ONS MAAK WEER PREEK

Ek preek Sondag uit hierdie gedeelte. Kom dink en gesels asseblief saam oor hierdie paar verse. Julle opmerkings help my om te verstaan wat die mens wat Sondag na my luister beleef en voel en dink.   

2 Petrus 1:16-21 

16. Toe ons aan julle die krag van ons Here Jesus Christus en sy wederkoms bekend gemaak het, het ons ons nie op versinsels of legendes verlaat nie. Nee, met ons eie oë het ons Hom in al sy majesteit gesien.

17. Hy het van God die Vader eer en heerlikheid ontvang toe die Allerhoogste Majesteit gesê het: Dit is my geliefde Seun oor wie Ek My verheug.

18. Die stem uit die hemel het ons self gehoor toe ons saam met Hom op die heilige berg was.

19. En dit het vir ons die boodskap van die profete nog meer bevestig. Hierdie boodskap is soos ‘n lamp wat in ‘n donker plek skyn. Julle sal goed doen as julle in sy lig bly totdat die dag aanbreek en die môrester opkom in julle harte.

20. Dít veral moet julle weet: geen profesie in die Skrif kan op grond van eie insig reg uitgelê word nie,

21. want geen profesie is ooit deur die wil van ‘n mens voortgebring nie. Nee, deur die Heilige Gees meegevoer, het mense die woord wat van God kom, verkondig.

Jy hoef nie al die vrae te probeer antwoord nie. Indien jy iets oor een van die vrae sê, sê net watter vraag. Jy kan ook sommer net oor die algemeen kommentaar lewer. Kom asseblief terug en gesels saam. Jy kan ook vrae vra en op ander se opmerkings kommentaar lewer.  

 1. Probeer in ‘n sin of twee sê wat jou tref in hierdie paar verse.  

 2. Watter vrae kom by jou op wanneer jy hierdie verse lees?  

 3. Sê nou jy het ‘n keuse gehad, by watter gebeure in Jesus se lewe sou jy graag teenwoordig wou gewees het?  

 4. Na watter gebeure dink jy verwys Petrus in vers 16-18?

 5. Waarop baseer of bou Petrus die gesag waarmee hy hier praat? (Vers 16)

 6. Watter probleme dink jy het die mense gehad aan wie Petrus hierdie brief skryf? (Vers 20-21)

 7. Hoe sou hierdie verse van toepassing kon wees op die tyd waarin ons nou lewe en die dinge wat ons nou beleef.?

 8. Sê nou iemand wat nie ‘n Christen is nie, sou jou vra om te bewys dat die Bybel God se Woord is, waarop sou jy jou redenasie bou?  

 Waag dit, gesels saam. Gebuik ‘n skuilnaam as jy wil.

13 thoughts on “ONS MAAK WEER PREEK

Add yours

 1. Wanneer ek hierdie gedeelte lees, is dit vir my my hele lewe wat in ‘n vers of twee weerspieel word. Vanuit my vroere duisternis tot die Lig waarin ek nou lewe. Probeer ons nie soms te hard om net die “regte” goed te doen dat ons vergeet dat ons op aarde is om te lewe en dit te geniet binne God se raamwerk. Die Lig wat in ons is kan immers nie uitgedoof word nie. Dit kan verflou ja, maar ek twyfel of God sal toelaat dat sy ware kinders weer in donkerte terugval. Jesus is vir my die Morester wat my reis op aarde voltooid sal maak wanneer my tentwoning afgebreek word en ek verhuis na hemelse heerlikheid.

 2. kaalvoetkind: Dankie dat jy die bal aan die rol sit. Die Bybel wil ons juis leer dat ons seker kan wees van ons verlossing sodat ons nie na elke “sondtjie” weer in sak en as gaan sit en heel van voor af na verlossing moet soek nie. God sal nie toelaat dat sy kinders uit sy hand uit val nie. Hy vergewe elke keer weer. Ek sien uit na die dag wat ek my tentpenne uittrek om te verhuis, maar tot dan, wil ek die lewe ten volle geniet soos jy sê: Binne die raamwerk van God se wil. Dankie.

 3. Vers 19 laat my dink dat jy kan die woord hoor en lees keer op keer maar jy moet dit jou eie maak voor dit werklik iets in jou lewe kan beteken en kan verander. Niemand kan dit vir jou doen nie.

 4. 1. Dat die Bybel die Woord van God is aan ons gegee deur mense wat saam met Hom geleef het en getuig van Hom.
  2. Hoekom is daar nou mense wat twyfel in die Woord van God as dit vir ons so duidelik in die Woord is. Wie is die teoloë?. Kan ons God of Sy werke verstaan? Moet ons alles in twyfel trek? Moet ons God nie eerder verstaan deur ons hart en nie deur ons breintjie nie.
  3. Jesus se geboorte – Sou graag een van die wyse manne of herders wou wees. Hulle het sonder twyfel geweet wie op daardie dag gebore was. Al was daar ander soos Herodus of selfs die eienaar van die Herberg wat nie vir hulle plek wou gee nie. Dan ook Sy hemelvaart – Om uit Sy eie woorde te hoor dat Hy weer gaan kom en om God se liefde vir Sy Seun en ons met Sy heerlikheid bekend te maak.
  4. Die dag toe Jesus op gevaar het na die Hemel
  5. Jesus self het aan hulle die gesag/mag gegee met Sy hemelvaart. Markus 16:17 – Ook aan almal wat glo.
  6. Ek dink daar was baie vals profete en die mense het naderhand nie meer geweet wie om te glo nie
  7. Ons kan glo dat Sy Woord wat aan ons gegee is deur getuienis van Sy dissipels waar is en vas hou daaraan totdat Hy weer op die wolke gaan verskyn. Enige iets of iemand wat anders oor die Woord voel sien nie God se grootheid en Sy oneindige liefde en genade raak in hulle lewens nie en daarom probeer hulle fout soek daarmee. Slegs deur die Heilige Gees in jou kan jy probeer verstaan hoe lief God vir die mens IS.
  8. Op hoe lief God die mens het wat Jesus bely as verlosser en hoe dit wat in die Bybel staan mense se lewens verander het.

 5. As ek so kyk na die kerk van lank gelede se verwarring oor die boodskap van die vals profete, lyk dit vir my niks het verander nie. (Nou verwys ek na “vandag” se verwarring rondom die hele Nuwe Hervormers debat). Ek wil verwys na verse 20 en 21 en vra: “Is dit, volgens hulle (Nuwe Hervormers), ook die Heilige Gees wat vir hulle die insig gee?” Dan wonder ek ook oor die gawe van profesie vandag? Hoe figureer dit in ons gereformeerde kerke vandag? Volgens nuusgebeure is profetiese stemme dikwels geneig om kontroversieel en “van die spoor af” te wees. Hoekom lyk dit of die ware profetiese stemme stil is? Is dit soos die grappie: “Wat kry jy as jy ‘n Jehova getuie en ‘n NG lidmaat kruis? Iemand wat van deur tot deur loop en niks se nie!” (ek het nie die grappie uitgedink nie, maar dit illustreer my vraag oor waar is die ware profetiese stemme dan?)Dan sou ek graag betrokke wou wees by daardie jare tussen Jesus se 12de en 30ste verjaarsdag, juis omdat ons nie veel daarvan weet nie.

 6. Ek het eendag ‘n preek gehoor wat se, jy kan OF onder God se genade lewe, OF onder die wet. Onder die wet, sal jy nooit kan lewe nie, want ons is sondig in natuur en sonde word met die dood gestraf. Eers as jy besef dat hy jou alles wil gee, en dit doen sodat Hyself geheilig en geëer kan word, dan kan jy lewe.
  Die gedeelte se vir my dat ons pionne vir die Here is, dat ons nie ons moet misgis en dink dis mense wat skyn nie… Die woord van die Here is waar, dis altyd waar, want al kom dit ook deur wie se mond, dis Hy wat dit daarin gesit het. Dit wys ook vir my watse tipe mense Hy kies om sy boodskap te dra…mense wat in God se genade LEWE… mense wat, al vat jy alles van hulle af weg nogsteeds iets sal hê om voor te lewe… Nie noodwending mense wie se lewens skoon en rein is nie, by no means, maar mense wat of Sy verskil sal ervaar of dit aan ander sal kan oordra…
  Die gedeelte gee vir my hoop… Dit se die Here is nie klaar met ons nie, Hy sal nooit wees nie… Ons as mense, het menslikheid nodig om te glo, die Here wil ons gebruik om SY boodskap te gee…
  Dalk is dit glad nie eers waaroor die stukkie handel nie, maar dit het my definitief laat moed skep vir die volgende paar weke… ek weet nou Hy is nie klaar met my nie…

 7. Attie jy het gister ‘n baie waar ding opgemerk- tieners se konsentrasiespan is korter as Bakkies Botha se humeur. Hulle wil ge- “entertain” word en as hulle belangstelling verloor beloon hulle jou met ‘n gevroetel, lang gape, rondkyk en ander se aandag aflei of hulle begin smsse tik.
  Die erediens is dus iets wat ‘n tiener graag wil vermy want dit verg lang periodes van konsentrasie. Ons kry baie positiewe terugvoer van die tieners oor die formaat van die tienersel want dit laat hulle toe om deel te neem deur vrae te vra en opinies te lug. Een van die opsies moet sekerlik wees dat tieners weer moet leer om te konsentreer. Maak notas, sit in die voorste banke om afleiding te verminder, volg in jou Bybel, LUISTER, ens. Die erediens moet nie “entertainment” word nie. Terwyl dit die leraar se verantwoordelikheid is om die boodskap effektief weer te gee het ek as gemeentelid ‘n verantwoordelikheid om iets te leer uit die preek. Dit is dus my verantwoordelikheid om te konsentreer. My konsentrasie is nie beloning vir ‘n goeie preek nie maar deel van my gesindheid om meer van God te leer.
  Hoe kry ons tieners om te konsentreer? Dis makliker om Bakkies te leer om sy humeur te beteul.

 8. ek vind dit interessant dat daar genoem word dat daar nie op “versinsels of legendes verlaat” word nie. dis juis my grootste probleem met die bybel, hoewel ek graag sou wou dink dat ek ‘n molinis is.

 9. Cindi:
  Dit is juis die onnodige klem op die wet wat mense van Christenskap vervreem. Ons boodskap is net: Aanvaar asseblief die verlossing wat God die vader reeds deur die lewe en sterwe van Sy Seun Jesus Christus bewerk het.
  Fanie:
  Tog bly dit een van die lekkerste uitdagings om met tieners te werk en bly mens verbaas wanneer die Here ten spyte van alles steeds in hulle lewens kan werk.
  Johan Swarts:
  As ek jou reg verstaan sien jy die Bybel as “versinsels of legendes”. Hang natuurlik af hoe mens daarna kyk. As jy die Bybel soos ‘n Geskiedenis of Aardryskunde of wetenskap handboek gaan hanteer, gaan jy natuurlik tot gevolgtrekking kom dat dit alles versinsels en legendes is. Die Bybel wil onsbekendstel aan God – openbaring van God. Daar is meer bewyse dat die “Versinsel en Legende” Jesus van Nasaret werklik gelewe het as wat daar is dat Julius Ceasar werklik gelewe het. Vir baie van ons is die Bybel die kosbare en waardevolle Woord van God wat Hy op ‘n manier wat ons nie verstaan nie, deur feilbare mense aan ons oorgedra het. Geloof het ‘n element van misterie waarvan ons nie kan wegkom nie. As Christene is dit juis ons getuienis dat ons te make met Iets en Iemand groter as onsself. Ons werk is om te getuig. Dit is die werk van God se Gees om te oortuig. Die teenwoordigheid van hierdie “blog” in die blogosfeer is juis dit: Ons wil getuig. En wonder wonder bo wonder het die Gees van God alreeds enkeles oortuig. Die Bybel is vir ons die onbetwisbare waarheid wat van God kom. Die Persoon wat die grootste invloed ooit op die wêreldgeskiedenis gehad het. Die Bybel is jaar vir jaar die boek waarvan die meeste eksemplare gedruk, verkoop en versprei word. Die Bybel word net nie meer gereken in die berekening van die jaarlikse top verkopers nie. Jesus is ‘n legende – ‘n lewende legende met ‘n miljoene getuigende volgelinge.

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: