Seks en seksualiteit.

Ek sal maar waag om iets oor seks te sê.

Die Bybel is die ewiggeldende Woord van God in mensetaal. In die Bybel gee God vir ons riglyne vir die lewe. Ons leef natuurlik nie volgens in hierdie riglyne om punte by Hom te kry of om Hom te beïndruk of om seker te maak Hy doen wat ek vra die volgende keer as ek bid nie. Meeste van die tyd wil Hy ons keer om iets te doen wat ons self en/of die mense rondom ons skade sal doen of sal seermaak. So ook die Bybelse riglyne oor seks. Die riglyne wil ons help om mense nie seer te maak nie. Lees voort “Seks en seksualiteit.”

Ses dinge wat ek glo.

Elke tyd vra sy eie vrae met betrekking tot die kern van ons geloof. 

Die geloofsbelydenis wat ons by geleentheid in die kerk sê is natuurlik een van die beste samevattings van die kernwaarhede van ons geloof. Mens kry egter soms die indruk dat sommige mense die geloofsbelydenis sê met hulle vingers agter hulle rug gekruis. (Laerskool kinders kruis hulle vingers agter hulle rug en dan mag hulle maar lieg. Ek dink amper hulle sê nog iets soos “nix” ook.)  Lees voort “Ses dinge wat ek glo.”

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑