OM NA GOD TE LUISTER.

In ons gemeente is ons besig met “Stephen Ministry” opleiding. Ons lei lidmate op om mense in nood geestelik te versorg. Die belangrikste “instrument” in ons “toolbox” is luister. Ons het gisteraand geleer dat ons op so ‘n manier moet luister dat die ander persoon die behoefte het om meer en meer te praat. Ons moet luister vir inhoud/feite, emosies en dan geestelike kwessies oor mens se belewenis of ervaring oor God.

Aan die einde van die aand het ons ook gesê dat ons op dieselfde manier na God moet luister. Ons het vir elkeen 7 minute op sy eie gegee. Elkeen kon een van vier skrifgedeeltes kies en dan moes hy/sy daardie skrifgedeelte gebruik om na God te luister.

Ek het Jesusa 40:25-31 gekies. So het ek gehoor: Lees voort “OM NA GOD TE LUISTER.”

HOE LYK JOU GEESTELIKE LEWE (7)

Geestelike groei is die gevolg van ‘n langdurige gehoorsaamheid in dieselfde rigting. Geestelike groei gebeur nie oornag nie en geestelike groei is nie beperk net tot sekere dele van ‘n mens se lewe wat op sekere tye geraak word nie. Geestelike groei behels dat ek in alle fasette van my lewe al hoe meer gehoorsaam raak. Ek bestudeer die Woord met die doel om ‘n antwoord te kry op hierdie vrae: Wie is God? Wie is ek ? Wat wil Hy het moet ek doen?

Vandag se drie vrae waarmee ons ons geestelike lewe kan evalueer is:

Lees voort “HOE LYK JOU GEESTELIKE LEWE (7)”

Blog at WordPress.com.

Up ↑