HOE LYK JOU GEESTELIKE LEWE (1)

Scott McKnight het op hierdie stadium ‘n groot invloed op die manier waarop ek oor geloofsake dink. Onder andere het hy ‘n self-evaluasie wat jy kan gebruik om jouself te evalueer. Die evaluasie gee vir jou ‘n aanduiding van waar jy jouself op hierdie stadium bevind. Jy kan dan die evaluasie gebruik om vir jouself ‘n strategie te bepaal om na die volgende “vlak” toe te beweeg. Hierdie strategie kan jou dan help om geestelik te groei. Scott McKnight is natuurlik reg wanneer hy sê dat ‘n mens 100% eerlik moet wees, anders lei jy jouself net om die bos.

Persoonlik gaan ek die toets gebruik om twee vrae te antwoord:

A. Waar is ek op hierdie stadium?

B. Wat kan ek doen om na die volgende “vlak” te beweeg?

Ek wil graag sien of die self-evaluasie iemand kan help in die formulering van ‘n geestelike groei strategie. Dit is ‘n redelike lang toets, so ek gaan elke keer drie vrae hier plaas en dan kyk ons wat is die reaksie.

1. Ek beleef myself as geestelik wanneer: (1) Ek besig is om die Bybel te lees. (2) Ek iets godsdienstig vir iemand anders doen. (3) Ek ‘n erediens bywoon. (4.) Ek tyd alleen met God het. (5) Ek liefde teenoor God en ander mense uitleef.

2. Wanneer ek bid, beleef ek dat my gebede teenoor God en vir ander mense ‘n natuurlike uitdrukking is van my liefde vir God en vir ander. (1) Nooit. (2) Feitlik nooit. (3) Soms. (4.) Dikwels. (5) Altyd.

3. Ek weet God het my lief: (1) maar ek is nie seker dat Hy my liefhet nie. (2) maar ek beleef baie selde God se liefde vir my as ‘n werklikheid. (3) en ek beleef somtyds God se liefde vir my as ‘n werklikheid. (4.) en ek beleef dikwels God se liefde vir my as ‘n werklikheid. (5) en ek beleef altyd God se liefde vir my as ‘n werklikheid.

My eie strategie. 

Vraag 1: Ek beleef myself op hierdie stadium as geestelik wanneer ek tyd alleen met God deurbring.

Ek dink ek kan my liefde vir God en vir ander mense uitleef deur in gehoorsaamheid aan God ander mense makliker en gouer te vergewe.

Vraag 2: Wanneer ek bid, beleef ek dat my gebede teenoor God en vir ander mense SOMS ‘n natuurlike uitdrukking is van my liefde vir God en vir ander.

Ek dink ek kan na die volgende vlak beweeg deur meer kere in my gebed uitdrukking te gee aan my liefde vir God en bietjie minder op my eie behoeftes te fokus. Ek gaan ‘n gebedslys hou vir mense met wie ek op ‘n gereelde basis in aanraking kom. Ek gaan ook moeite doen om by hierdie ander mense te hoor waarvoor ek vir hulle kan bid. Ek gaan dan daardie gebedslys gebruik om in my gebed op ander mense se behoeftes te fokus. Ek weet ‘n mens raak meer lief vir mense wanneer jy vir hulle bid. (Ek sukkel om vir iemand te bid teenoor wie daar nie vrede in my hart is nie.)

Vraag 3: Ek weet God het my lief en ek beleef SOMTYDS God se liefde vir my as ‘n werklikheid.

Ek wil graag God se liefde vir my DIKWELS as ‘n werklikheid beleef. Ek gaan baie fyn oplet vir dinge wat in my daaglikse lewe gebeur wat vir my ‘n teken kan wees van God se liefde en dan gaan ek ander vertel van hoe ek God se liefde vir my beleef.

Ek wonder of jy dalk een van jou strategieë met ons kan deel?

15 Kommentaar

Filed under Die Christelike Lewe, Geestelike Self-Evaluasie

15 responses to “HOE LYK JOU GEESTELIKE LEWE (1)

 1. ding

  Doom, ding staar nou al vir die beste deel van 21 minute na hierdie Magnus se skerm. Doom, hoe vergewe een mens ‘n ander mens? Waarvandaan kry een mens die reg om ‘n ander te vergewe of nie te vergewe nie?

  En Doom, ding kry bietjie skaam om hierdie te sê, maar Doom, ding maak nie uit van hierdie selfevaluasie nie – dit is vir ding bietjie naby aan die slagare van die binnegoed sny.

  Ding wil darem net weer kom dankie sê vir die lekker dorstroos wat ding elke dag hier kom geniet, Doom.

 2. Hi Ding: Ja, man hierdie self-evaluasie is baie naby aan ‘n mens se lyf, maar ek sien net te veel mense wie se geestelike lewens by die minimum vereistes vasgesteek het. Ek glo die Here wil ons gebruik om van hierdie wêreld ‘n beter plek te maak. Nou challenge ek eers bietjie die ouens om meer die skepsel te wees wat die her-Skepper bedoel het ons moet word.
  Om ander mense te vergewe, ek kan maar net iemand anders vergewe vir wat hy aan my gedoen het en niks meer nie. Hy moet maar sy saak met die Here gaan uitmaak oor daardie vergifnis, maar my ondervinding is eerder dat daardie persoon het lankal sy saak met die Here uitgeklaar en daar vergifnis gekry dan spook ek nog met my seerkry.
  Dankie vir jou inloer.

 3. Nog iets oor vergewe:
  Ons maak mekaar mos maar seer. En daardie seerkry ding bly spook by sommige langer as by ander. As ons seer gekry het, dan is die verhouding nie wat dit moet wees nie. Vergewe is maar net om te sê: Ek gaan nie langer toelaat dat die ding wat gebeur het, tussen ons staan nie. Vergewe is eintlik maar net ‘n ander manier om te sê: Die saak is nou weer reg tussen ons.

 4. ding

  Ai Doom, ding sukkel maar met daai ene, hoor.

 5. Alec

  Ek stem: – vergewe is – DIE SAAK IS NOU WEER REG TUSSEN ONS.

 6. ding

  Alec, Doom, en dan vergewe man-man homself nou hoe?

 7. Ding nou vra jy mos ‘n moeilike ding jong. Maar nou ja, vergifnis was nog nooit maklik nie, ek meen – dit het God sy eie Seun gekos om vergifnis te bewerk sodat ek met Hom versoen kan wees. Nou weet ek nie hoeveel dom dinge jy al aangevang het nie, maar, o aarde, ek het ‘n paar dinge aangevang waaroor ek liewers glad niks sê nie. Die enigste manier waarop ek myself kon vergewe was om eerstens te aanvaar dat die liewe Here my vergewe het, tweedens waar nodig en moontlik vergifnis ook by die persoon te soek en dan vir myself te sê: “Self, jy het nou ‘n keuse, jy kan nou hierdie vergifnis wat jy gekry het vat en jouself ook vergewe en uit al jou stupitgeit iets leer, of jy kan met selfverwyt lewe en toelaat dat jou stupitgeit nog van jou ‘n mislike mens ook maak.” Dan kies ek maar om myself te vergewe omdat ek reeds vergewe is. Dan is ek met myself versoen net soos ek met God versoen is. Vergeet kom genadiglik nie gou nie, want dit is onthou wat keer ek dat ek dieselfde stupitgeit weer en weer aanvang.
  … so ver!

 8. ding

  Dankie Doom. Is waar wat die Doom praat.
  Doom – is vergewe nie veronderstel om vergeet in te sluit nie? 😉

 9. Etienne

  ‘n Sekere spreker verduidelik hierdie versoen woord so – versoen bestaan uit twee woorde “ver” en “soen”. Soen is maklik ons almal ken daai opmaak soen en die ver beteken dit is finaal soos in “ver”-drink – is dit verby, “ver”-brand dan is dit verby. Dus die woord versoen is opmaak en finaal vergeet/dink aan die verlede of dit wat gebeur is. Ver-gewe is ook do ‘n woord. Ek het al in my selfevaluasie die ding gedoen en kyk of ek nog daaraan dink, ja ek dink nog daaraan maar met my versoening met God en die werking van die Heilige Gees in my voel ek nie skuldig nie. Ons opdrag is ook, “Jy moet vergewe(ook jouself) soos God jou deur Jesus bloed vergewe” en “Hy vergewe ons sondes soos ons die vergewe wat teen ons sondig”(ook jouself).

 10. Ding: Ek wens vergifnis het vergeet ingesluit, met ander woorde: mens vergeet so dat dit vir jou was asof dit nooit gebeur het nie. Maar dit is nie waar nie. Iemand skryf dat God se vergewe ook nie daardie vergeet beteken nie, maar die vergeet wat beteken dat Hy jou nooit weer gan herinner aan wat vergewe is nie. Ek voel dit is juis omdat ons onthou dat ons leer om sekere dinge nie weer te doen nie.
  Etienne: Vergifnis beteken dat ek met God versoen is. Ek dink vergifnis van self en ader mense is die gevolg van God se vergifnis in my eie lewe. Die vergifnis van ander en myself dink ek, is nie ‘n voorwaarde vir God se vergifnis nie.

 11. kaalvoetkind

  Ek dink dis baie nodig om jouself voortdurend te evalueer sodat jy nie stagneer nie.

  My antwoord op die vrae is as volg:

  Vraag 1: (3) Ek ervaar definitief geestelike groei as ek ‘n erediens bywoon. Ek “connect” met die Here deur op Hom te fokus tydens die diens en nie my aandag deur enige iets te laat aftrek nie. Ek leef my absoluut in, en dis wonderlik!
  (5) Dis soveel lekkerder om te gee as om te ontvang. As ek liefde uitdeel kry ek dubbel soveel terug.

  Vraag 2: (3) Ek kan definitief ook meer op ander mense se behoeftes as op my eie fokus. Selfs hier op die blogs waar ek van ander mense se swaarkry en hartseer lees, kan ek hulle in gebed opdra sonder dat hulle dit selfs hoef te weet.

  Vraag 3: (4) Ek beleef absoluut God se liefde vir my as ‘n werklikheid. Ek het soveel om voor dankbaar te wees elke dag.

  Kortliks oor die vergewe aspek wat Ding aangeraak het: Ek is al meer as een keer ook in my lewe baie diep seergemaak deur mense na aan my. Ek stem, vergeet is nie maklik nie, maar wie is ek om nie te vergewe nie? Die Here vergewe my dan my oortredinge. In realiteit beteken dit dat ek en ‘n persoon jare na ‘n voorval steeds saam in dieselfde kerkbank kan sit en met mekaar vriendelik kan wees, selfs saam op ‘n komitee kan dien.

 12. Vraag 1 antwoord: (4)Ek tyd alleen met God het. en (5) Ek liefde teenoor God en ander mense uitleef.

  Ek dink ek kan my liefde vir God uitleef as ek beter verstaan wie God is, wat God vir my se en wat God van my verwag. Ek kan dit slegs doen as ek God se Woord studeer en dit deel maak van my lewe op ‘n daaglikse basis. Wanneer ek liefde teenoor God en ander mense uitleef voel ek God se liefde blom in my hart en dit inspireer my om dit meer en meer te doen.

  Vraag 2 antwoord: (4.) Dikwels. As ek my oe toemaak in gebed kan ek my voorstel dat God my sien en hoor en dit voel vir my persoonlik. Gebed is die asemhaling van die siel. Soos die liggaam nie kan leef sonder asemhaling nie, so kan die geestelike mens nie leef sonder gebed nie. Daar is ‘n regte manier om te bid en ‘n verkeerde manier om te bed. Ek het geleer deur Jesus se voorbeeld in “The Lord’s Prayer” en in ‘n boekie met die naam “Gebede wat berge verskuif” hoe om die regte manier te bid. (maar as ek voor mense moet bid, dan panic ek vreeslik omdat ek selfbewus voel en dan vergeet ek alles wat ek geleer het en dan maak ek glad nie kontak met God nie, daaraan moet ek werk sodat ek saam met ander kan bid)

  Vraag 3 antwoord: (5) ek beleef altyd God se liefde vir my as ‘n werklikheid. Ek weet dat God my lief het want uit Sy genade is ek gered, hy het my na hom toe getrek met “cords of loving-kindness” (Ezek. 11:19-20; 36:26-27; Rom. 9:11-18; 1 Cor. 4:7; Eph. 2:8-10; cf. Jn. 1:13; 15:16; Acts 13:48; 16:14; 18:27; Phil. 2:13) so ek twyfel nie daaraan nie. Ek wil my blog gebruik om God se liefde in my lewe te deel sodat dit iemand anders ook kan raak. Die Bybel se van die Heilige Gees John 3:8 “The wind blows where it wishes, and you hear its sound, but you do not know where it comes from or where it goes. So it is with everyone who is born of the Spirit.”
  met ander woorde: It is not a power which man holds in his own control. Ek hoop die Heilige Gees sal iemand kan raak deur die Woord wat ek aanhaal op my blog.

 13. Dankie vir hierdie oulike “toets”. Dit dwing mens om introspektief te wees:

  Vraag 1: 4 & 5
  Vraag 2: 3
  Vraag 3: 3

 14. Se maar net

  Vraag 1: (5)Ek liefde met almal deel
  Vraag 2:(3) Ek sal graag(4) wil beleef. Baie keer bid ek vir iemand of my kinders en dan vertel daardie spesifieke persoon die positiewe van die gebed sonder dat hul besef het Jesus het als vir hul so bewerkstellig deur gebed.
  Vraag3:(3) EK strewe na (4). As jy n joernaal hou van jou lewe en jy blaai terug na vorige dae dan sien jy wat God doen injou lewe. Dankie Jesus

 15. Pat Mocke

  Baie dankie vir die evaluasie vrae. Ek is n bietjie na die tyd want ek moes eers my e mail opstel want die werlig het my modum geklits.
  Net op die eerste drie veae.
  1.Ek beleef myself geestelik wanneer ek alleen met God verkeer en vernaam in die natuur waar God so sigbaar is, alhoewel ek in n erediens myself so kan instel dat my konsentrasie alleen op God gefokus, nou nie altyd nie.
  2. Wanneer ek bid beleef ek dikwels dat my gebede teenoor God en vir ander mense n natuurlike uitdrukking is van my liefde vir God en vir ander.
  3. Ek weet God het my lief. maar met die het ek n groot probleem gehad omdat ek nie kan verstaan hoekom God my lief het nie, waarom het Hy my lief, ek gee Hom geen rede hoekom hy my moet lief het nie maat Hy het. My verstaan van die is om God te probeer verstaan want onmoontlik is. Hoe kan ek dit ooit reg kry. Die antwoord is GLO!!!

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out / Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out / Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out / Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out / Verander )

Connecting to %s