JESUS EN DIE KONINKRYK (2) DIE GEESTESWÊRELD

Die Satan waarvan ons in die Nuwe Testament lees het sy oorsprong in die Ou Testament waar God beskryf word waar Hy omring is met hemelse wesens wat Hom dien en sy opdragte uitvoer. Onder andere is Satan een van hierdie wesens wat in die boek Job van God die toestemming kry om Job te beproef. (Job 1-2)

In die evangelies word Satan uitgebeeld as ‘n bonatuurlike wese wat aan die hoof staan van ‘n hele aantal minderwaardige bose geeste wat duiwels genoem word. Daarom word hy ook die aanvoerder van die bose geeste genoem. (Mk. 3:22)

Satan se belangrikste werk is om die verlossende werk van God teen te staan. In die versoekings-gebeure maak Satan aanspraak op op ‘n mag en beheer oor die wêreld wat nie deur Jesus bevraagteken word nie. Die versoeking van Jesus bestaan daarin dat Jesus voor die keuse gestel word om sy Godgegewe taak deur te voer deur aan Satan toe te gee in plaas daarvan om die lydenspad te loop.

In die evangelies is die gevalle engele (die minderwaardige duiwels) hulpeloos voor die mag van God en sy engele. In die Nuwe Testament is alle geestelike wesens (Insluitende die duiwel en sy engele) skepsels van God en daarom onderworpe aan die gesag van God.

Hierdie bose het ‘n staanplek in die lewe van die mens. Tog is die bose ook groter as die mens. Die menslike wil kan die bose teenstaan, maar kan ook aan die bose toegee. Hierdie bose is egter onder die beheer van ‘n enkele boosheid wie se primêre doel dit is om die doel van God te laat misluk.

Satan gaan op verskillende maniere te werk om God se doel en plan te laat misluk. In Mk 4:15 lees ons dat dit die werk van die Satan is om die Woord wat in mense se lewens gesaai is so gou as moontlik weg te vat. (Ek dink onwillekeurig aan hoe baie mense getuig dat hulle dikwels na ‘n erediens ‘n meningsverskil in die gesin het, wat die gebeure in ‘n erediens feitlik onmiddelik op die agtergrond plaas.)

Dit is hy wat in Judas se hart werk om Jesus te verraai. Hy probeer Jesus se missie in die wiele ry. Hy wou Petrus sif soos ‘n mens koring sif om te wys dat sy geloof eintlik maar aan ‘n dun draadjie hang. In daardie geval het die gebed van Jesus vir Petrus behoue laat bly. (Lk. 22:31)

Die enigste antwoord wat mens kan gee op die vraag oor waarom die bose hoegenaamd moet bestaan is dat dit die prys is wat betaal word vir vryheid.

Wanneer ons oor die Koninkryk van God praat, moet ons dalk in gedagte hou dat dit gaan oor ‘n konflik met en die daaropvolgende oorwinning oor die koninkryk van Satan. Die Nuwe Testament bevraagteken of spekuleer nêrens  oor die bestaan van die bose nie, maar bring  eerder die boodskap dat deur  die verlossende werk van God in Christus Jesus word die mens van die vyandige magte verlos word. Die bose verloor sy staanplek in die lewe van mense.

In die Evangelies is een van die eienskappe van die teenwoordigheid van die mag van Satan in mense se lewens dat die Satan besit of beheer kan neem van die kern van ‘n mens se persoonlikheid. In Mk. 1:24 herken die duiwel (onrein gees) dadelik vir Jesus. Die onrein gees (duiwel) herken dadelik die bonatuurlike mag van Jesus wat in staat is om satanistiese mag sonder meer te vernietig. In Judaïsme is verwag dat die vernietiging van bose magte met die aanbreek van die koninkryk van God vernietig sou word. Hierdie gebeure moes vir die Jode ‘n aanduiding wees dat die Koninkryk van God inderdaad tot by hulle gekom het.

Die teenwoordigheid van die duiwels kan nie weg verklaar word deur te sê dat dit antieke interprestasies is van siektes  wat ons vandag ken  as verstandelike versteurings nie. Ons kan nie wegkom van die feit dat Jesus se boodskap oor die koms van die Koninkryk van God onder andere ook te make gehad het met ‘n stryd en oorwinning oor hierdie bose geestelike magte nie.

Daar is ‘n bose element in ons menslike ervaring.  Daar is net soveel dinge wat gebeur wat op geen ander manier verklaar kan word nie. ‘n Reeksmoordenaar wat die een dogtertjie na die ander verkrag en doodmaak. Wat is die verklaring  vir so iemand wat tog nie een of ander geestelike versteuring het nie?

Wanneer Jesus na mense gekyk het, het Hy waarskynlik nie net morele, rasionele wesens voor Hom sien staan nie, maar die mens se wese gesien as ‘n terrein van tragiese konflik tussen die opponerende vyandige magte van die bose en die Heilige Gees – ‘n stryd tussen God en Satan.

Nie die geskiedenis of die wetenskap kan bewys of bevestig dat hierdie bonatuurlike wesens bestaan of nie bestaan nie. Ek haal graag vir GE Ladd aan: “If for a priori rationalistic reasons we reject Jesus’ belief in the existence of a realm of evil spiritual powers, it is difficult to see why Christ’s belief in a personal God may not be eliminated also… When theories of accomodation and mental illness and the impact of a powerful personality have been taken into account, we are left with a kind of mystery and with many unanswered questions.”

Ek bevind my in hierdie “mystery” omdat ek ‘n keuse gemaak om te glo.

2 thoughts on “JESUS EN DIE KONINKRYK (2) DIE GEESTESWÊRELD

Add yours

  1. Ek het nou net so vinnig hier gelees, maar wil opmerk dat mense wat die bestaan van ‘n geesteswereld betwyfel dalk effe naief is. Net so naief om net te glo in dinge wat jy slegs met jou eie oe kan sien.
    Ek het nogal baie opgelees oor die volksmoord in Rwanda in die 90’s. Die vinnigste volksmoord ooit. Ek weet baie mens is bewus daarvan en het gedeeltelike kennis van hierdie tragedie. Maar eers as jy in detail oor hierdie gebeeurtenis gelees het, besef jy dat die mense wat dit uitgevoer het obder die beheer van ‘n bose mag moes gestaan het.

  2. Daar is sonder twyfel bose magte. Een van die leuens van die bose is waarskynlik om die mensdom te laat glo dat die bose nie bestaan nie en net die verbeeldingsvlug van ‘n sekere groep mense is.

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: