n weggesteekte, eenkant lewe nie. Die koninkrykslewe word tussen mense geleef. Jesus het gesê: “Elkeen wat hom voor die mense openlik vir My uitspreek, vir hom sal Ek My ook openlik uitspreek voor my Vader wat in die hemel is. Maar hom wat My voor mense verloën, sal Ek ook verloën voor my Vader wat in die hemel is.” (Matteus 10:32-33)

Jesus het tussen sondige mense geleef. Die godsdiensleiers het nie van Jesus se leefstyl gehou nie. Inteendeel: Hulle kon dit nie aanvaar nie. So onaanvaarbaar was Jesus se manier van lewe, dat hulle Hom ‘n vraat en ‘n wynsuiper (Lukas 7:34) genoem het.

Jesus het tussen hierdie mense geleef, maar Hy het by die mense geen twyfel gelaat oor wie Hy is en wie Hom gestuur het nie. Hy het Hom openlik uitgespreek oor die koninkryk van God en oor God as sy Vader. Die leefstyl van die koninkryk van God is ‘n leefstyl tussen mense – dikwels sondige mense, maar koninkryksmense spreek hulle openlik uit vir Jesus. Christene vertel openlik wie en wat Jesus is en dat hulle in Hom glo.

Jesus het bv. sy dissipels geroep om Hom te volg. Om ‘n volgeling van Jesus te wees het vir daardie dissipels beteken: Ek gaan waar Jesus gaan. Ek leer om te leef soos Jesus leef. Al die tyd wat die dissipels by Jesus was, het hulle gesien hoe Hy leef sodat hulle op dieselfde manier kon leef.

Al vier die evangelies spel die leefstyl van die koninkryk uit. Dit is ‘n leefstyl van liefde. Duidelik gespesifiseerde liefde. Jy moet God met jou hele menswees liefhê. En jy moet jou medemens net so liefhê as wat jy jouself het.

“Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.” (Matteus 22:37-39)

Liefde vir God en liefde vir jou medemens. Ek en jy moet ons self soveel kere as moontlik aan hierdie leefstyl herinner. Soveel kere as moontlik in ons gedagtes oor hierdie leefstyl dink. Dit is een van my voornemens van die nuwe jaar. Ek gaan mense soveel kere as moontlik herinner aan die leefstyl waartoe God hulle geroep het. ‘n Leefstyl van liefde. Liefde vir God en liefde vir jou medemens. Ek gaan myself daaraan herinner. Ek gaan ander daaraan herinner. Totdat Christus gestalte kry in ons. (Gal 4:19)

Bekering is die begin – die instem tot hierdie koninkrykslewe van liefde vir God en liefde vir ons medemens. Om Jesus te volg is om te groei in hierdie leefstyl van God se liefde.

Dit is hierdie leefstyl wat mense in aanraking bring met die koninkryk van God. Dit is hierdie leefstyl wat mense laat skouerskuur met die koninkryk van God. Hierdie leefstyl is die begin van ‘n lewe wat nooit ophou om te verander nie. Hierdie leefstyl maak dat my persoonlike verhouding met die Here al hoe meer intiem raak omdat ek Hom al hoe meer liefkry. Hierdie leefstyl maak ook dat ek groei in my liefde vir mense – God se skepsels. Hierdie leefstyl maak dat die koninkryk van God naby kom. Die koninkryk is hier by julle. (Lukas 17:21)

Maar hierdie leefstyl is veeleisend. Volgelinge van die Here Jesus gaan nie sonder wonde en sonder letsels deur die lewe nie. Inteendeel, hierdie leefstyl maak seer en waarborg swaarkry. Dwing ons soms tot stilte. Met baie om te sê, maar niks om te wen nie. Die koninkrykslewe het onderhoud nodig. Koninkrykskinders mag nie moed verloor nie. Hulle moet versorg word en opgepas word.

3. Die onderhoudsplan van die koninkrykslewe.

Ek het ‘n paar jaar terug vir my ‘n Toyota Corolla gekoop. Toe ek die motor koop, het ek ook ‘n onderhoudsplan gekry. Om hierdie onderhoudsplan in werking te hou, moet die Corolla gereeld vir ‘n diens gaan. Wanneer die Corolla gediens moet word, vat ek hom na die werkswinkel toe. Ek meld aan by ontvangs en ek gee vir hulle die sleutel. Gewoonlik kry ek eers die Corolla aan die einde van die dag. As ek hom terugkry is alles weer mooi ingestel soos dit moet wees en parte wat vervang moes word is vervang.

Die lewe in die koninkryk het ook so ‘n onderhoudsplan. Die dag wanneer ek en jy tot bekering kom, is die dag wanneer ons nou die eienaars word van ‘n nuwe lewe. ‘n Koninkrykslewe. ‘n Lewe in die koninkryk van God. Wanneer ons nou die nuwe leefstyl in die wêreld leef, kom ons met die koninkryk van God tot by mense. Mense sien in ons iemand wat God en sy medemens liefhet, en dan weet hulle: Die koninkryk van God het tot by ons gekom.

Die leefstyl in die koninkryk het onderhoud nodig. Koninkrykskinders se batterye raak pap. Ons vonkproppe vonk nie altyd nie. En die brandstof verspreiding is nie altyd reg nie. Ons het onderhoud nodig. Soos my Corolla onderhoud nodig het.

Die Koning van die koninkryk het hiervoor voorsiening gemaak. ‘n Nuwe geloofsgemeenskap. ‘n Nuwe geloofsgemeenskap wat soos ‘n familie is.

Jesus het dit ook so verstaan. “Sy moeder en sy broers het toe gekom. Hulle het buite bly staan en ‘n boodskap na Hom toe gestuur om Hom te roep. ‘n Menigte mense het rondom Hom gesit. Hulle sê toe vir Hom: ‘Kyk, u moeder en u broers en u susters daar buite soek U.’ Maar Hy sê vir hulle: ‘Wie is my moeder en my broers?’ Hy het die mense aangekyk wat in ‘n kring om Hom sit en gesê: ‘Hier is my moeder en my broers! Elkeen wat die wil van God doen, is my broer en my suster en my moeder.’” (Markus 3:31-35)

Mense van die koninkryk is mekaar se broers en susters – ‘n nuwe familie. Die nuwe geloofsgemeenskap is ‘n familie. In hierdie familie is Jesus Christus die middelpunt. In hierdie nuwe familie sorg mense vir mekaar en deel mense hulle lewens met mekaar. Die manier waarop koninkrykskinders met mekaar werk, bring die koninkryk van God tot by mense.

Die nuwe geloofsgemeenskap is die plek waar hierdie onderhoud gebeur. Hier in hierdie nuwe geloofsgemeenskap… Mense aanvaar mekaar. Mense vergewe mekaar. Mense versorg mekaar. Mense aanvaar verantwoordelikheid vir mekaar.

SLOT

In Jesus het die koninkryk van God tot by ons gekom.

In ons moet die koninkryk van God steeds tot by mense kom.

Dit vra dat ons ‘n koninkrykslewe sal leef.

Bekering is die manier waarop ek in die koninkryk begin leef.

Dissipelskap is die manier waarop ek die koninkrykslewe in die wêreld leef.

Dissipelskap kan beskryf word as liefde vir God en liefde vir jou medemens.

Wanneer gelowiges by mekaar is, het ons die nuwe geloofsgemeenskap waar koninkryksmense versorg en opgebou word.

Ons kan in 2008 daarop fokus om die koninkryk van God tot by mense te laat kom.

7 thoughts on “2008 OPPAD WAARHEEN?

Add yours

 1. Hi, my eerste chat vir 2008! Ek het sulke mooi nuwejaarswense gekry, maar hierdie een sluit mooi aan by hierdie preek: 2008 op pad waarheen? Verskoon dus die plagiaat maar dis my wens vir julle almal. Maak die aarde jou skip, die hemel jou hawe, die bybel jou kaart. Maak God jou stuurman en geloof jou vlag. Maak gebed jou kompas dan sal jy nooit deur die lewensstorms oorweldig word of op die rotse uitloop nie.
  Wonderlik hoe ‘n boodskap bevestig word.
  Ons dominee se nuwejaarsboodskap was Ester 4:14. Wie weet, miskien is dit juis met die oog op ‘n tyd soos hierdie dat jy…koningin geword het, by ‘n seker plek werk, in ‘n sekere dorp woon, vul maar self verder in. Miskien is dit juis met die oog op ‘n tyd soos hierdie dat ons nou leef… om God se konkinkryk te laat kom, net daar in daardie omstandighede waar jy is. Hierdie selfde boodskap word ook bevestig op rightsaidreverend se blog: “hiedie twee hanne van my”

 2. Hi, my eerste chat vir 2008! Ek het sulke mooi nuwejaarswense gekry, maar hierdie een sluit mooi aan by hierdie preek: 2008 op pad waarheen? Verskoon dus die plagiaat maar dis my wens vir julle almal. Maak die aarde jou skip, die hemel jou hawe, die bybel jou kaart. Maak God jou stuurman en geloof jou vlag. Maak gebed jou kompas dan sal jy nooit deur die lewensstorms oorweldig word of op die rotse uitloop nie.
  Wonderlik hoe ‘n boodskap bevestig word.
  Ons dominee se nuwejaarsboodskap was Ester 4:14. Wie weet, miskien is dit juis met die oog op ‘n tyd soos hierdie dat jy…koningin geword het, by ‘n seker plek werk, in ‘n sekere dorp woon, vul maar self verder in. Miskien is dit juis met die oog op ‘n tyd soos hierdie dat ons nou leef… om God se konkinkryk te laat kom, net daar in daardie omstandighede waar jy is. Hierdie selfde boodskap word ook bevestig op rightsaidreverend se blog: “hierdie twee hanne van my”

 3. Ek bid vanoggend: Here help my om U koningryk nader aan ander te bring. Daarna sit ek ‘n uur en dink oor wat ek gebid het. God het nie my hulp nodig nie. Al wat Hy van my vra is dat ek dit moet leef en daar sal wees as Hy my wil gebruik – Ek moet Sy wil my wil maak, nie wat ek wil nie of wat ek dink nie. Ek hou van die slot sin: “In ons moet die koninkryk van God steeds tot by mense kom.”

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: