GELYKENIS 23: GAAN MAAK JY OOK SO

‘n Laerskool seuntjie kom van die kerk af . Soos sy ma se gewoonte is, vra sy hom wat hy by die Sondagskool geleer het. Hy vertel toe vir haar dat hulle van die barmhartige Samaritaan geleer het. Omdat hy geweet het sy gaan in elk geval vra, het hy die voorbeeld wat Jesus gebruik het in die fynste besonderhede oorvertel, al die karakters was in die regte rolle en alles was in die regte volgorde. Lees voort “GELYKENIS 23: GAAN MAAK JY OOK SO”

JESUS EN DIE KONINKRYK (2) DIE GEESTESWÊRELD

Die Satan waarvan ons in die Nuwe Testament lees het sy oorsprong in die Ou Testament waar God beskryf word waar Hy omring is met hemelse wesens wat Hom dien en sy opdragte uitvoer. Onder andere is Satan een van hierdie wesens wat in die boek Job van God die toestemming kry om Job te beproef. (Job 1-2)

In die evangelies word Satan uitgebeeld as ‘n bonatuurlike wese wat aan die hoof staan van ‘n hele aantal minderwaardige bose geeste wat duiwels genoem word. Lees voort “JESUS EN DIE KONINKRYK (2) DIE GEESTESWÊRELD”

GELYKENIS 22: VERGIFNIS VIR ‘N NAAMLOSE VROU

Voor ek die Here Jesus geken het was my lewe redelik rof. Ek het alles gedoen wat ek kon doen en alles gedoen wat ek wou doen, en dan het ek nog ‘n paar dinge uitgedink wat ‘n mens sou kon doen om aan jou wilde begeertes en drang na losbandigheid uiting te gee. Toe leer ek die Here ken en ek ontdek die wonderlike waarheid dat Hy my sondes vergewe. Ek begin ‘n nuwe lewe.

As kind van God het ek op ‘n stadium verval in oormatige geloofsekerheid. Daardie gedagte van eenmaal gered altyd gered, het my arrogant teenoor God gemaak. Lees voort “GELYKENIS 22: VERGIFNIS VIR ‘N NAAMLOSE VROU”

JESUS EN DIE KONINKRYK (1)

Ek gaan ‘n gedeelte van my vakansie wy aan die die lees van NT Teologie. Ek gaan van tyd tot tyd my leeswerk en daarmee saam my eie insigte hier neerskryf. Die rede waarom ek dit neerskryf is omdat dit my help om inligting te verwerk en in te internaliseer. Mense se opmerkings op wat ek skryf help my meeste van die tyd om beter te verstaan, maar dring my ook van tyd tot tyd tot selfondersoek. So is hierdie studie juis die resultaat van ‘n stukkie selfondersoek na onlangse kommentaar op hierdie “blog”.

Onlangse gebeure noodsaak my om te sê: Ek het ‘n keuse gemaak om die Bybel en die sentrale boodskap van die Bybel te glo, Lees voort “JESUS EN DIE KONINKRYK (1)”

GELYKENIS 21: JESUS KOM WEER!

Daar word ‘n fabel vertel van die duiwel wat gereed was om drie jong duiwels die wêreld in te stuur. Net voordat die duiwel die drie leerlinge die wêreld instuur om mense se lewens vol versoekings en ongeloof te maak sodat hulle lewens vernietig kan word, praat hulle vir ‘n laaste keer oor strategie.

Die eerste leerling-duiwel sê: “Ek gaan vir hulle sê daar is geen God nie.” Die duiwel antwoord: Lees voort “GELYKENIS 21: JESUS KOM WEER!”

THE NATIVITY STORY – JESUS SE GEBOORTE

Ons gemeente het Sondag-aand ons kerssangdiens. Hierdie jaar kombineer ons die liedere wat ons gaan sing met snitte uit die baie besondere rolprent: The Nativity Story. Dit was vir my en Renate weereens ‘n wonderlike ervaring om die diens te beplan en die liedere te laat aansluit by die tonele in die fliek.

Jy kan kyk na ‘n lusmaker van die rolprent.

GELYKENIS 20: GEREED VIR OESTYD

“Verder het Hy gesê: ‘Met die koninkryk van God gaan dit só: Iemand saai die saad op die land en gaan slaap en staan op, dag na dag, en die saad ontkiem en groei – hóé weet hy self nie. Vanself bring die aarde die graan voort , eers ‘n halm, dan ‘n aar, dan die koringaar. En wanneer die graan ryp is, steek hy dadelik die sekel in, omdat die oestyd daar is.'” (Markus 5:26-29)

Net Markus het hierdie voorbeeld wat Jesus gebruik het neergeskryf. Hierdie is ‘n kort gelykenis met besondere betekenis.

(i) Die hulpeloosheid van die mens. Lees voort “GELYKENIS 20: GEREED VIR OESTYD”

GEESTELIKE VOLWASSENHEID

Iemand het my gevra om ‘n paar sinne te skryf oor geestelike volwassenheid. Ek skryf graag ‘n paar gedagtes daaroor neer.

Geestelike volwassenheid is ‘n proses wat begin by geloof in Jesus Christus as verlosser. Die Heilige Gees werk weergeboorte in ‘n mens en die weergebore mens kies dan om sy lewe in Christus te lewe. Volgens Fil. 3:12-14 verstaan Paulus geestelike volwassenheid as ‘n proses en nie as iets wat hy reeds bereik het nie. Hoeveel te meer is dit dan nie waar van ons nie. Lees voort “GEESTELIKE VOLWASSENHEID”

NG BERGSIG 40ste VERJAARSDAG

Ons gemeente het hierdie naweek haar veertigste verjaarsdag gevier. Ons het al die vorige leraars na gisteroggend se erediens genooi. Net vier kon kom. Een is reeds oorlede, die ander een kon nie wegkom by sy eie gemeente nie en die ander een is oorsee. Na die erediens het ons ‘n gemeente-ete gehad. Elkeen het sy eie mandjie met eetgoedjies gebring en ons het heerlik onder die bome en onder sambrele gekuier.

Gisteraand was ‘n aand van lof en aanbidding. Lees voort “NG BERGSIG 40ste VERJAARSDAG”

GELYKENIS 19: DIE VEROORDELING VAN ONGEBRUIKTE TALENTE

Die naweek was net te besig om oor gelykenis 17 en 18 te skryf. Vrydagaand ‘n personeelfunksie waar ons eers half twee die oggend byhuis instap. Vrydag Pretoria toe om Elane aanlegtoetse en sulke dinge te laat skryf en Saterdag-oggend weer terug om die uitslae te gaan aanhoor. Sondag ons gemeente se veertigste verjaarsdag wat ons gisteraand afgesluit het met aand van lof en aanbidding wat selfs vir my wat dit gelei het na my asem laat snak het.  Ek het gisteraand op ‘n stadium gedink ek staan in die  hemel met ‘n skare van engele rondom my wat almal saam sing: Heilig, heilig, is die Heer God almagtig.

“Verder gaan dit soos met ‘n man wat op reis wou gaan . Hy het sy slawe bymekaargeroep en sy besittings aan hulle toevertrou. Lees voort “GELYKENIS 19: DIE VEROORDELING VAN ONGEBRUIKTE TALENTE”

Blog at WordPress.com.

Up ↑