VRAE WAARMEE ONS WORSTEL

In ons gemeente is ons besig met die toerusting van 45 manne en vroue om in een tot een verhoudings mense te begelei om hulle tye van swaarkry en seerkry sinvol te deurleef met die hoop en vertroue dat die persoon wat swaarkry ‘n sterker en beter mens aan die ander kant sal uitkom. Ons is onbeskaamd Christelik in ons benadering. Hierdie mense word onder andere met gespreks- en verhoudingsvaardighede toegerus ten einde oor ‘n redelike langtermyn ‘n verhouding te vestig wat gebaseer is op wedersydse vertroue en respek. Hulle word ook geleer om sensitief te wees vir geleenthede om ‘n geestelike gesprek te voer, sodat ons die geestelike vrae wat elke mens mee worstel sinvol kan beantwoord.

Punt is… mense vra vrae wat die wese van hulle bestaan raak. Die volgende vrae blyk volgens bronne die belangrikste bestaansvrae te wees waaroor mense wonder:

Lees voort “VRAE WAARMEE ONS WORSTEL”

WENNERS EN VERLOORDERS

“As iemand die eerste wil wees, moet hy die heel laaste en almal se dienaar wees.” ( Markus 9:35)

Hierdie is een van die moeiliker beginsels in die Bybel om uit te leef. Kyk maar net hoe lekker was dit vir almal van ons om Saterdag-aand te kyk hoe die Springbokke die wêreldbeker wen. Ons is almal so trots, ‘n buitestaander sou dink ons het self in daardie span gespeel. Dit het ons ook nie baie lank gevat om grappe uit te dink oor die Engelse nie.

Bv.: Wat noem jy ‘n Engelsman met ‘n Rugby Wêreldbeker in sy hand? ‘n Graveerder. Lees voort “WENNERS EN VERLOORDERS”

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑