OOR DIE NUWE HERVORMERS EN DIE JESUS-SEMINAAR

Ek het ‘n paar navrae gehad oor die Nuwe Hervormers en die Jesus Seminaar, waarvan Sakkie Spannenberg deel is. Wanneer ek egter na die artikel kyk in Sondag se Rapport, is ek nou nie seker of Sakkie Spannenberg tot hierdie groep gereken wil word nie. Lees gerus die artikel, maar moet tog nie aanvaar dat dit die laaste woord oor hierdie sake is nie.

Die huidige debat is soms te veel gefokus op die verdagmaking van persone en nie op die teologiese vraagstukke wat hier ter sprake is nie.

NT Wright het ‘n besondere resensie geskryf op die publikasie van die Jesus Seminaar “The five gospels.” Ek gaan nie eens probeer om dit in my eie woorde te sê nie. Ek persoonlik gebruik NT Wright as ‘n verwysingsraamwerk wanneer ek hieroor dink. Indien jy bietjie meer daaroor wil weet, “click hier: NT Wright oor die Jesus Seminaar.

11 thoughts on “OOR DIE NUWE HERVORMERS EN DIE JESUS-SEMINAAR

Add yours

 1. Net ‘n paar vragies:
  Is dit verkeerd om my eerder te wil ophou met dit waaraan ek glo as om te stry en ander te wil bewys dat die Bybel waar is?
  Hoekom moet ons vir die ouens so baie publisiteit gee?
  Is dit slegs die NG Kerk wat betrokke is by die Evangelisie Inisiatief of is ander ook betrokke?
  Tong in die kies: “Wie is Sakkie Spannenberg?”

 2. Ons mag nooit die Bybel as n wetenskaplike handboek beskou nie.
  Self was my opleiding wetenskaplik,en verder het ek n wye belangstelling in die wetenskap en lees veral op oor geologie,argeologie,genealogie,die nuwe DNA-genealogie, ens,soos in my uitgebreide boekery verteenwoordig.
  Hoe meer ek van die dinge leer,hoe groter word die wonder van God se skepping vir my,en dinosaurisse,en aapmense se bestaan in millennia gelede,pla nie,en die stappe van die evolusie (naastenby dieselfde as in Genesis ! )is geen belemmering.
  Vir die nuwe Hervormers blyk die wetenskap n belemmering te wees.
  Met die fisiese dood maak hulle nie n onderskeid met die dood van die geestelike siel in ons nie.Wat my betref is dit waarom dit gaan,nl n ewige lewe vir die wat vergifnis ontvang het.Die neerdaal na die Hel,en die opvaar na die Hemel,toon idees om dit vir mense verstaanbaar te maak,dit mag selfs in n ander dimensie hier tussen ons wees.”Is iets vir God onmoontlik?”
  Laat ek liewer hier stop,want ek raak “carried away”,en ek moet eintlik ander werk doen.
  Jak.

 3. Hoe ver kan mens verskil van die sogenaamde “Augustiniaanse teologie” en steeds ‘n Christen wees? As jy hou van Jesus, maar jy glo nie hy is ‘n god nie, is jy dan ‘n Christen? As ons kon time travel en vir Arius of Nestorius of Valentinius kon gaan kuier, sou ons hulle as Christene beskou? Is ‘n Gnostikus ‘n Christen? Is ‘n Jood ‘n Christen? En wie mag besluit wie is Christene en wie is nie? Ek dink dis maar vernaamd die vrae wat Sakkie S probeer aanroer. Ek dink hy wil nie vir ander mense die reg gee om namens hom te besluit of hy ‘n Christen is of nie, bloot omdat hulle nie hou van wat hy glo nie.

 4. HeLo:
  Ek dink daar is baie ruimte om te sê: Ek gaan jou nie probeer oortuig van wat ek glo nie. Ek aanvaar die Bybel en basta met die wat van my verskil. Ek dink dit vereis ‘n groot stuk geloosvolwassenheid wat gepaard gaan met ‘n kinderlike geloof in dit wat die Bybel sê. Ons moenie toelaat dat die debat ons aandag aftrek van ons eintlike opdrag nie: Maak dissipels van Jesus Christus. Ongelukkig verwar Sakkie Spannenberg en sy kollegas juis baie gelowiges wat nog nie die geloofsvolwassenheid het om te sê: Ek het klaar besluit, en jy gaan my nie anders oortuig nie. Daar is ook die volwasse gelowiges wat erns wil maak met hierdie debat. mens kan dit nie ignoreer nie.
  Jac:
  Dankie vir jou inset ook as wetenskaplike in hierdie verband.
  Bertus:
  Die vraag is nie hoe ver kan ons verskil van wat enige mens (Bv.: Augustinus) of dan enige beweging nie. Die brandpunt is die Bybel as die Woord van God. Hoe ver mag ons dit wat die Bybel as die Woord van God ons leer in twyfel getrek word.
  Sakkie S Spannenberg trek die Bybel as die Woord van God in twyfel en hanteer die Bybel as woorde oor God. Daarmee saam bevraagteken hy die kernwaarhede van die Christelike geloof. Hy bevraagteken die kwessie van Jesus as die mensgeworde Seun van God. Hy bevraagteken die opstanding van Jesus uit die dood uit. Dit is waar die probleem lê.
  Ek dink geen mens kan namens ‘n ander besluit of hy ‘n Christen is of nie. (‘n Christen is iemand wat deur geloof deel het aan die verlossing wat Jesus Christus die Seun va God deur sy dood en deur sy opstanding vir ons en namens ons bewerk het). Net God gaan dit besluit. Sakkie Spannenberg veroorsaak egter baie onsekerheid en twyfel met sy sogenaamd wetenskaplike benadering tot die Woord.

 5. Kan ek maar vinnig ‘n sikspens bygooi?

  Ek dink daar is wel ‘n objektiewe definisie van Christenskap moontlik, nl. jy glo dat Jesus was wie hy beweer het hy is (God geinkarneer) en dat hy wel verheerlikt uit die dood opgestaan het. Die hele kern van Christenskap wentel vir my rondom hierdie sentrale konsep. As jy glo dat Jesus slegs ‘n “goeie mens” en ‘n “profeet” was ens. is jy per definisie nie ‘n Christen nie. As jy jouself steeds as ‘n Christen wil beskou, kan jy natuurlik, maar ek weet nie hoekom jy jouself dan steeds as Christen sal wil tipeer nie?

  Sakkie Spannenberg…. gaap! As ek dit nie mis het nie het hy en die Hervormers eeue-oue gnostiese argumente opgewarm, asof hulle skielik iets nuuts ontdek het. Argumente en pogings om die Godheid van Jesus ter syde te stel, is al aanwesig van die vroegste tye af. Ek glo nie daar is regtig enige iets “nuuts” daaraan nie…gaap…

 6. boerinballingskap:
  Dankie vir jou inset. Daar is ‘n wonderlike artikel oor die opstanding van Jesus in vandag se Beeld. Lees dit gerus.
  Ek dink soms ek formuleer te versigtig. Dalk is jy reg: Hoekom wil jy jouself ‘n Christen noem as jy nie wil glo dat Jesus Christus is wie Hy sê Hy is nie? Noem jouself enige iets anders, maar jy hoef jouself nie ‘n Christen te noem nie. Oor Sakkie Spannenberg stem ek ook saam. Hulle het gemaak asof hulle iets wonderlik nuuts ontdek het intussen kom daardie teorieë oor baie jare en is dit aangespreek in die basiese teologiese opleiding van elke teologiese student. Ek sien darem deesdae is hulle “nuwe teologiese verwikkelinge” drie eeue oud.
  Die probleem vandag is dat sommige ouens wat predikante oplei soortgelyke dinge kwytrraak en nie kwalifiseer of verduidelik nie. Erg verwarrend vir studente wat nou nie mag waag om hulle monde oop te maak nie.

 7. Die Nuwe Hervorming probeer bloot om die groeiende kloof tussen wetenskap en geloof aan te spreek. Ek dink hulle begryp die erns van die saak waarmee geloof gekonfronteer word.

  Suid-Afrika, en die Afrikaner, het die Aufklärung gemis wat tot die sekularisasie van Europa gelei het. Maar met globalisasie en moderne kommunikasietegnologie is ons besig om vinnig deel te word van die wêreld.

  Ons kan seker die punt debatteer, maar myns insiens is die Afrikaner besig om teen ‘n verstommende pas te sekulariseer.

  Ek dink die Nuwe Hervorming verstaan die problematiek goed en probeer om binne die konteks van nuwe kennis geloof sinvol aan te bied. Ek dink egter dat hulle gaan faal.

  In daardie opsig dink ek nie Sakkie mislei mense nie. Hy verteenwoordig bloot ‘n proses wat in die samelewing aan die gebeur is. Hy verwoord daardie vrae wat in elk geval bestaan maar nie binne die ruimte van die kerk aangespreek kan word nie.

 8. Ds Attie, ek voel so deurmekaar. Ek glo in die Drie Enige God en dat Jesus aan die kruis gesterf het vir my sondes en dat die Heilige Gees ‘n mens moet vervul. Ek weet ook dat ek ‘n kind van God is en dat die Heilige Gees in my woon. Ek het ook God bo alles lief.
  Ons woon die laaste tyd ‘n Charismatiese kerk by, ek voel daar net so asof ek nie deel in hulle vreugde in Jesus nie, en dat daar op my neer gekyk word. Sondag hoor ek hoe ‘n man my man vra: Is jou vrou ‘n wedergebore Christen. Hoekom vra hy my nie, hoekom voel dit vir my asof my geloof in twyfel getrek word. Dit is vir my baie erg, want ek is ‘n Gees vervulde kind van die Here. Tog voel dit asof ek myself moet bewys, maar hoe weet ek nie. Ek bid baie hieroor en tog voel ek so benoud. Het ds. Attie dalk vir my raad asb.

 9. Attie
  Keer my seblief as dit klink asof ek kibbel, maar ek vind hierdie onderwerp baie interessant. Ek weet nie of ek sal saamgaan daarmee dat Christene diegene is wat die Bybel as die Woord van God beskou nie. Ek ken baie Christene wat nie die Bybel as die onfeilbare Woord van God beskou nie, not least of which is die 12 dissipels en die apostel Paulus wat almal geleef het voordat daar ‘n Bybel bestaan het soos ons dit vandag ken. Maar ek gee toe dat die meeste Christene die Bybel as God se onfeilbare Woord beskou. Dis egter nie die geval met Sakkie Spangenberg nie. En hy sal natuurlik wil weet wie op daardie kriteria besluit het.

 10. Oor enige kommentaar wat ek oor hierdie saak maak moet die doel van my “blog” verstaan in gedagte gehou word. Die doel was om my oor te kry by die mens wat Sondag sy oor vir my gee. Ek praat of skryf dus nie uit ‘n standpunt van iemand wat dink dat hy alles reg verstaan nie, maar eerder as iemand wat saam met julle wil leer.
  Geroge Maru:Ek dink eerder Sakkie probeer al die misterie uit geloof uit weg verklaar. Ek aanbid ‘n God wat die onverklaarbare kan doen en die onverklaarbare gedoen het. Geloof is om die onsienlike te sien. Die Nuwe Hervorming se debatte en gesprekke is nie so nuut nie. In die ander lande dwarsoor die wêreld is daar feitlik nie ‘n debat nie, omdat niemand die Jesus Seminaar mense baie ernstig neem nie. Ons probleem weereens is dat die saak die opleiding van ons predikante raak. Ons gun Sakkie sy teorieë. Ons verkies op die stadium dat dit nie deel aan jong manne en vroue oorgedra word as deel van die amptelike leer van die kerk nie. Daar is net te veel teologies-wetenskaplikke vrae oor die saak. Kyk maar weer na NT Wright se stuk.
  ylm: Wil jy my nie persoonlik kontak nie. Daar is so plek op die “blog”. Dalk kan ek vir jou bietjie persoonlike raad gee.
  Bertus: Welkom. Verstaan asseblief dat ek saam dink. Die huidige debat is: Is die Bybel die Woord van God of die Woorde oor God. Ons glo die Bybel is die Woord van God. Die kwalifiserende vereiste vir Christenskap is: Glo jy dat Jesus Christus die mensgeworde Seun van God is wat deur sy sterwe aan die kruis jou sondeskuld by God betaal het? Alhoewel ons moet waak teen oorvereenvoudiging is dit die basis. Daardie waarhede leer ons in die Bybel as die onfeilbare Woord van God. Ons aanvaar dat die 12 apostels en Paulus nie die Bybel gehad het nie, maar die twaalf apostels is verantwoordelik vir die tot standkoming van die Nuwe Testament. Hulle het dalk nie die Bybel gehad nie, maar dit sou nie te verregaande wees om te sê dat hulle daarvan oortuig was dat hulle onder die leiding van die Heilige Gees gewerk het terwyl die Nuwe Testament geskryf is. Paulus het 13 van die Nuwe Testamentiese boeke geskryf.
  Kan ek vir jou Sakkie Spannenberg aanhaal: “Dit is wel waar dat heelwat NHN-lede afskeid geneem het van die Augustiniaanse paradigma van die Christelike teologie. Hiermee word bedoel die siening dat daar êrens in die verre verlede ’n sondeval plaasgevind het; dat Jesus na die aarde gestuur is om die sondeval en sy gevolge om te keer, en dat God aan die einde van die tyd gaan terugkeer aarde toe en mense gaan beoordeel aan of hulle sy verlossing aanvaar het of nie.” Ek dink wie van daardie waarhede afskeid neem, moet aanvaar dat die term Christen waarskynlik nie meer op hom van toepassing gemaak kan word nie. Hulle het afskeid geneem van die kern van die Christelike boodskap.
  Weereens: Dit is maar hoe ek oor hierdie dinge dink.

 11. Die 12 Apostels en Paulus het nie ‘n Bybel gehad nie, hulle was Jode, soos Jesus ‘n Jood was. Hulle geskrifte was die Tanakh (Ou Testament) wat ook van Christus getuig. Daarom het Jesus gedoen en gesê wat Hy het, om die profesië van die Ou Testament in vervulling te bring voor die oë van die mense. Daarom kon Hy ook sê dat as hulle die Skrifte (Ou Testament) geken het sou hulle weet dit getuig van Hom. Hy sê Hy het nie gekom om die Torah te vervang nie, (ook nie om dit te vervul nie) maar om dit te vul/voltooi ( Griekse woord “plerosai” beteken “vul” -nie “vervul” nie. Matt 5:17) Die Nuwe Testament is deur Jode, van Jode, aan Jode geskryf.

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: