GEDAGTES OOR DIE SKEPPING

Ek het onlangs ‘n boekie van Brian McClaren en Tony Campolo gelees met die titel: Adventures in Missing the Point. Brian McClaren is een van die “gurus” van die emergent beweging in die kerk. Sy boeke bied goeie leesstof, maar kan tog ook nie sonder kritiek gelees word nie. Die waarde van McClaren is dat hy mens se gedagtes prikkel en jou oor verskillende sake aan die dink sit. Dit wil voorkomk asof hy soms ding s√™ om reaksie uiit te lok. McCaren het my onder andere aan die dink gesit oor die skepping.

Ons as Christene glo dat God die Skepper van die heelal is.

Ek onthou dat ek in my rebelse tienerjare vir die onderwyser wat vir my katkisasie gegee het van tyd tot tyd vrae hieroor gevra het. Ek onthou by geleentheid was sy gefrustreerde antwoord: “Ek probeer jou leer hoe om te glo. Moenie te veel vrae vra nie, glo net.”

Wanneer ek nou dink aan die “post” oor fundamentalisme¬† wat so baie reaksie uitgelok het, dan veronderstel ek (Ek mag verkeerd wees!) dat dit ietwat van ‘n fundamentalistiese antwoord is. Ware geloof vra nie vrae nie! Lees voort “GEDAGTES OOR DIE SKEPPING”

Blog at WordPress.com.

Up ↑