GELYKENIS 13: DIE EIENAAR BESLUIT OOR DIE SALARIS

 Ons kan verseker wees dat die koninkryk van die hemel die standaarde van regverdigheid en billikheid te alle tye sal handhaaf. Maar ons kan ook met die verwagting leef dat die wêreldse standaarde vir billikheid en regverdigheid in die koninkryk van die hemel dalk op sy kop gedraai kan word. In vandag se gelykenis is dit wat gebeur:

“Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met die eienaar van ‘n wingerd wat vroeg in die môre uitgegaan het om arbeiders vir sy wingerd te huur. Lees voort “GELYKENIS 13: DIE EIENAAR BESLUIT OOR DIE SALARIS”

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑