ONS MAAK PREEK: Op. 21:1-7

My kollega (Herman Jansen) preek Sondagaand uit Openbaring. Dalk kan jy bietjie kommentaar lewer en help met preekmaak.

Lees die teks en vra enige vrae wat by jou opkom wanneer jy die teks lees. Dit help ons om te verstaan wat in die mense in die kerk se gedagtes omgaan wanneer hulle Sondag die gedeelte lees.

Dalk onthou jy ‘n waarheid of het jy alreeds ‘n mening oor iets wat hier staan. Skryf dit ook gerus hier.

Lewer kommentaar op dit wat die ander skryf.

Openbaring 21:1-7Die nuwe hemel en die nuwe aarde21 Toe het ek ’n nuwe hemel en ’n nuwe aarde gesien. Die eerste hemel en die eerste aarde het verdwyn, en die see het nie meer bestaan nie. 2En ek het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, van God af uit die hemel uit sien afkom. Die stad was gereed soos ’n bruid wat vir haar man versier is.

3Toe het ek ’n harde stem van die troon af hoor sê: “Kyk, die woonplek van God is nou by die mense. Hy sal by hulle bly; hulle sal sy volke wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. 4Hy sal al die trane van hulle oë afdroog. Die dood sal daar nie meer wees nie. Ook leed, smart en pyn sal daar nie meer wees nie. Die dinge van vroeër het verbygegaan.”

5Toe sê Hy wat op die troon sit: “Kyk, Ek maak alles nuut.

En daarna sê Hy: “Skryf hierdie woorde op, want hulle is betroubaar en waar.”

6Verder sê Hy vir my: “Dit het klaar gebeur. Ek is die Alfa en die Omega, die Begin en die Einde. Aan elkeen wat dors het, sal Ek te drinke gee uit die fontein met die water van die lewe, verniet. 7Elkeen wat die oorwinning behaal, sal dit alles kry, en Ek sal sy God wees, en hy sal my seun wees.

Kortliks is die volgende waarhede in die teks van toepasing.God se nuwe toekoms breek nou aan – die tyd wanneer God alles nuut maak!

Vers 1 – Die eerste wat Johannes sien, is die koms van ’n nuwe hemel en ’n nuwe aarde.  Jes. 65:17 kom só in vervulling.  Dit wil voorkom asof die ou aarde en hemel gefaks[1] gaan word, soos in die vooruitsig gestel deur Jesus in Matt 5:18.  Die algemene Joodse verwagting was dat dit deur vuur sou geskied.  Die nuwe aarde het nie ’n see nie, omdat dit in die antieke denke beskou is as die woonplek van die bose (13:1, 6–7) wat nou vernietig is, en as ’n simbool van chaos wat nou finaal getem is.

Vers 2 – Dan kom die nuwe, heilige Jerusalem uit die hemel.  Ons gaan dus nie hemel toe nie.  Die hemel kom na ons toe.  Soos deur die Jode verwag, regeer Jesus as die Messias nou saam met Sy volk in Jerusalem.  Teenoor die bose seks werker, Babilon (17:4), staan God se stad so rein soos ’n bruid.

Vers 3 – God verander dan van adres.  Hy woon nou by Sy mense met al Sy heerlikheid (vgl. Eseg. 37:27).  Daar sal hulle Sy volk wees en Hy sal hulle God wees.  So word die verbondsbeloftes (vgl. Lev 26:11–12) vervul.  Terloops die verbondsbeloftes kan ook as ’n aannemings formule geneem word.

Vers 4 – Die nuwe Jerusalem het nie ’n hospitaal of ’n AVBOB nie, want niemand sal meer sterf of pyn en lyding verduur nie (21:4).  Die dinge van vroeër wat die gevolge van die sonde was, het verbygegaan.  Die dood sal nie net uitgestel word nie, maar afgestel word.  Koerante gaan maar dun wees in die hemel.

Vers 5 – Dan praat God weer in Openbaring (die enigste ander keer was in 1:8) wanneer Hy sy bedoeling duidelik maak – “Kyk, Ek maak alles nuut”.  So word die ganse skepping se versugting om nuut gemaak te word (sien Rom 8:18–22 en Jes. 43:18-19) vervul.  God is so ernstig hieroor dat Hy dit op skrif laat stel deur Johannes.  God se woorde is naamlik waar en betroubaar.

Vers 6 maak dit duidelik dat dit as’t ware reeds gebeur het – so seker is God van Sy saak.  Dit is alles verby.  God word hier beskryf as die Alfa en die Omega (die eerste en die laaste letters van die Griekse alfabet).  Hy omvat alles en almal, net soos die eerste en laaste letters van die Griekse alfabet alles tussenin omvat.  In dié tyd sal God ons ewige verlange na Hom (ons dieper dors) met die water van die lewe (vgl. Jes. 55:1; Jer. 2:13) stil.  Ons sal nooit weer geestelik dehidreer nie.  Nog meer, dit sal ons niks kos nie, omdat Jesus reeds vir ons die prys betaal het.

Vers 7 – Wie in Jesus se oorwinning deel, deur in tye van lyding te volhard, sal dit alles ontvang.  Kortom, ons sal ’n volmaakte, persoonlike verhouding met God hê, leef soos Sy kind (letterlik seun) en erfgenaam.  God se verbond sal vir ewig duur (vgl. Gen. 17:7; 2 Sam 7:14).

Hier kan jy KOMMENTAAAR lewer of ander se kommentaar lees.

16 thoughts on “ONS MAAK PREEK: Op. 21:1-7

Add yours

 1. Ek lees in hierdie paar verse dat die hemel ‘n plek gaan wees waar elkeen van ons sonder vrees of pyn of dood sal lewe. Ons sal in die ononderbroke teenwoordigheid van God wees. Dit maak my opgewonde.
  Ek het ‘n vraag: Presies wat alles sal nuut gemaak word? Want vers 5 sê God maak alles nuut.
  Nog ‘n vraag: Ek lees baie en luister baie na mense oor hoe hulle ‘n lewe van oorwinning beskryf. Ek voel nie altyd soos ‘n oorwinnaar nie, en vers 6 sê dat elkeen wat die oorwinning gaan behaal dit alles gaan kry. Gaan ek wat nie as oorwinnaar geleef het nie, minder kry as die wat as oorwinnaar geleef het?

 2. Alec:
  Dalk moet jy maar weer probeer. Ek sien nêrens dat jou stuk geblok is nie, maar ek het vroeër gesien daar is ‘n bietjie probleme met die blad. SO nie moet jy jou kommentaar maar na my toe e-pos.

 3. Ek het al n paar keer openbaring gelees en bestudeer omdat die boek die mense seen wat hom lees, onthou, en wat dit oor vertel.[1:3 en 22:16] Tot nou toe sukkel ek.
  1) Die aarde sal vergaan want dit het sy doel gedien.[mense geskei tussen gelowiges wat God dien en ongelowiges wat die duiwel dien]
  2) hierdie gebeure speel af in die hemel [4:2] Ons kan dus nie se Jerusalem kom aarde toe nie maar net dat dit verskyn.
  3) Ons sal ook n tydlose bestaan he [tyd is dan uitgedien en nie meer nodig nie] en n geslaglose verheerlikte liggaam. Ons verstand kan dit nie verwerk nie ons moet dit net aanvaar.

 4. Ek sien in opn.22:5 dat ons sal regeer. Ons verander dus van werkers na regeerders. As mense nog wonder wat ons in die hemel gaan doen, ons gaan die plek help bestuur!!!

  Opn.22:12 gaan ons beloon word vir als wat ons vir die Here gedoen het. Die kerk is stil hieroor en ek dink dis iets wat ons maar hardop kan se. Die Here sal jou vergoed vir als wat jy vir HOM doen, al is dit net n glas water.

  Opn.22:11 Wie onreg doen, laat hom meer onreg doen… Wat se dit oor evangelisasie? en laat die regverdige nog meer regverddig word, en die heilige nog meer heilig word. Beteken dit dat ons n klem verskuiwing moet doen en meer die gemeentelede moet ondersteun en aanmoedig?

 5. Wat in my gedagte opgekom het. Daar sal nuwe Hemel en Aarde wees – Open 21:1. In die begin in Genesis was daar nuwe aarde en God het met Adam en Eva gewandel. Dis baie Heilig en openbaar. Tot die eerste sonde gekom het, is die hek van Paradys toegemaak. Die volgende openbaar van God is in Openbaring genoem met nuwe aarde. Met ander woorde, daar sal weer “Paradys” wees waar God weer met die mense wandel, die verskil is – tussen BAIE mense. In die begin was dit net twee mense. Nogal interessant.

 6. Volharding:
  Ja daar sal baie mnese wees, maar ek dink God se teenwoordigheid en sy liefde gaan so alomteenwoordig wees dat ek God ten volle vir myself gaan hê wanneer ek wil en God ten volle met ander sal kan deel, wanneer ek dit so wil hê. Onverstaanbaar? Dalk, maar ons ken God ten dele. Daardie dag en daardie tyd sal Hy alles en in almal wees.

 7. Hierdie saak,is soos so baie ander sake,bokant ons begrip en verstand.
  Wat ons wel weet is dat die Ou Testament,het die koms van die Mesias voorspel,en toe Hy wel gekom het was dit toe anders as wat die mense verwag het.
  Nou reken ek ook dat die Hemel mootlik baie anders gaan wees as wat ons mense dink n.a.v.wat in Openbaring en elders in die Bybel geskryf staan.
  Die beste wete is om te weet dat n ewige lewe en Hemel,wel daar sal wees,anders is ons geloof nutteloos.

 8. Vers 1 – Die skepping wag met versugting om weer nuut gemaak te work – word die skepping herstel na die oorspronklike toestand soos voor die vervloeking of word dit vernietig en weer herskep? Gaan daar werklik nie meer n see wees nie of is die hele begrip net simbolies?

  Vers 2 – In n ander hoofstuk word die afmetings vir die stad gegee. Die NAV se afmetings verskil van die ouer vertalings. Het dit iets te doen met die omskakeling van El na km?

 9. In die eindtyd sal kennis toeneem, ook kennis van die skrif en die profetiese boeke. Ek is opgewonde oor ons kerk/ gemeente wat die “moeilike” boeke begin aandurf. Om waar te neem hoe een profetiese rede na die ander werklikheid word is inspirerend en opwindend en geloofversterkend en speel ‘n sterk rol in die herstel van geloofwaardigheid van die Bybel. Hierdie deel is ‘n goeie begin en ek hoop dit is die begin van ‘n reeks…
  Sterkte!

 10. Jak:
  Ek dink jy slaan die spyker op die kop. Openbaring probeer by beelde wat aan ons bekend is aansluit in ‘n poging om ons iets te laat verstaan van dit wat wag. Ek dink elke tweede mens se verwagting met betrekking tot die detail is dalk anders. Ek dink soms dat hemel hier op aarde reeds begin.
  Wil graag weet:
  Ek dink nuutmaak is nie herstel nie. Dit is ‘n nuwe hemel en ‘n nuwe aarde. God maak alles nuut. In jou tweede vraag is jy reg die getalle het verander omdat el omgeskakel is na meter en kilometer.
  Fanie:
  Mens kan sien jy is in die aand by die tieners besig. Wanneer ons met die tiener-erediens besig is hanteer die volwassenes Openbaring in die kerk. Dankie vir jou gesindheid.

 11. Dankie vir almal se reaksie sover. Graag neem ek deel aan die gesprek.
  Herstelde gewonde: die woord nuut maak in vers 5 het verskillende aksente. Ek noem enkeles: (a)Dit is die God wat die mens, stad en land (aarde) tot ‘n nuwe eenheid saambind waarvan Hy die middelpunt is. Want as daar staan dat Hy self by die mense sal wees (3), beteken dit tussen nuwe mense vir sy nuwe stad op ‘n nuwe aarde – die klimaks vervulling van Esegiel se visioen: die HERE is daar (48:35). (b)Dit is die nuwe verbondsvolk en alle nasies in ‘n nuwe verbondstad in ‘n nuwe verbondsland met die Groot-Koning self as die sentrum van hierdie nuwe wêreld.

 12. Herstelde gewonde: God skep ‘n nuwe hemel en nuwe aarde (21:1; vgl Jes. 65:17); Hy laat die nuwe Jerusalem uit die hemel neerdaal (2); Hy maak alles nuut (5), kwalitatief nuut. Hy het hierdie nuutmaak reeds deur die kruisoffer van sy Seun gewaarborg (vgl volbring in Joh 19:30 met klaar gebeur in 21:6). Maar Hy gebruik sy volk in die uitwerk van hierdie nuutmaak van alles, en wil hulle juis deur hierdie visioen daartoe aanspoor: Ten opsigte van die mens na sy uiterlike en innerlike bestaan: Die mens word “nuwe skepping” (2 Kor. 5:17) deur middel van die prediking van die versoening (2 Kor. 5:18-20)

 13. Herstelde gewonde se 2e vraag: God se liefde kyk na elke mens vanuit die ver,lossing van Jesus. Foute en tekorte word voor Hom bely (1 Joh. 1:9) Mens moenie leef uit die verlede nie. Mens moet leer uit die verlede. Leef jou oorwinningslewe voluit.
  Ek stem saam met Attie se antwoord aan “Wil graag weet”. Lees ook my kommenaar hierbo.
  Alec: Dankie vir die bestuursinset. Ek het nog nooit so daarna gekyk nie.

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: