SAL ONS KERSFEES VIER?

Iemand vra my mening oor kersfees en die Christene wat hierdie fees vier terwyl daar geen duidelike opdrag in die Woord is dat ons hierdie fees behoort te vier nie. Ek self het ook baie probleme met die geweldige kommersialisering van hierdie feesgeleentheid.

Ek dink nie ons moet probeer om mense wat nie kersfees vier nie, te oortuig om wel kersfees te vier nie. Ek was op ‘n stadium deel van ‘n groep wat nie kersfees gevier het nie. Ek sou baie dinge daaroor kon sê, maar laat my net toe om te sê dat ons gesin op hierdie stadium dit geniet om kersfees te vier, maar ons maak seker ons verstaan die rede daaragter en ons doen dit met ‘n gesindheid van dankbaarheid terwyl ons in gedagte hou waaroor dit eintlik gaan.

Dit is wel waar dat ons as Christene nie in die Bybel opdrag kry om kersfees te vier nie want die naam kersfees word nêrens in die Bybel voor nie. Die saak waaroor die feesvieringe gaan – die geboorte, die menswording van die Seun van God – is wel in die Bybel – selfs dalk die kernboodskap van die Bybel. Sonder die geboorte van Jesus Christus, is daar geen verlossing nie, nie ‘n kruis nie, nie ‘n leë graf nie en ook nie ‘n Verlosser aan die regterhand van die Vader nie.

Iemand mag dalk redeneer dat aangesien ons nie in die Bybel die baie duidelike opdrag kry oms kersfees te vier nie, behoort ons dit nie te doen nie. Aan die anderkant het ons ook nie in die Bybel ‘n duidelike opdrag om die opstanding te vier nie, tog kan ek my nie die Christelike kerk voorstel sonder ‘n opstandingsfees nie.

Paasfees het ook sy oorsprong in ‘n heidense konteks, en tog hou ons vol met die viering van die Paasgebeure. Die NG Kerk in Suid Afrika vier jaarliks Pinkster – die uitstorting van die Heilige Gees – en daarvoor is daar ook geen opdrag in die Skrif nie.

Na my mening behoort die Christelike kerk eerder meer feeste te vier omdat die vreugde van die verlossende werk van Christus Jesus ons hele lewe behoort te deurdrenk.

Die geboorte van Jesus is in die Bybel en dit is wat Christene elke jaar met kersfees vier. Daar is ook niks in die Bybel wat ons verbied om dit te doen nie. Die interesante feit is dat Jesus self ‘n buite Bybelse fees gevier het. Jesus het Hanukkah gevier wat ook nie in die Ou Testament gevier word nie. Ons lees daarvan in Johannes 10:22-23. Nêrens in die Ou Testament is daar enige sprake van hierdie fees nie. Hannukah is die fees waarmee die Jode die oorwinning van die Makkabeers en die her-ingebruik-neming van die tempel gevier het. Hierdie fees het sy ontstaan in die tyd tussen die skryf van die twee Testamente, maar Jesus het deelgeneem aan die fees alhoewel daar geen Skriftuurlike opdrag vir die fees was nie.

Kersfees word vandag naby aan die tyd gevier wat die Jode Hanukkah vier. As Jesus ‘n buite-Bybelse fees saam met die mense van sy tyd gevier het, hoekom kan ons nie dieselfde doen nie? Hoekom kan ons nie ook kerfees vier en vir mekaar geskenke gee soos die Jode tydens Hanukkah maak nie?

Sommige redeneer dat kersfees sy oorpsrong het by die vieringe aan die son-god en dat die gee van geskenke teruggevoer kan word na daardie gebruike. Met betrekking tot die gee van geskenke het ek dit nog altyd in verband gebring met die wyse manne wat ook aan die babatjie Jesus geskenke gegee het by sy geboorte. Die waarheid van die stelling oor kersfees en die son-god praktyke kan natuurlik bevraagteken word. Jesus is waardig om ook al die geskenke te ontvang wat ons moontlik aan Hom kan gee en deur ons geskenke dra ons ons waardering en liefde vir mekaar oor. Baie mense gaan natuurlik heeltemal oorboord met die gee van geskenke, maar dit is nie genoeg rede om weg te doen met die fees nie. Dink maar net hoe word Paasnaweek deur mense misbruik as ‘n vakansie en glad nie as ‘n geleentheid om die sterwe en opstanding van Jesus Christus te herdenk nie. Moet ons dan daardie feesvieringe ook laat staan?

Ek en my gesin sal voortgaan om kersfees te vier. Ons sal hierdie jaar op ou Kersaand as gesin saam die gebeure rondom die geboorte van Jesus oproep. Ons gaan heel waarskynlik die fliek “The Nativity Story” as ‘n gesin kyk en daarna ons geskenke uitdeel. Ons sal aan mekaar geskenke gee om dankie te sê vir die voorreg dat dit juis hierdie mense is wat die Here my lewe laat deel het. Maar ons sal terugdink aan die geboorte van ons Here Jesus Christus in ‘n eenvoudig blyplek baie jare gelede.

Kersdag sal ek my gemeente ook hierdie besondere lied laat sing:
Die Heiland is gebore in stille Bethlehem.
By blye engelsange voeg ek my hart en stem.
So lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy Seun,
Sy enigste gegee het, as middelaar en steun.

Mag jy in hierdie kerstyd herinner word aan die dag in jou eie lewe toe Jesus Christus in jou hart en in jou lewe gebore is en jy self weergebore is.

Mag jy beleef dat God ook stil tevrede is in sy liefde oor jou, omdat die babatjie Jesus in jou lewe ook die gekeruisigde Here is deur wie se sterwe al jou sonde vergewe is.

Mag jy beleef dat God die Vader trots is op jou, sy kind, omdat jy saam met Christus uit die dood opgestaan het tot ‘n lewe van oorwinning.

Mag jy beleef dat die Here Jesus wat aan die regterhand van die Vader sit vir jou intree met gebede waarvoor ons nie woorde het nie.

‘n Geseënde Christusfees vir jou en jou mense.

7 thoughts on “SAL ONS KERSFEES VIER?

Add yours

 1. Goeie more. Eerste keer dat ek jou blog lees. Baie insiggewend.

  Ek het ook weer begin blog. Kom maak gerus ‘n draai. Het jy al Die Profeet gelees? Ek het vadag ‘n uittreksel oor liefde geplaas.

 2. Ek stem met al jou sienings oor Kersfees saam. Mens sou seker kon sê alle Christene wêreldwyd moet navorsers kry om die datum van Jesus se geboorte so akkuraat moontlik te bepaal, en dan die fees na daardie dag skuif, om sodoende van die heidense-fees konnotasie weg te kom. Dit sou egter moeilik wees om almal te kry om saam te stem, en is dit nodig, terwyl daar soveel is wat oor die kernsaak saamstem?

  Ons word wel nie in die Bybel aangesê om Kersfees te vier nie, tog spreek die kersmusiek so tot my dat ek nie kan glo die inspirasie vir skrywers en komponiste om dit te kon skryf is dieselfde as vir sekulêre (ek haat die woord) musiek nie.

 3. boegels: EK het gaan lees en ek het ook op ‘n stadium Gibran gelees en dit was vir my goed.
  mykopop: Die alternatief is om terug te sit en die “heidens feeste” hulle gaang te laat gaan. Mense is in ‘n feestelike stemming en niemand het meer rede om fees te vier as Christene nie. Kom ons vier die fees.

 4. Ons sal ook kersfees vier. My voorneme is elke jaar om dit anders te doen, maar as ek weer sien, was dit een groot partytjie en het ek nagelaat om dit spesiaal te maak. Ons gaan ook “The Nativity Story” kyk, as ek nie vergeet om die DVD te koop nie. Kersdag gaan ons as ‘n gesin kerk toe en ons gaan lekker saam met die gemeente sing en die preek probeer geniet.

 5. Doen julle almal self ‘n guns en bestel Deon Allers se DVD “KERSFEES Die waarheid daarvan” http://www.deonallers.co.za ek hoef niks verder te sê nie daaruit word verse uit die SKRIF aangehaal vanaf ons Vader Kersfees en kersvader was al in Vader se WOORD voorspel !!!!!!!!!! Ek vier nie meer Kersfees nie hierdie was my eerste keer en dit was soos enige elke dag vir my het nie geld gemors op geskenke en die heidene ryk gemaak soos ek altyd gedoen het nie en ook nie vir my dogtertjie v 2 jaar GEJOK en vertel daar is ‘n lelike oom kersvader nie want Vader sê in SY WOORD in Matt 23:9: En julle moet NIEMAND op AARDE julle VADER noem niewant een is julle Vader, Hy wat in die Hemele is. Rev 1:14 – Sy hoof en hare was wit soos wol soos sneeu !! is dit ook dalk toevallig ek kan seker wees dit is hoe kersvader homself ook voordoen? So onskuldig. Kers”vader” hoe toevallig (en toe val die lig)!! Ons mag nie jok nie en ek sal vir my kind jok as ek vir haar sê kersvader bestaan want hy doen nie dit is die duiwel wat hom voordoen en dit staan in Vader se WOORD!! GLO my as jy hierdie video gekyk het sal jy jou siening verander en as jy nie doen nie dan sal jy nooit nie ons dink ons ken die Woord GLO my ons doen nie!!!!!! kersfees is NIE SKRIFTUURLIK nie en is ons nie veronderstel om te doen en nie te doen wat in ons VADER in SY WOORD beveel ons moet doen nie of gaan ons maar eerder aanhou tradisies volg omdat ons voorouers dit gedoen het nie!!! Wie is ons as MENS om MENSE eerder te volg en te glo as ons VADER en SY WOORD??? Gaan lees Jeremia 10 almal wat so lief is vir hul kersbome!! Indien jy dit nog nie weet nie dit is ‘n AFGOD ja bome was ook aanbid en voor gedans Jeremia 10 sê d volgende: Die weg vd HEIDENE moet julle NIE AANLEER NIE, en skrik nie vir die tekens vd hemel omdat die heidene daarvoor skrik nie. Want die insettinge vd volke is nietigheid; BAIE BELANGRIK LEES: Want ‘n BOOM uit die bos kap hulle om, die handewerk van ‘n ambagsman met die byl. NB: Hulle VERSIER dit met SILVER en GOUD hulle maak dit vas met spykers en hamers sodat dit nie kan waggel nie.( ONS SIT POOTJIES AAN SODAT DIE SIMPEL DING NIE KAN OMVAL NIE WANT ANDERS GAAN HY NIE SELF KAN STAAN NIE) Soos ‘n voelverskrikker in ‘n komkommertuin is hulle; hulle kan nie praat nie: ja, hulle moet GEDRA word, want hulle kan nie loop nie. Wees nie bevrees vir hulle nie, want hulle kan geen kwaad doen nie, maar daar is ook geen GOEDDOEN by hulle nie. Maar ALMAL saam word hulle DOM en DWAAS, die tugtiging vd nietige AFGODE – dit is hout. Wat kersvader aan betref julle dalk geweet wat SANTA beteken?? Dit beteken HOLY!! Wie is nog HOLY (Toevallig) ons Vader so hoe kan ons aan kersVADER glo hy noem homself kersVADER (terwyl daar net 1 Vader is) en hy noem homself HOLY (terwyl daar net een Heilige is). Ex 23:2 Jy mag d meerderheid NIE volg in verkeerde dinge nie en jy mag in ‘n regsaak GEEN getuienis aflê agter d meerderheid aan om d REG te VERDRAAI nie!!!!!!!!!!!!! Al het ons voorouers TRADISIES gehandhaaf en ons as kinders sekere dinge geleer het is dit nog steeds ons verantwoordelikheid om ONDERSOEK in te stel na sekere FEESTE EN GEBRUIKE en om dit aan die WOORD te TOETS bv: kersfees en paasfees. Dit is nie SKRIFTUURLIK NIE!!! HEB 10:26 Want as ons opsetlik sondig, NADAT ons die KENNIS vd WAARHEID ontvang het bly daar GEEN offer vir die sondes meer oor nie. Wonder wat Vader in hierdie skrifgedeelte bedoel: Amo 5:21 Ek HAAT, Ek VERSMAAD julle “FEESTE” en het GEEN welgevalle aan julle FEESTYE nie!! vers 22: Want al bring julle vir my brandoffers saam met julle spysoffers, EK het daar GEEN welbehae in nie en die dankoffer v julle vetgemaakte kalwers sien ek nie met WELGEVALLE aan nie. Verwyder v MY d geraas v jou LIEDERE!! En na d geluid v jou harpe wil ek nie luiser nie!! Paasfees en Kersfees is nie feeste wat ingestel is deur Vader nie die feeste deur Hom ingestel staan geskrywe in Lev.23

 6. Andele,lees weer bogenoemde skrywe,en lees dan sommer ook,’n kersboom in ons woonkamer,op hierdieselfde blog.Vir seker gaan dit nie oor kersvader nie,en die heidene glo dalk daaraan.Dit is vir my nuus dat die gee van geskenke die heidene ryk maak.Het nog nooit daarvan gehoor nie.Die wese van kersfees is tog oor ons dankbaarheid van wat gebeur het en gee van geskenke aan mekaar en aan ons medemens,en ons gee onsself aan mekaar uit dankbaarheid.Wat my laat dink aan die liedjie van Johannes Kerkorrel,gee,gee,gee,jou sente,jou drome,jou klere vol gate,gee jou hart vir Hillbrow.
  Groetnis

 7. Andele: Ek is jammer dat jy voel soos jy voel. Ek gaan nie eers probeer om jou op alles te antwoord nie. Net een vraag: Wat noem jou kinders hulle pa? As julle hom pa of pappa noem, dan is dit presies dieselfde woorde wat Jesus in Mt 23 sê ons vir niemand op aarde mag gebruik nie. Jou kinders oortree daardie opdrag.
  Sterkte vir jou.

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: