ONS EINTLIKE UITDAGING

As Christene is ons uitdaging om die liefde en die genade van ons Here Jesus Christus sigbaar te maak in hierdie wêreld.

Watter wonderlike voorbeeld is Moeder Theresa nie.

Twee kort video snitte wat die Here Jesus se liefde vir mense wat swaarkry deur haar wys.

Moeder Theresa 1.

Moeder Theresa 2.

Wees gewillig en beskikbaar.

Hier kan jy KOMMENTAAR lewer of ander se kommentaar lees.

Blog at WordPress.com.

Up ↑