SELFBEELD VERVOLG

Mens se selfbeeld is die prentjie wat ‘n mens vir jouself van jouself teken. In ‘n baie groot mate is selfbeeld ‘n samestelling van die terugvoer wat ‘n mens van die belangrike mense in jou lewe oor jouself kry. Alhoewel ek in my werk met tieners agterkom dat daar baie konflik tussen ouers en tieners is, is ouers van die belangrikste rolspelers in die vorming van ‘n tieners se selfbeeld.

Die een bekommernis in hierdie verband is dat daar tog ouers is wat ‘n negatiewe invloed op tieners se selfbeeld het. Ek moet onmiddelik byvoeg dat ek dink tieners ouers soms met magteloos frustrasie laat, wat tot gevolg het dat ouers dinge sê wat ‘n negatiwe uitwerking op die selfbeeld van tieners sou kon hê. Lees voort “SELFBEELD VERVOLG”

HOE LYK JOU GEESTELIKE LEWE? (4)

Hierdie evaluasie van my geestelike lewe gee nou vir my meer “huiswerk” as wat ek verwag het. Wat egter vir my lekker is, is dat ek ook ten opsigte van my geestelike lewe vir my sekere doelwitte kan stel en doelgerig aan sekere aspekte van my verhouding met die Here kan werk. Ek verstaan net weereens dat my geestelike lewe nie beperk is tot iets wat ek in my stiltetyd of op ‘n Sondag in die kerk doen nie. Christenskap raak elke aspek van my lewe.

Vir die van julle wat ‘n bietjie laat op die evaluasie afgekom het. Die gedagte is dat jy na aanleiding van die vrae sal ontdek waar jy op hierdie stadium met elke een van hierdie sake staan en dan te vra: Wat kan ek doen om ‘n volgende tree op die pad van geestelike groei te gee.

Vandag se drie vrae is: Lees voort “HOE LYK JOU GEESTELIKE LEWE? (4)”

Blog at WordPress.com.

Up ↑